Familie Bakker (Cornjum, Lekkum, Groningen)

Parenteel van Teye Gosses (Cornjum)

 
I.1    Teye Gosses, bakker te Cornjum, geboren ca. 1711, overleden ca. 1776.
Gehuwd (1) voor 1736 met Geertje (Getje) Tiallings (Tjallings), geboren ca. 1711, overleden ca. 1753.
Gehuwd voor de kerk (2) op 16 april 1758 te Cornjum, (Historisch Centrum Leeuwarden geeft: 1658; dit kan niet correct zijn) met Aafke (Afke) Eiberts.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Gosse Teijes (BAKKER) (zie II.1).

II.1    Gosse Teijes (BAKKER), geboren ca. 1738, begraven op 12 maart 1788 te Leeuwarden (Oldenhoofster), zoon van Teye Gosses (zie I.1) en Geertje (Getje) Tiallings (Tjallings).
Gehuwd voor de kerk op 10 april 1763 te Warga met Eelkjen Simons.
Uit dit huwelijk:
   1.  Teije Gosses BAKKER (zie III.1).

III.1    Teije Gosses BAKKER, "van Lekkum", geboren ca. 1774, overleden op 8 dec. 1818 te Leeuwarderadeel, zoon van Gosse Teijes (BAKKER) (zie II.1) en Eelkjen Simons.
Gehuwd voor de kerk op 23 mei 1802 te Lekkum met Trijntje Fokkes van der VEEN, geboren op 24 dec. 1778 te Leeuwarden, gedoopt op 10 jan. 1779 te Leeuwarden, overleden op 27 april 1821 te Leeuwarderadeel, dochter van Fokke Clases en Eelkje Baukes.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gosse Teijes, geboren op 15 aug. 1803 te Lekkun, gedoopt op 4 sept. 1803 te Lekkum en Miedum, overleden 1875 te Avereest.
   2.  Trijntie Teyes, geboren op 25 nov. 1805 te Leeuwarden, gedoopt op 18 dec. 1805 te Leeuwarden.
   3.  Fokke Teijes (zie IV.3).
   4.  Trijntje, geboren op 29 aug. 1813 te Jelsum, Leeuwarderadeel, (Tresoar geeft aan: geboren te Lekkum), gedoopt op 26 sept. 1813 te Lekkum en Miedum.

IV.3    Fokke Teijes BAKKER, boerenknecht (1830), geboren op 2 jan. 1807 te Leeuwarden, gedoopt op 21 jan. 1807 te Leeuwarden, overleden op 11 nov. 1890 te Wymbritseradeel, zoon van Teije Gosses BAKKER (zie III.1) en Trijntje Fokkes van der VEEN.
Gehuwd op 16 mei 1830 te Leeuwarden met Trijntje Hotzes HOEKSTRA, dienstmeid, wonende onder Lekkum (1830), geboren ca. 1808 te Warga, dochter van Hotze Geerts HOEKSTRA, arbeider, wonende te Wartena (1830), bij huwelijk van Aegum, en Rinske Harmens SMEDINGA (SMINIA), bij huwelijk van Aegum.
Uit dit huwelijk:
   1.  Teye Fokkes (zie V.1).
   2.  Hotze Fokkes (zie V.3).
   3.  Trijntje Fokkes, geboren op 24 april 1840 te Leeuwarderadeel, overleden op 5 febr. 1903 te Westdongeradeel.
Gehuwd op 3 mei 1860 te Dantumadeel met Kornelis van der LAAN, geboren ca. 1840.

V.1    Teye Fokkes BAKKER, geboren op 18 nov. 1831 te Bekkum, gem. Leeuwarderadeel, overleden op 18 april 1906 te Groningen, zoon van Fokke Teijes BAKKER (zie IV.3) en Trijntje Hotzes HOEKSTRA, dienstmeid, wonende onder Lekkum (1830).
Gehuwd op 15 mei 1857 te Oostdongeradeel met Elisabeth Willems BOOYENGA, geboren op 14 nov. 1836 te Sibrandahuis, Oostdongeradeel, Frl. Dochter van Willem Johannes BOOYENGA en Riemke Dirks BLOEMBERG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Riemke Teyes (zie VI.2).
   2.  Fokke, geboren op 20 nov. 1860 te Dantumadeel, overleden op 3 jan. 1879 te Wymbritseradeel.
   3.  Geiske (zie VI.6).
   4.  Willem, geboren op 21 aug. 1864 te Dantumadeel, overleden op 16 sept. 1886 te Wymbritseradeel.
   5.  Hotse (zie VI.8).
   6.  Jan, geboren op 26 jan. 1869 te Wymbritseradeel.
   7.  Trijntje, geboren op 23 mei 1870 te Wymbritseradeel, overleden op 20 juni 1870 te Wymbritseradeel.
   8.  Catrinus, geboren op 18 aug. 1871 te Wymbritseradeel, overleden op 14 sept. 1871 te Wymbritseradeel.
   9.  Trijntje, geboren op 30 maart 1874 te Wymbritseradeel.
   10.  Rinske, geboren op 11 maart 1876 te Wymbritseradeel, overleden op 6 april 1876 te Wymbritseradeel.
   11.  Baukje, geboren op 11 maart 1876 te Wymbritseradeel, overleden op 21 juni 1876 te Wymbritseradeel.
   12.  Fokke, "brander" (1895) bij zijn broer Hotse in Groningen, geboren op 21 okt. 1879 te Heeg, Wymbritseradeel, overleden op 13 nov. 1937 te Bolsward.
Gehuwd op 17 mei 1902 te Wymbritseradeel met Eelkje WIERSMA.

V.3    Hotze Fokkes BAKKER, geboren op 17 juli 1834 te Leeuwarderadeel, overleden op 20 sept. 1917 te Leeuwarderadeel, zoon van Fokke Teijes BAKKER (zie IV.3) en Trijntje Hotzes HOEKSTRA, dienstmeid, wonende onder Lekkum (1830).
Gehuwd (1) op 29 okt. 1857 te Westdongeradeel met Antje Tietes de GROOT, geboren ca. 1837, overleden op 25 nov. 1858 te Westdongeradeel.
Gehuwd (2) op 11 juni 1863 te Dantumadeel met Sjoekje LOODIJZEN (LOODIJSEN).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Trijntje Hotzes (zie VI.19).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Hendrika Louisa, geboren op 3 maart 1864 te Westdongeradeel.
   3.  Fokje, geboren op 20 maart 1866 te Dokkum.
Gehuwd op 1 juni 1892 te Groningen met Rudolf EVENHUIS, geboren op 30 aug. 1867 te Ruischerbrug, zoon van Rudolf EVENHUIS en Alberdina Frederika OOSTERHUIS.
   4.  Hendrik Lodewijk, geboren op 30 juli 1868 te Dokkum.
Gehuwd op 4 jan. 1894 te Groningen met Johanna Rensina KRAMER, geboren op 31 mei 1869 te Groningen, dochter van Roelf KRAMER en Johanna Hinderika BOUMAN.
   5.  Fokko (zie VI.25).
   6.  Antje (zie VI.28).

VI.2    Riemke Teyes BAKKER, geboren op 10 febr. 1858 te Sibrandahuis (Dantumadeel), overleden op 29 sept. 1924 te Westdongeradeel, dochter van Teye Fokkes BAKKER (zie V.1) en Elisabeth Willems BOOYENGA.
Gehuwd (1) met Wytze Johannes GLAS.
Gehuwd (2) op 1 juli 1899 te Wybritseradeel met Auke PLAT.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Elisabeth, geboren op 9 maart 1887 te Westdongeradeel.
   2.  Johannes, geboren op 11 sept. 1889 te Westdongeradeel.
   3.  Teye, geboren op 20 dec. 1890 te Westdongeradeel.
   4.  Teye, geboren op 14 okt. 1894 te Westdongeradeel.

VI.6    Geiske BAKKER, geboren op 22 aug. 1862 te Sibrandahuis (Dantumadeel), overleden op 3 aug. 1892 te IJlst, dochter van Teye Fokkes BAKKER (zie V.1) en Elisabeth Willems BOOYENGA.
Gehuwd op 21 juni 1884 te Wymbritseradeel met Harmen HARINGA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hinke Elisabeth, geboren op 9 dec. 1886 te IJlst.
   2.  Elisabeth Hinke, geboren op 23 aug. 1890 te IJlst.

VI.8    Hotse BAKKER, broodbakker, geboren op 12 febr. 1867 te Witmarsum (Dantumadeel), begraven te Groningen, N-Begraafplaats, zoon van Teye Fokkes BAKKER (zie V.1) en Elisabeth Willems BOOYENGA.
Gehuwd op 25 april 1891 te Workum met Rinske STIP, geboren op 10 febr. 1867 te Witmarsum, overleden op 6 jan. 1933 te Groningen, begraven te Groningen, N-Begraafplaats, dochter van Johan Everts STIP en Sytske Alberts ALBERDA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Teije, geboren op 28 nov. 1892 te Groningen.
Gehuwd op 5 nov. 1920 te Hengelo met Fenna Huigje BRAAMSE, geboren ca. 1896 te Aengwirden, dochter van Jacobus BRAAMSE en Margaretha Gerda RUSIUS.
   2.  Johan, geboren op 4 febr. 1896 te Groningen.
   3.  Willem (zie VII.10).
   4.  Sietske, "tante Sie", geboren op 20 jan. 1899 te Groningen.
   5.  Elizabeth, geboren op 23 mei 1900 te Groningen.
   6.  Doutsje, geboren op 24 april 1902 te Groningen.
   7.  Rolina, geboren op 25 sept. 1904 te Groningen.

VI.19    Trijntje Hotzes BAKKER, geboren op 27 okt. 1858 te Westdongeradeel, overleden op 20 febr. 1916 te Dantumadeel, dochter van Hotze Fokkes BAKKER (zie V.3) en Antje Tietes de GROOT.
Gehuwd met Willem Rinzes van DIJK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Fokje, geboren op 21 jan. 1889 te Dantumadeel.
   2.  Fokke, geboren op 25 febr. 1898 te Dantumadeel.
   3.  Fokke, geboren op 6 juli 1899 te Dantumadeel.

VI.25    Fokko BAKKER, geboren op 5 okt. 1871 te Groningen, zoon van Hotze Fokkes BAKKER (zie V.3) en Sjoekje LOODIJZEN (LOODIJSEN).
Gehuwd op 4 juni 1896 te Groningen met Roelina de VRIES, geboren op 11 mei 1873 te Groningen, dochter van Jan de VRIES en Roelfien POT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hotze, geboren ca. 1897 te Groningen.
Gehuwd op 5 aug. 1920 te Groningen met Jantina BOUMAN, geboren ca. 1894 te Maassluis, dochter van Geert Hendrik BOUMAN en Jenneke MENSINGA.

VI.28    Antje BAKKER, geboren op 11 maart 1874 te Groningen, dochter van Hotze Fokkes BAKKER (zie V.3) en Sjoekje LOODIJZEN (LOODIJSEN).
Gehuwd op 17 aug. 1899 te Groningen met Jacob TAK, geboren op 25 okt. 1872 te Groningen, zoon van Jacob TAK en Anna WOLTHUIS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Jacoba, geboren 1901 te Groningen.
Gehuwd op 31 maart 1921 te Groningen met Jan Hendrik BLOEM, geboren ca. 1890 te Groningen, zoon van Benedictus BLOEM en Harmke van der WAL.

VII.10    Willem BAKKER, kantoorbediende, makelaar te Groningen, geboren op 28 aug. 1897 te Groningen, begraven op 28 febr. 1961 te Groningen, zoon van Hotse BAKKER (zie VI.8) en Rinske STIP.
Gehuwd op 15 mei 1918 te Haarlem, gescheiden op 24 okt. 1946 te Groningen/Haarlem van Theodora Gijsbertha (Dora) SLUIK, geboren op 29 dec. 1894 te Haarlem, overleden op 23 jan. 1972 te Groningen, begraven te Groningen, N-Begraafplaats, dochter van Gerrit SLUIK, sigarenmaker (1914, 1921), en Johanna van der LINDEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hotse Willem, geboren op 20 aug. 1918 te Haarlem, gedoopt (Geref.) op 5 juni 1921 te Groningen, (Noorderkerk), overleden op 2 sept. 1930 te Groningen, begraven te Groningen, N-Begraafplaats

Hij verdronk bijna twee weken na zijn 12e verjaardag die tijdens de vakantie van de familie op Schiermonnikoog werd gevierd.

Nieuwsblad van het Noorden, woensdag 3 september 1930:
Jongetje in het zandmeertje van het Stadspark verdronken
Gistermiddag om zes uur waren eenige jongens in het Stadspark aan het zwemmen in het zoogenaamde zandmeertje. De 12-jarige Hendrik Bakker, wonende aan de Rosensteinlaan no. 7, die niet zwemmen kon, verkeerde plotseling in levensgevaar. Een beambte van de Fries-Groningsche Coöperatieve Suikerfabriek, die daar woont, vloog op het hulpgeroep der jongens naar buiten, bedacht zich geen ogenblik en sprong gekleed te water. Hij greep de drenkeling en trok hem op het droge. De knaap was toen bewusteloos. De echtgenoote van den redder, die verpleegster geweest is, paste kunstmatige ademhaling toe. Inmiddels was de politiedokter gewaarschuwd, die spoedig ter plaatse was, doch helaas slechts den dood kon constateren. Het lijkje is naar de ouderlijke woning overgebracht.

Groninger Courant, 3 september 1930, Plaatselijk Nieuws:
Jongetje verdronken.
De twaalf-jarige Hotse Bakker, het oudste zoontje van den heer W. Bakker, makelaar, alhier, was gisterenmiddag met een buurjongetje aan het zwemmen in het zoogenaamde "zandmeertje" achter het Stadspark.
In dit "zandmeertje" schijnen zich echter een of meer kuilen te bevinden, tenminste de jongen, die niet al te goed kon zwemmen, verdween op een gegeven oogenblik in de diepte.
Op het hulpgeroep der jongens kwam al spoedig een beambte van de Fr. Gron. Coöp. Suikerfabriek toesnellen die zich, zonder zich te bedenken, geheel gekleed te water begaf en den drenkeling op het droge bracht. Een oud-verpleegster, paste daar kunstmatige ademhaling toe.
De politie-dokter die spoedig ter plaatse was, kon helaas echter slechts den dood constateeren.
Het lijk werd later naar de ouderlijke woning aan de Rosensteinlaan 7 overgebracht.
In de buurt, waar men den gezonden en levenslustigen jongen zoo goed kende, heeft dit droeve gebeuren groote verslagenheid gebracht en men leeft er begrijpelijkerwijze van harte mee in het verdriet der zoo zwaar bezochte ouders.
------
Het "zandmeertje" ligt onder de gemeente Eelde en het is dus wel moeilijk daarop geregeld politie-toezicht te laten houden.
Wanneer zich in deze argeloos uitziende plas echter verraderlijke diepten bevinden, is het zeker wel tijd om aan het zwemmen daar ter plaatse een einde te maken of maatregelen te nemen die dergelijke ongevallen in de toekomst buitensluiten.
.

   2.  Annie Johanna, geboren op 12 nov. 1919 te Haarlem. Gehuwd met P. van OOSTRUM.
   3.  Rinske Theodora, geboren op 10 aug. 1922 te Groningen. Gehuwd met F.P. RUTGERS.
   4.  Johanna Gerredina, geboren op 27 mei 1925 te Groningen. Gehuwd met F. REENDERS.
   5.  Gerrit Pieter, geboren op 31 jan. 1927 te Groningen.
   6.  Teije Johan, geboren op 9 sept. 1928 te Groningen. Gehuwd met J.M. BULTHUIS.
   7.  Hotse Willem, geboren op 18 juli 1931 te Groningen.
   8.  Willem Hotse, geboren op 18 juli 1931 te Groningen. Gehuwd met A. HOEKSTRA.

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software