Reenders

 

 Genealogy

 

 

 

      Site Navigation

 


Lijst der dooden tot Eenrum 1755-1811

Search this site
powered by FreeFind


Aanvangh nemende Met het Jaar 1755

1755

Hier begint het jaar 1755
Den 7 Januari is Overleden de Weduwe van Jan Takes Nalatende twee Dogters
Den 16 Februari is overleeden een kint van Renne Sijmens op Erensheem. Nalatende zijn beide ouders , Een Broeder en Een Suster.
Den 15 April is overleeden Melle Jacobs. nalatende zijn Frouw En 3 Kinder.
Den 21 April is overleeden Een Soon van Jan Cuiper. Welke Ouders in Levende gewoond hebben tot Warfhusen. Nalatende twee Susters.
Den 29 April overleeden Bouke gewesene Huis vrouw van Jacob Sieuwers Nalatende haar man en Een Dogterke.
Den 2 Juny is overleeden Een Dogterke van Arijs Egberts Schoolmr: nalatende sijn Vader.
Den 2 Juny is overleeden een kint van Wijlen Onne Jans Nalatende zijn Moeder met nog Vijf Kinder.
Den 18 Augusti is overleden een Dogterke van Dom: Metelencamp. Nalatende Zijn Vader en Moeder Met een Broeder.
Den 22. October is overleeden Anje Jans Haas. Nalatende haar Moeder en twee Broeders : 1 Suster.
Den 3 November is overleeden de Wedwe van Freerk Derks:
Den 22 Xber is overleeden Jan Aris, nalatende zijn Vrouw, Met twee Kinder.


1756

1756 is overleeden een Soontje van Jan Peters. Nalatende zijn Vader en Moeder met een Broeder.
Den 24 Februarius is overleeden een Kint van Tomes Jacobs van de Oldijk nalatende zijn Vader en Moeder Met vier Kinder.
Den 2 Martius is overleeden de Huisvrouw van Jan Melles Sarsjes Nalatende haar man met 3 Kinder.
Den 9 Martius is overleeden Een Kint van Pieter (Dieter?) Harmens. Nalatende zijn Vader en Moeder.
Den 17 April is overleeden Jantjen Jacobs, Wedwe van Hillebrant Meints nalatende haar Man. En een Kint.
Den Eersten Junius is overleeden Een Soon Van Wibbe Berents. Nalatende zijn Vader en Moeder Met twee broeders en Vier Susters:
Den 16 Junius is overleeden Een Soontje van Cornelis Jans Cuiper Nalatende zijn Vader en Moeder met een Suster.
Den 30 Junius is overleeden Een Kint van Klaas Prins Nalatende zijn Vader en Moeder Met Vier Broeders
Den 22 September is Overleeden Yda Geerts, Nalatende haar Man:
Den 1 Sten November is overleeden Een Kint van Klaas Groof (s?) en Geeske Jans: Nalatende zijn Vader en Moeder.
Den 17 November is overleeden Een Kint van Willem Klasen Stok: Nalatende zijn Vader en Moeder:
Den 7. Xber is overleeden de Huisvrouw van Gerryt Eedes op Den Hoorn: Nalatende haar Man Met twee Soons.
Den 16 Xber is overleeden Albert Jans geweesene lector. Nalatende Zijn Vrouw met twee Dogters.


1757

Den Eersten Januarius ... 1757 is overleeden een Kint van Otte Jans: Nalatende Zijn Vader en Moeder met 3 Kinder.
1757 Den 10 Januarius is overleeden Hyle Anje.
1757 Den 20 Januarius is overleeden Melle Dirks (?) : Nalatende Zijn Vader en Moeder Met 2 Broeders en 2 Susters.
Den 14 Februarius is overleeden Een Kint van Bronger Gerryts. Nalatende Vader en Moeder met twee Kinder.
Den Eersten Martius is overleeden Focke Sickes. Nalatende Zijn Huisvrouw.
Den 18 Martius is overleeden Grytje Jacobs Nalatende haar Man J: M: Hartzma. Met een Dogter:
Den 24 Martius is overleeden Een Kint van Jannes Julles (?) nalatende zijn Vader en Moeder.
Den 26 Martius is overleeden Derk Jans Haas, Nalatende zijn Vrouw Zijn Moeder. Een Broeder en Suster.
Den 13 Majus is overleeden Een Kint van Pieter (Dieter?) Harmens nalatende Zijn Vader en Moeder.
Den 16 Majus is overleeden Een Kint van Onne Jans Poel Nalatende Zijn Vader en Moeder met twee Broeders.
Den 4 Augustus is overleeden Een Kint van Luitjen Ulferts Nalatende Zijn Vader en Moeder Met een Broeder.
Den 4 October is overleeden Geertjen Berents nalatende haar Moeder 3 Broeders 2 Susters.
Den 14 8ber is overleeden Anje Peters. Nalatende haar Man met 2 Dogters:
Den 10 9ber is overleeden Een Kint van Albert Wolters. Nalatende Zijn Vader en Moeder.
Den 17 Xber is overleeden Een Kint van Trijntje Alberts, Nalatende Zijn Moeder.


1758

Den 22 Jan: 1758 is overleeden Een Kint van Klaas Jacobs, Nalatende Zijn Vader en Moeder en 4 Broeders.
Den 28 Jan: is overleeden Een Kint van Berent Derx Clevering. Nalatende Zijn Vader en Moeder en 3 Susters.
Den 18 Febr: is overleeden Julle Jacobs, nalatende Een Soon En twee Dogters.
Den 13 Maay is overleeden Een Kint van Ysebrant Klasen. Nalatende Zijn Vader en Moeder Een Broeder, 2 halfbroeders, en 3 Halfsusters.
Den 15 Juni, is overleeden Een Kint van Jan Peters Groen Nalatende zijn Vader, en Moeder en een Suster.
Den 21 Junius is overleeden Een Kint van Jacob Julles, nalatende Zijn Vader en Moeder.
Den 5 July is overleeden de Huisvrouw van Pieter (Dieter?) Harmens nalatende haar Man.
1758 Den 14 Augustus is overleeden Een Kint van Cornelis Tomes, nalatende Zijn Vader en Moeder, met een broeder en 3 half Susters.
Den 15 Augustus is overleeden een Dogterke van Berent Derks Clevering, Nalatende zijn Vader en Moeder met twee Susters.
Den 17 7ber is overleeden Een Kint van Luitjen Ulferts Nalatende zijn Vader en Moeder met Een Kint.
Den 14 8ber is overleeden Melle Peters. Nalatende Zijn Vrouw.
Den 24 8ber is overleeden Willem Klasen. Nalatende zijn Vrouw met Een Kint.
Den 30 8ber is overleeden Sanders Trijntjen. Nalatende haar Man.
Den 14 November is overleeden de Huisvrouw van Jan Eedes. Nalatende haar Man, met 4 Kinder.
1758 Den 13 Xber is overleeden Klaas Berents: Nalatende 2 Soons.


1759

1759 Den 15 Jan: en 20 dito zijn overleeden twee 2lings van Berent Clevering nalatende Zijn Vader en Moeder en 2 Susters.
Den 7 Marti is overleeden Een Kint van Gosen Omkes Nalatende Zijn Vader en Moeder, 1 Suster met 2 halfbroeders.
Den 24 dito, is overleeden Klaas Cornelis. Nalatende zijn Vrouw.
Den 9 Maay is overleeden Een Soontje van Boele Klasen op de Horn. Nalatende zijn Vader en Moeder, Een broeder en een Suster:
Den 15 Maay is overleeden een Soontje van Jan Peters, nalatende zijn Vader en Moeder en 3 Susters.
Den 20 Maay is overleeden Een Kint van Jan Cornelis, Nalatende Zijn Vader en Moeder met 3 Kinder.
Den 20 Juni is overleden de Huisvrouw van Otte Jans. Nalatende haar man met 3 kinder.
Den 23 Juni is overleeden Een Kint van Sijmen Davids, Nalatende Zijn Vader en Moeder met 3 kinder.
Den 17 July is overleeden Jan Doewes. Nalatende Zijn Huisvrouw met Een Soon, en 4 Dogters.
Den 25 July is overleeden Abel Harmens, Nalatende Zijn Vrouw met twee Dogters.
Den 13 Augustus is overleeden Wibbe Berents. Nalatende Zijn Vrouw met 2 Soons, en 3 Dogters.
Den 15 Augustus is overleeden de Huisvrouw van Jan Cornelis. Nalatende haar Man met 3 kinder.
Den 10 September is overleeden Een Kint van Jan Cornelis. Nalatende Zijn Vader met 2 kinder.
Den 17 September is overleeden Een Kint van Jan Cornelis. Nalatende Zijn Vader met een Kint.
Den 29 September is overleeden Rentjen Jacobs oud zijnde 88 Jaren, Nalatende 4 kinder.
Den 13 8ber is overleden Jan Kuiper. Nalatende Zijn Vrouw En een Dogter:
Den 16 October is overleeden Een Kint van Klaas Peters, Nalatende Zijn Vader en Moeder met 3 kinder.
Den 28 October is overleeden Een Kint van Bronger Gerrijts, Nalatende zijn Vader, en Moeder, met 2 kinder.
Den 31 8ber is overleden Een Kint van Ritse Cornelis Nalatende Vader en Moeder.
Den 1 Xber is overleeden Een Kint van Jacob Sieuwes, Nalatende Vader en Moeder, Een Broeder En Half Suster:


1760

Den 7 Jan: 1760 is overleeden Jan Peters Woltman. Nalatende Een Soon, met een Dogter.
Den 9 Jan: is overleeden Else Bruins. Nalatende Zijn Huisvrouw, Met 2 Soons en 1 Dogter.
Den 14 Jan: is overleeden Grijtje Cornelis wedwe van Aldert Harms. Nalatende 2 Soons en Dogters kinder:
Den 24 Marty is overleeden Een Kint van Renne Sijmens op Eerensheem. Nalatende Zijn Vader en Moeder, 2 broeders en een Suster.
Den 29 Marty is overleeden Een Kint van Jacob Melles Smid. Nalatende Zijn Vader en Moeder En 2 Broeders:
Den 29 Marty is overleeden Grytje Derks pot (?). Nalatende Een Broeder, Een Suster, 2 halfsusters.
Den 30 April is overleeden Een Kint van Cornelis Buys, Nalatende Zijn Vader en Moeder. 
Den 3 Maay is overleeden (: ten Huise van Tidde Kuiper:) Lammert Onbekend. Nalatende 2 Broeders, 1 Suster.
Den 11 Maay is overleeden Heere Freerks naalatende Zijn Vrou, Met Een Soon En 3 Dogters.
Den 19 Maay is overleeden de Wedwe van Harmen Sijbels nalatende Een Soon.
Den 24 Maay is overleeden Jan Alders, nalatende Een Suster.
1760 Den 24 Maay is overleeden Jan Sijmens, nalatende Een Soon en 2 Dogters.
Den 14 Juny is overleeden En Dogter van Cornelis Jans kuyper: Nalatende zijn Vader en Moeder Een broeder:
Den 18 Juny is overleeden Een kint van Cornelis Jans kuyper. Nalatende zijn Vader en Moeder.
Den 30 Juny is overleeden Een Kint van Harm Seuken (?). Nalatende Zijn Vader en Moeder.
Den 4 July is overleeden Een Kint van Bronger Gerryts nalatende Zijn Vader en Moeder Een broeder: met een halfbroeder.
Den 10 July is overleeden de huisvrou van genoemde Bronger Gerryts, nalatende haar man en 2 kinder.
Den 17 July is overleeden Bronger Gerryts nalatende Een Kint, met een Stiefkint.
Den 27 July 1760 is overleeden Een Dienstmeid van Heepke (?) Rentjes: genaamt Martjen nalatende 2 halfbroeders.
Den 29 July is overleeden een kint van Berent Clevering nalatende Zijn Vader en Moeder met 2 Susters.
De 6 Augustus is overleeden Een Dogterke van A. Egberts, schoolmr: nalatende zijn Vader, en Moeder.
Den 18 Augusty is overleeden Een kint van Jan van Norg, nalatende Zijn Vader en Moeder:
Den 29 Augusty is overleeden Peter Arents wedwe. Nalatende 3 Soons en 1 Dogter.
Den 6 September is overleeden Klaas Jans, nalatende Zijn Vrou met een Kint.
Den 12 October is overleeden Egbert Arents nalatende Zijn Huisvrou En Vader.
Den 15 November is overleeden Een kint van Evert Musch, nalatende Zijn Vader en Moeder.
Den 18 Xber is overleeden Arijs Jans wedwe. Nalatende Een Soon, Een Dogter en twee Soons kinder.
Den 22 Xber is overleeden Grytje Turfmeetersche. Nalatende haar Man, Een Suster en broeders kinder:


1761

Den 2 Februarij is overleeden Albert Jans Schol. Nalatende zijn Vrou en 2 Soons en 2 Dogters.
Den 25 April 1761 is overleeden Evert Berents nalatende 3 Soons en 2 Dogters.
Den 25 Maay is overleeden Een Kint van Jacob Julles nalatende Zijn Vader en Moeder 1 broeder.
Den 20 July is overleeden de Wedwe van Meester Ekke, Nalatende Een Soon.
Den 30 Augusty is overleeden Jan Wibbes Nalatende Een Soon.
Den 31 Augusty is overleeden Jan Peters, Nalatende Zijn Vrou, met 3 Kinder.
1761
Den 5 September is overleeden Jan Peters, Nalatende Zijn vader en Moeder en Een Broeder.
Den 7 September is overleeden Peter Sijmens Nalatende Zijn Vrou met een Soon en een Dogter:
Den 20 September is overleeden Anje Jans, huisvrou van Heepke Rentjens, nalatende haar Man, met 3 Soons en 1 Dogter.
Den 11 October is overleeden Een kint van Cornelis Lubberts buijs, Nalatende Zijn Vader en Moeder.
Den 17 October is overleeden Eilke Wiersuma, wedwe van Jan Sijmens Nalatende Een Soon en twee Dogters.
Den 17 October is overleeden Aaltjen buijs wedwe van Lubbert Buijs. Nalatende Een Soon, en Een Dogter.
1761 Den 6 November is overleeden Een Kint van Jacob Julles. Nalatende zijn Vader en Moeder:
Den 19 Xber is overleeden Klaas Renjes, Nalatende Zijn huisvrou En een Soon.
Den 23 Xber is overleeden Grytje Eedes , Wedwe van Jan Klasen, nalatende 1 Soon en twee Dogters:


1762

Den 5 Januarius, is overleeden Willem Jans Schol, Nalatende zijn Huisvrou met 3 Dogters.
Den 7 Januarius is overleeden Jacob Rinnes Nalatende Zijn Huisvrou, En een Broeder.
Den 15 January is overleeden Een Dogter Van Aaltjen (Jans??). Nalatende Zijn Moeder 3 Broeders en Een Suster.
1762 Den 1 February is overleeden Een Soon van Aaltjen Jans, Nalatende Zijn Moeder 2 Broeders en Een Suster.
Den 20 February is overleeden Aafke Berents, nalatende haar Man.
Den 2 April is overleeden Peter Sijmens, nalatende zijn vrou en de 2 kinder.
Den 20 Maay is overleeden Saaske (?) Jans nalatende Een Soon en 1 Dogter
Den 19 Juny is overleeden Nieske Jans nalatende Een Soon en 1 Dogter
Den 21 Juny is overleeden Noltje Nolles Nalatende haar Man en Een Soon.
Den 9 Augusty is overleeden Cornelliske Jans nalatende haar Man Een Soon en Vier Dogters.
1762 Den 5 October is overleeden Een Soontje van Dom: Metelercamp nalatende Zijn Vader en Moeder en 3 Broeders.
Den 20 October is overleeden een Soon van Rieuwert Folkerts nalatende Zijn Vader en Moeder Broeders.
Den 19 November is overleeden Hillebrant Meints nalatende Nigte kinder.
Den 24 Xber is overleeden Hylktjen in levende huisvrou van Jan Peters Groen. nalatende haar Man, met twee Kinder.


1763

1763 Den 15 Januarius is overleeden Cornelis Rentjens, Nalatende twee broeders en Susters kinder.
Den 18 Januari is overleeden Sander Robers.
Den 19 Februari is overleeden Gepke geweesene huisvrou van Berent Tijmens: nalatende haar Man en Een Dogter.
Den 23 February is overleeden Een kint Van Hindrik Schoenmaker. Nalatende Zijn Vader En Moeder En 1 broeder.
Den 26 February is overleeden Martjen, geweesene huisvrou van Aarjen Friks nalatende haar Man Een half=broeder, en half=Suster.
Den 30 February is overleeden Roelfke, In levende de huisvrou van Hindrik Schoenmaker Nalatende haar Man met Een Kint.
Den 2 Marty is overleeden een kint van Hindrik Schoenmaker nalatende zijn Vader.
Den 7 Maay is overleeden Een kint van Berent Celnringa (Cleveringa?) Nalatende zijn Vader en Moeder en 2 Susters.
Den 13 Maaij is overleeden een kint van Jannes Julles, nalatende zijn Vader en Moeder.
1763 Den 10 Juni is overleeden Een kint van J.M.Hartzma nalatende Zijn Vaderen Moeder Een Suster en 1 halfsuster.
Den 12 Julij is overleeden Aafke Dreewes, wed van Jan Freerks. Nalatende 1 Dogters kint.
Den 6 Augustus is overleeden Harm Theewes nalatende Een Broeder en twee Susters.
Den 18 Augustus is overleeden Cornelis Everts, nalatende Zijn Huisvrou En een Dogter.
Den 1 October is overleeden Liefke Lammerts nalatende twee Broeders.
Den 9 October is overleeden Kunne Roekes Nalatende twee Soons.
Den 14 October is overleeden Een kint van Jan Peters, nalatende Zijn Vader, en Moeder met 3 Susters.
1763 Den 26 October is overleeden de Huisvrou van Klaas (vlek)?? nalatende haar Man, met Een Kint
Den 27 October is overleeden de Huisvrou van Jan Allerts nalatende haar Man, En twee Soons
Den 31 October is overleeden Een Kint van Klaas Wichers Nalatende zijn Vader.
Den 19 November Sijmen Swart nalatende zijn Vrou, En twee Dogters.


1764

1764 Den 3 Januarij is overleeden Een Kint van Jan Allerts backer Nalatende zijn Vader en Moeder met 2 Susters.
Den 9 Januarij is overleeden een Kint van Jan Peters Nalatende Zijn Vader en Moeder.
1764 Den 11 Januarij is overleeden Rijpke Doewes Nalatende Een broeder.
Den 30 Martij is overleeden Jan Geltes Nalatende zijn Vrou en 3 kinder
Den 2 April Is overleeden Berent Berents ter Veen Nalatende zijn Vrou en 3 Kinder.
Den 8 April is overleeden Een Kint van Wibbe Sieuwerts nalatende Zijn Vader ende Moeder met 5 Kinder.
Den 16 April is overleeden de Huisvrou van Jan Peters Groen nalatende haar man met 3 kinder.
Den 17 Maaij is overleeden Peter Davidts nalatende zijn Moeder, en Een halfbroeder.
1764 Den 20 Maaij is overleeden Freerk Cornelis pelder nalatende zijn Vrou En 6 Kinder
Den 4 Juny is overleeden Een kint van Jan Peters groen nalatende zijn Vader en twee Susters.
Den 6 Junij is overleeden Jan Peters Schoenmaker: Nalatende zijn Vrou En 3 Kinder.
Den 1 September is overleeden Harmke wedwe van Jan Pankoek.
Den 6 October is overleeden Grytie Hansen nalatende Een broeder, Een Suster en Susters kint.
Den 19 September is overleeden Geeske Stoffers nalatende drie Kinder.
Den 15 October is overleeden Jannes Julles nalatende zijn Vrou En 8 Kinderen
1764 Den 19 November is overleeden Lammert, nalatende zijn moeder Grytie Dreewes en twee halfbroeders.
Den 7 December is overleeden de huisvrou van Wijbe Peters nalatende haar man met 3 Soons en twee Dogters.


1765

Den 20 February 1765 is overleeden een Soon van Rieuwert Folkerts, nalatende Vader en Moeder en drie Broeders.
Den 10 Meert is overleeden een kint van Jacob Alberts nalatende zijn Vader en Moeder en ??
Den 20 Maay is overleeden een kint van Focke Hindriks, nalatende Vader en Moeder en Een met 3 Susters.
1765 Den 2 Juny is overleeden Een kint van Hindrik Coesjel, nalatende zjin Vader en Moeder.
Den 7 Juny is overleeden Een kint van Jacob Collecter, nalatende Vader en Moeder met twee broeders en twee Susters.
Den 10 July is overleeden Ettien een Onegt kint.
Den 21 Augustus is overleeden Een kint van Menne Peters, nalatende zijn Vader en Moeder met een broeder en 1 Suster.
Den 18 October is overleeden Grytie knir (?) nalatende twee Soons en 3 Dogters.
Den 19 October is overleeden een dogter van Jacob Joesten nalatende zijn Vader en Moeder en een halfbroeder.
Den 31 October is overleeden Een kint van Jacob Popkes nalatende zijn Vader en Moeder, en Een broeder.
Den 6 November is overleeden weederom Een kint van Jacob Popkes nalatende zijn Vader en Moeder:
Den 9 November is overleeden de Sarsjes Freederik .Bertsholt
1765 Den 26 November is overleeden Eppe Heepkes: nalatende zijn Vader en Moeder En een Suster.
Den 16 December is overleeden Een kint van Hindrik Jans Schoenmaker. nalatende zijn Vader en Moeder.
Den 18 December is overleeden de Huisvrou van Hindrik Remts op de Oldijk. Nalatende haar Man en 4 Kinder.


1766

Den 11 Januarij is overleeden Een Dogterke van J:M:Hartzma nalatende Zijn Vader en Moeder, Een Suster, en een halfsuster.
Den 22 Januarius, is overleeden Hillebrant Hindriks; nalatende Susters Kinder
Den 1 Martius is overleeden een kint van Willem Jans op de Oldijk nalatende Vader en Moeder.
Den 16 Martij is overleeden Popke Jacobs op den Hander nalatende zijn Vrou en 5 Kinder
1766 Den 26 Martij is overleeden de Wedwe van wijlen Albert Jans Collector, nalatende Een dogter en Dogters kinder.
Den 19 Julu is overleeden Martjen Jans nalatende Een Moey, Neeven en Nigte als naaste Erfgenamen.
Den 3 October is overleeden Een kint van Jacob Obels nalatende zijn Vader, en Moeder, 1 broeder en Een Suster.
Den 18 October is overleeden Een kint van Renje Clasen nalatende Vader, en Moeder en Een Suster.
Den 22 October is overleeden Een kint van Jacob Joesten nalatende Vader, en Moeder en Een halfbroeder.
Den 22 Xber zijn overleeden 2 kinder van Jan klasen Nalatende Vader en Moeder 3 broeders 1 Suster en 2 halfsusters


1767

Den 12 January is overleeden J.M. Hartzma Nalatende Zijn Vrou, en drie kinder.
Den 21 February is overleeden Remge Harmens nalatende zijn Vrou en 3 Kinder.
Den Eersten April overleeden Diewerke Bonnes wedwe van Derk haas, nalatende twee Soons.
Den 18 April is overleeden Wiske Jans, nalatende haar Vader en Moeder, een broeder Een Suster en Susters kinder.
Den 31 Majus is overleeden Een kint van Jan Fockes, nalatende Zijn Vader en Moeder.
Den 11 Juny is overleeden Heepke Rentjens, nalatende 4 Kinder.
Den 29 Augusty is overleeden Een kint van Alje Reints nalatende zijn Vader en Moeder en 2 halfbroeders.
Den 16 Augusty is overleeden Heepke Eppes nalatende zijn Huisvrou en Een Dogter
Den 19 Augusty is overleeden Een kint van Renje Clasens nalatende zijn Vader en moeder en Een Suster.
Den 5 November is overleeden Lysebet Egges nalatende haar Man en Vier Kinder.
Den 12 November is overleeden Een kint van Berent Clevering nalatende Vader, en Moeder 2 broeders, en twee susters:.


1768

1768 Den 18 Meert is overleeden Een oude Vrou, genaamd Geeske, de Vrinden mij onbekent, zijnde onder de Diaconie geweest.
Den 1 April is overleeden Een kint van Alje Waalkes nalatende Zijn Vader en Moeder.
Den 22 Juny is overleeden Een Soon van Rieuwert Folkerts nalatende Zijn Vader en Moeder en twee broeders
Den 27 Juny is overleeden Een kint van Abel Derks nalatende Zijn Vader en Moeder
Den 28 Augustus is overleeden Elske Arents huisvrou van Abel Derks nalatende haar man
Den 8 November is overleeden Trynje Schol nalatende 
Den 6 December is Overleeden een oude Arme Vrou geheeten Melucke (?), de Vrinden onbekent.


1769

1769 Den 2 Jan: is overleeden een Dogter van Jan Tomes, nalatende haar Vader en Moeder En 4 Susters
Den 5 Jan: is overleeden Een kint Van Tunnis Jans, nalatende zijn Vader en Moeder en 1 broeder.
Den 10 Jan: is overleeden Een Dogter van wijlen Jan Doewes nalatende Zijn Moeder, En 1 broeder, en 3 Susters
Den 11 Jan: is overleeden Een Dogter van Jan Tomes nalatende Zijn Vader en Moeder en 3 Susters
Den 13 Jan: is overleeden Jan Allerts, nalatende zijn Wijf met een kint
Den 22 Jan: Is overleeden de WelEerwaarde geleerde Heer, en Predikant J:Metelercamp, nalatende Zijn Vrou, met Drie kinder.
Den 25 Jan: is overleeden Een Soon van wijlen Dom: J: Metelercamp, nalatende Zijn Moeder met 2 broeders
Den 31 Jan: Is overleeden Een kint van Willem Jans, op de Oldijk: nalatende Zijn Vader en Moeder
Den 3 Februari is overleeden Anje Melles nalatende haar Man en 5 kinder.
Den 20 Febr: is overleeden Een kint van Jan Alberts Vuirman, nalatende zijn Vader en Moeder en een broeder.
Den 20 April :is tot Lingen: Overleeden de Jonge Heer Nicolaus Metelercamp, Nalatende Zijn Moeder, en Een Broeder.
Den 20 Maaij is overleeden een kint van Frerik Alberts, nalatende Zijn Vader en Moeder En
Den 18 July is overleeden Een kint van Jan Hazecamp, nalatende zijn Vader en Moeder En
Den 1 September is overleeden Een kint van Berent Clevering nalatende Zijn Vader en Moeder, twee broeders en 2 Susters
Den 13 October is overleeden Een kint van Elle Tiddes nalatende zijn Vader en Moeder, Een Broeder en een Suster
Den 17 October is overleeden Isebrant Clasen, nalatende zijn Vrou en Een Soon
Den 18 October is overleeden Foektien Jacobs nalatende Een Dogter.


1770

1770 Den 1 Maaij is overleeden Jan Edes, nalatende Een Zoon en twee Dogters.
Den 29 Juny is overleeden Derk Cleveringa Nalatende zijn Vrou En 13 kinder en een kinds Kint:
Den 8 July is overleeden Berent Tijmens, nalatende Een Zoon
Den 31 Augustus is overleeden Een kint van Rinne Tjipkes, nalatende zijn Vader En Moeder.
Den 7 September is overleeden Ritze Cornelis nalatende Zijn Vrou en een kint
Den 27 Dito, is overleeden Dietien Berents nalatende haar Man, met twee kinder en 2 kints kinder:
Den 19. 8ber is Magdalena Wijrsema, nalatende Ses Kinder
Den 1 November is overleeden Een kint van Jacob Obels nalatende zijn Vader en Moeder, met 1 broeder en twee susters
Den 12 dito is Overleeden Een kint van Abel Derks, nalatende zijn Vader en Moeder
Den 16 Xber is overleeden Geertjen ...... Nalatende haar man, en 3 Soons, en drie dogters
Den 23 Xber, is overleeden Jan Lammerts, nalatende Zijn Vrou en 2 kinder


1771

Den 3 February is overleeden Anje Kimminga wedwe van Eiso Wijrsema, nalatende 10 kinder.
Den 5 Febr: is overleeden Maria Edes, wedwe van Coesjel nalatende twee kinder
1771 Den 11 Februarij is overleeden Claas Alderts nalatende Zijn Vrou en twee kinder.
Den 14 Febr: is overleeden Aaltjen, wedwe van wijlen Remge Harmens:
Den 16 Febr: is overleeden Auktjen Fockes, wedwe van wijlen Jan Derks, nalatende 2 kinder
Den 25 Marty is overleeden Een kint van Jan Peters nalatende Zijn Vader en Moeder 1 Suster 1 broeder
Den Selven dito is overleeden Aafke Jans, nalatende Zijn Moeder Een Broeder 2 Susters
Den 19 April is overleeden Een kint van Jan Alderts backer nalatende zijn Vader en Moeder en 4 Zusters
Den 20 April is overleeden Hindrik Alderts nalatende zijn Vrou en Een Dogter
Den 21 dito is overleeden Aafke Doekes wedwe van mester Heere Douwes nalatende 2 Soons
1771 Den 5 Maaij is overleeden Auktje Arijs, Dogter van de Schoolmeester A: Egberts, Nalatende Zijn Vader en Moeder
Den 20 July is overleeden Een kint van Jan Alderts backer, nalatende Vader en Moeder en 3 Zusters
Den 22 Augustus is overleeden Beene Garmens nalatende Een Dogter
Den 17 September is overleeden Anje Vels (Nels?), nalatende haar Man en Nigten
Den 31 October is overleden Scheltje Clasen nalatende haar Moeder, twee broeders drie Susters En een halfbroeder
Den 7. 9ber is overleden Jan Omkes, nalatende zijn Vrou en 7 kinder
Den 13 9ber is overleden Geeske Schol wedwe van Willem Schol, nalatende 3 Dogters
Den 22 November is overleden Een kint van Rinne Tjipkes, nalatende Zijn Vader en Moeder
1771 Den 5. Xber is overleden Jan Jans, nalatende Zijn Vrou met 3 kinder.


1772

1772 Den 2 Jan: is overleeden Grytje Doodts, nalatende 5 kinder
Den 23 January is overleeden Een kint van Hans Tunnys, nalatende zijn Vader en Moeder, Een broeder, 1 Zuster
Den 4 Febr: is overleeden Diewerke Berents nalatende haar Man
Den 1 Meert is overleeden Een kint van Jacob Julles nalatende Vader, en Moeder Een broeder en 3 Susters
Den 5 Meert is overleden Jan Tomes, nalatende zijn Vrou en 3 Dogters
Den 18 April is overleeden Meanje, weduwe van Roelf manje, nalatende Een Dogter
Den Selven dito is overleeden Een kint van Willem Jans, nalatende Zijn Vader, en moeder 1 Zu(ster)
1772 Den 24 April, is overleeden Geeske Willems, nalatende haar Man, en Agt kinder
Den selven dito is overleeden Een kint van Luitjen Tammes, nalatende zijn Vader en Moeder
Den 2 Maaij is overleeden Yda Freriks nalatende haar Man en 3 Zoons
Den 4 Juny is overleeden Trijntjen Abels, nalatende haar Man en een Dogter
Den 11 Junij is overleeden Diewerke Alberts nalatende haar Man Een broeder en halfbroeder en halfZusters kinder
Den 22 Juny is overleeden Jan Willems, nalatende zijn Vrou en 4 kinder
Den Eersten Xber is overleeden Remt Peters nalatende Zijn Vader en Moeder en Een Zuster
Den 2 Xber is overleden Jacobus Bosch nalatende Zijn Vader en twee broeders 3 halfbroeders en Een halfZuster


1773

1773 Den 6 Jan: is Overleeden Derk van Boses (?) Nalatende 5 Zoons, En Een Dogter
Den 7 dito is overleeden Een kint van Peter Berents arbeider nalatende Zijn Vader en Moeder
Den 16 dito is overleeden Harmen Cornelis haan nalatende Zijn Vrou en Zijn Vader en Moeder
Den 27 Januarij is overleeden de Huisvrouw van Arijn Friks, Nalatende haar Man en 4 kinder
Den 28 dito is overleeden Een kint van Jacob Obels Nalatende Zijn Vader en Moeder Een broeder 2 Susters
Den 6 February is overleeden Geertjen Engberts nalatende haar Moeder En een halfbroeder
Den 7 Febr: is overleden Een kint van Berent Clevering nalatende Zijn Vader en Moeder 2 broeders en 2 Zusters
Den 15 dito is overleden C Sristina uit Westphalen nalatende een Dogter
Den 12 Marty is overleden Een kint van Wybe Peters nalatende zijn Vader en Moeder
Den 22 dito is overleden Harm Jans uit Westphalen 
Den 3 April is overleden Hindriktien Peters nalatende haar Broeder
Den 10 dito is overleden Bouke Oel
Den 12 dito is overleden Lyzebet Peters nalatende haar Man en een kint
Den 16 Maay is overleden Lyzebet Lammerts wedwe Jan Geltes nalatende 2 Zoons en 2 dogters 
Den 19 dito is overleden Een kint van Albert baltzes nal Vader en Moeder
1773 Den 5 Julij is overleden Anje Peters Weduwe van David Sijmens nalatende Een broeder
Den 19 Julij is overleden Jan Jans vet nalatende Zijn Vrouw En Suster en broeders kinder
Den 11 Augustus is overleeden Grytje wedwe van Heere Freerks nalatende Een Soon en 3 dogters
Den 15 dito is overleden Een kint van Jacob Julles nalatende Zijn Vader en Moeder 1 broeder Susters
Den 16 dito is overleden J?pen Derks Wyrsema nalatende haar Man en drie kinder
Den 21 dito is overleden Reender Martens, nalatende Zijn Vrouw, En Ses kinder
Den 27 dito is overleden Een kint van Rinne Tjipkes nalatende Zijn Vader en Moeder
Den 28 dito is overleden Een kint van Guetjen Geerts nalatende Zijn Vader en Moeder en
Den 29 dito is overleden Martjen Heeres, nalatende Een broeder en 2 Zusters
1773 Den 1 7ber is overleden de Moeder van Abraham Doesborg :anders woonagtig tot Ezinge: nalatende 2 Soons en 2 dogters
Den 2 dito is overleden Harmtien Heeres nalatende Een broeder Een Zuster
Den 20 dito is overleden Een kint van Cornelis buys, nalatende Zijn Vader en Moeder en 2 Susters
Den 9 October is overleden Antie Wyrsema wedwe van Hindrik Alderts nalatende Een Zoon en 3 Dogters
Den 12 dito is overleden de Weduwe van Jan Vigelier
Den 13 dito is overleden Een kint van Geertjen Gerryts nalatende haar Moeder
Den 18 dito is overleden Jantjen Folkerts nalatende haar Man, met drie kinder
Den 24 dito is overleden Albert Wolters nalatende Zijn Vrouw en een kint
Den 24 dito is overleden Een kint van Frerik Alberts : op Oldijk : nalatende Zijn Vader en Moeder Een broeder Een Zuster
1773 Den 1 November is overleden Lubbina Wolf. Nalatende Haar Man en Een kint
Den 7 dito is overleden Lyzebet Jacobs nalatende haar Man
Den 3 Xber is overleden Een kint van Levy Jacobs de Jood, nalatende Zijn Vader en Moeder 2 broeders Een Zuster
Den 4 Xber is overleden de huisvrou van Tomes Jacobs nalatende Een Zoon en 2 Dogters.


1774

Den 2 Januarij is overleden Martjen Sickes nalatende haar Man en 3 kinder
1774 Den 7 January is overleden Boele Clasen nalatende zijn huisvrou 2 Zoons en 3 Dogters
Den 8 dito is overleden Gelte Gerrijts nalatende zijn Vrou En Zijn Vader
Den 11 dito is overleden Gerryt Geltes timmerman nalatende Zijn Vrouw Een een Dogter
Den 16 dito is overleden Jannes op den Hoorn nalatende zijn Vrou en kinder
Den 17 dito is overleden Eilke Nieuwenhuis, nalatende Een Zoon en Een Dogter
1774 Den 20 Januarij is overleden Jan Geltes nalatende zijn Vrou Een Zoon en 2 Dogters
Den 21 dito is overleden Een kint van Jacob Popkes nalatende zijn Vader, en Moeder 1 broeder 1 Zuster
Den 29 dito is overleden Martjen Sickes nalatende haar Man en 3 dogters
Den 5 Februarij is overleden Anje Berents nalatende haar Moeder, 2 broeders en 2 Zusters
Den 13 dito is overleden Gosen Omkes nalatende Zijn Vrou 3 Zoons en drie dogters
Den 25 dito is overleeden Een kint van Claas Wigchers nalatende Zijn Vader en Moeder 2 Susters 1 broeder
Den 2 Meert is overleeden Martjen Jans nalatende 2 Zusters
Den 5 Meert is overleden Een kint van Ritze Cornellis wedwe nalatende Zijn Moeder 1 broeder
Den 6 Meert is overleeden Een kint van Gelte Jans schipper nalatende zijn Vader en Moeder en 1 broeder
Den 15 Meert is overleden Een kint van Jan Cornelis nalatende zijn Vader en Moeder 1 broeder Een Zuster
1774 Den 23 Meert is overleden Een kint van Arijn Friks nalatende zijn Vader 2 broeders 1 Zuster
Den 26 dito is overleden Grijtje Geerts nalatende Een Zoon 2 dogters 1 dogters kint
Den 9 April is overleden Wibbe Sywerts nalatende Zjn Vrou en 5 Soons en 2 dogters
Den 18 dito is overleden Sywert Wibbes nalatende Zijn Moeder en Vier broeders en twee Zusters
Den 16 Maay is overleden Hindriktjen stuks (?) nalatende haar Man en een Voordogter
Den 29 Juny is overleden een Zoon van Onne Jans, nalatende Zijn Vader en Moeder 2 broeders en 3 Susters
Den 30 Juny is overleden Claas Berents nalatende zijn Moeder en drie broeders en twee Zusters
Den 8 July is overleden Anje Freerks op drieborg nalatende haar Man en 5 kinder
Den 25 dito is overleden Een dogter van Onne Jans nalatende Vader, moeder, 2 broeders, 2 Zusters
1774 Den 9 Augustij is over leeden De Schoolmeester Aris Egbertijs heeft nagelaten zijn Vrouw En Een Dogter
Den 12 dito is over leeden Een kint van Jan Klaesen schipper heeft nagelaeten vaerder En moeder En 2 Susters
Den 1 Augstij (September?) is overleeden D weede van Jans Jans vet Nagelaten 1 Dogter
Den 3 dito (September?) is overleeden Egbert popkes heeft naegelaeten Sijn Vrouw met Een kindt
Den 12 october is overleeden Beerent Berents Een zoon van Beerent Eijes heeft naegelaeten 4 Broeders En 2 Susters
Den 30 dito is overleeden Een Soon van Roelf tuinnis (?) heeft naegelaeten haer vadder En moeder tunis Roelfs (?)
Den 20 November is overleeden harmen wessels van westphalen heeft nagelaeten Zijn vaeder moeder Zuisters En broeder
Den 27 dito is overleeden Een kindt van Lubbert op den hoorn heeft nagelaten Zijn vaeder En moeder
Den 7 Desember is overleeden Trintie Geerits heeft nagelaeten haar man Jacob Julles met 1 Soon Een vier Wigters
Den 17 dito is overleeden Een kindt van Pieters wiereks (?) heeft nagelaeten Zijn Vader Een moeder En 3 Susters
Den 19 dito is overleeden Klaes Egberts heeft nagelaeten Zijn vrouw En Twee Dogters
Den 23 dito is overleeden Een kindt van Jan Pieters Groen heeft nagelaten Sin vaeder met 4 Susters


1775

Den 30 January is overleeden Een kindt van Een Armen mensch uit Groningen heeft nagelaeten Zijn moeder
Den 14 Februarij is overleeden Abram Doesborg Dockter heeft nagelaten Zijn Vrouw En 3 Susters
Den 10 Meert is overleeden Grietie Teus (?) heeft nagelaeten haar man Hindrik pieters
Den 11 dito is overleeden Jan Jacobs van horen heeft nagelaeten Sijn vrouw Met 4 kinderen
Den 17 April is overleeden Een Zoon van de weed van Wibbe Siwers heeft nagelaeten Zijn moeder En 3 broeders en 2 Susters
Den 25 Dito is overleeden Hijbel Jans heeft nagelaeten Sijn vrouw En 4 kinderen En een broeder
Den 28 Dito is overleeden Een Dogter van hindrik Wiggers heeft nagelaeten vaeder En moeder En Een Suster
Den 1 Meij is overleeden Een kint van Jan Jans Swijgman heeft nagelaeten Zijn Vaeder En moeder En Een Suster
Den 10 dito is overleeden Een kint van Jans Jans haese heeft nagelaeten Zijn moeder En 2 Susters
Den 20 dito is overleeden Een kindt van de Nagelaeten weed van de Schoolmeester A. Egberts heeft nagelaeten Zijn moeder Sijtien Jans
Den 30 Juijlijs is overleeden beike beerents heeft nagelaeten haar man met Een Soon
Den 15 Augustij is overleeden hindrik Arijs heeft nagelaeten Een Suster met nog twee broers kinderen
Den 26 Dito is overleeden Een vent genamt Jan Axter onder de diaconie van Eenrum
Den 25 September is overleeden Jan Sijckes heeft nagelaeten 2 Dogters
Den 24 october is overleeden Reemke Bruins heeft nagelaeten haar man Jan Breider En Een Zoon
Den 4 november is overleeden Een kind van tomens heeft nagelaeten vaeder En moeder
Den 5 november is overleeden Een kindt van de meestersche Sijttien Jans
Den 11 november is overleeden Een Dogter van weed van boele Klaesen heeft nagelaeten haar moeder En 2 Susters En 2 broeders
Den 9 november is overleeden Een Soon van balsters alberts van leens genamt tunis balsters heeft nagelaeten zijn moeder en 2 Susters En 2 broeders
Den 6 Desember is overleeden pieter Jans boer heeft nagelaeten 2 dogters En Swagers.


1776

Den 4 Jannuarij is overleeden Een Soon van Albert balsters genaemt balster alberts heeft naegelaten Vaeder en Moeder Sus
Den 9 dito is overleeden De weede van Driewes heeres heeft nagelaeten 3 Soons En 2 Dogters Genaemt Wieke Mue
Den 21 Jannuarij is over leeden Jan beerents uit SlaepSte heeft nagelaeten Drie Dogters En een Suster met haar man
Den 25 Jannuarij is overleeden Jan Jans Gap heeft nagelaeten Sijn Vrouw en 2 Dogters
Den 1 Februarij is overleden Jan harmens weddeman heeft na gelaeten 1 dogter en Swaeger
Den 5 dito is overleeden Altien Abels Stocks heeft nagelaeten Een Suster
Den 3 Meert is overleeden Riewert folkers heeft nagelaeten Sijn Vrouw En twee Soons
Den 7 dito is overleeden hijktjen Derks Cleveringa heeft naegelaeten 3 kinderen En haer man Jan Cornelis schipper
Den 4 April is overleeden Een kind van hendrik bos heeft naegelaeten Zijn Vaeder En moeder
Den 6 dito is overleeden Een kind van Arien van hooren heeft nagelaeten Vaeder En moeder
Den 11 dito is overleeden Een Dogter van trijnje Sjoeks (Speks?) heeft nagelaeten Sijn moeder En Een Suster En 2 Broeders
Den 17 Meij is overleeden Een Soon van uige Jans van de leut heeft nagelaeten Zijn Vader En moeder En 1 broeder
Den 26 Dito is overleeden Een kint van lubbert op den hooren heeft nagelaeten vaeder en moeder
1776 Den 13 Junij is overleeden Albert Arijs koopman
Den 23 dito is overleeden Jan klaesen breider heeft nagelaeten 2 Soons
Den 21 Julius is overleeden Een kind van alle klaesens heeft nagelaeten Vader En moeder 3 Susters
Den 28 dito is overleeden Een kind van Jan Vooerman heeft nagelaeten haer vaeder En moeder 2 Suster 2 broeders
Den 18 September is overleeden Een kint van klaes Everts heeft nagelaeten vader En moeder 2 Susters En 3 Broeders
Den 2 8tober is overleeden olde Geeske mue uit oosterStraat heeft nagelaeten twee dogters
Den 3 November is overleeden De Weed-Dochter Swart Lientien hartsema heeft nagelaeten 2 Dogters
Den 9 November is overleeden kunje Willems heeft nagelaeten haer man En 1 Soon En 2 dogters
Den 17 dito is overleeden De Weed van Jan geltes Schipper Stinje heeft nagelaeten 3 kinder
Den 29 dito is overleeden Jantien haeskes kint in onegt gebooren heeft nagelaeten haer moeder


1777

Den 24 Jannuarij is overleeden Jan derks van Streekjes (?) haer kint overleeden heeft nagelaten haer vader En moeder
Den 1 Februarij is overleeden Berent Jans Smit heeft nagelaeten vijf ergenamen 
Den 2 dito is overleden tidde Elles heeft Nagelaeten Sijn Vrouw En 6 kinders
Den 19 dito is overleeden Anje Alders heeft nagelaeten haer man Jan klaesen En 6 kinders
Den 25 dito is overleeden Een kind van Alje Waelkes heeft nagelaeten Sijn vader En moeder Een broeder En Suster
Den 2 April is overleeden Een kindt van menne peeters heeft nagelaeten Zijn vaeder En moeder Susters en broeders
Den 3 dito is overleeden Een magt het vroont tot vreerk albert heeft nagelaeten haer vader Jan Timens En moeder En Suster wonen in het nielant
Den 4 dito is overleeden Een kind van Jan Klaesen Schipper heeft nagelaeten haer vader En moeder En 2 Susters
Den 17 July is overleden Hindr Cosjel (?) Latende tot Sibste Bloede na zijn Vrouw en Zoon
den 24 dito is Overleden Grietje Berents Huisvrouw van Jan Hemes (Heines?) Latende tot Sibste Bloede na Haar man 6 Zoons en 2 dogters
den 12 Aug: is overleden Tonnis Jans Latende tot Sibste bloede na Zijn Vrouw en Zoon
den 19 dito is overleden is Overleden een kind van Jan Klaasens Schipper Latende tot Sibste bloede na Vader Moeder en Twee Susters
den 29 dito is Overleden Een kind van de Paapsche Diac: genaamt Lientje Jans geboortig van Winzum Latende tot Sibste na 1 Suster
den 19 Nov: is overleden een kind van Lubbert Hind= van den Hoon Latende tot Sibste bloede na Vader Moeder en Suster 
Den 19 Nov: 1777 is overleden een Dogtertje van Lubbert Hindr nalaten Een vader En moeder en 1 Suster.


1778

den 3 Jan: is overleden een kind van Alle Klaasens Latende tot Sibste bloede na Vader Moeder 3 Zusters en 2 Halfzusters
den 12 Febr is overleden Ebel Arys Latende tot Sibste bloede na Zoon en Dogter
den 21 dito is Overleden Harmtje Jans Latende tot Sibste bloede na haar Moeder en 2 Zusters
den 24 dito is Overleden Maaike Mennes Latende tot Sibste Bloede na 1 Zoon
den 17 Meert is Overleden een kind van Evert Peters dussel Latende tot Sibste bloede na Vader en Moeder
1778 Den 24 Meert is Overleden Anna Smedings Latende tot Sibste bloede na 1 dogter
den 16 April is Overleden Anje Arys Latende tot Sibste bloede na 1 Zoon en 2 dogters
den 25 April is Overleden een kind van Jan Derks Latende tot Sibste bloede na Vader en Moeder
den 20 July is Overleden Antje Conraads Wed: van Willem Jans Aakster Latende tot Sibste bloede na 1 Zoon.
den 25 Aug: is Overleden Jacob Ulfers Wyrzum Latende tot Sibste bloede na Zijn Vrouw 6 Zoons en 5 dogters
den 13 Sept is Overleden Albert Gaaijes Latende tot Sibste bloede na Zijn Vrouw en Zoon
den 16 dito is Overleden Een kind van Lammert Abels Latende tot Sibste bloede na Vader Moeder 2 broeders en 2 Zusters
den 13 October is Overleden Tonnis Gerrits Een Visjager van de Zoltkamp Latende tot Sibste bloede na 1 Broer maar geen goed
den 14 dito is Overleden Jacob Luitjens Latende tot Sibste bloede na Vader Moeder 4 Broeders en 2 Susters
den 4 Dec: is Overleden een Dogtertje van Jan Alberts Voerman Latende tot Sibste bloede na Vader Moeder 2 Broers en 1 Suster
Den 16 dito is Overleden Tonnis Hansens Latende tot Sibste bloede na Vader Moeder en 5 Zusters
den 25 dito is Overleden Een Zoontje van Rinne Tjipkes Latende tot Sibste bloede na Vader Moeder 2 Broeders en 1 Zuster
den 27 dito is Overleden een Dogtertje van Jacob Popkes Latende tot Sibste bloede na Vader en moeder en 3 Broers
den 30 dito is Overleden Een Dogter van Willem Jacobs Latende tot Sibste bloede na Vader Moeder 2 Broers en 2 Zusters
Nog is op zelve dato Overleden een Dogtertje van Gerrit Klaasens latende tot Sibste bloede na Vader Moeder en 1 Broer


1779

Den 2 Jan: is Overleden een Zoontje van Jacob Siewers Latende tot Sibste bloede na Vader Moeder 2 Broers 3 Zusters en 1 Halfzuster
den 14 dito is Overleden een Zoontje van Rinne Peters Latende tot Sibste bloede na Vader Moeder en 2 Zusters
den 15 dito is Overleeden een kind van Pieter Berents Klauw Latende tot Sibste bloede na Vader Moeder Broer en Zuster
Nog is op de Voornstaande dato Overleden een Dogtertje van Albert Balsters Latende tot Sibste bloede na Vader Moeder en 2 Zusters
Alsmede is op dezelve dato Overleden een Zoon Van Willem Jacobs Latende tot Sibste bloede na Vader Moeder 1 Broer en 2 Zusters
den 24 dito is Overleden Anje Hindr= de Huisvrouw van Ewe Gerrits voerman Latende tot Sibste bloede na Haar man en Twee Kinder
den 8 Febr= is Overleden een kind van Ewe Gerrits Latende tot Zibste bloede na Vader en Zuster
den 1 Maart is Overleden Harm Jacobs latende tot Zibste bloede 1 Zuster. Maar Latende geen goed na want zijnde maar een Boeren dienstknegt
den 8 dito is Overleden Trientje Klaasens Latende tot zibste bloede na Haar man Zijnde de wel Eerwaarde Heer L: W: Tapper Medecina Practicus en een Zoon en 1 dogter
den 10 dito is Overleden Martjen Derks De Huisvrouw van Jan Swygman Latende tot Zibste bloede na haar man en 2 Kinder.
Den 15 is Overleden een Dogter van Luitjen Tammes Latende tot zibste bloede na Vader Moeder 4 Broers en 1 Suster
den 30 dito is Overleden Een kind van Tiewes Heepkes Latende tot Zibste bloede na Vader Moeder Broer en Zuster
den 23 April is Overleden Anje Klaasens de Huisvrouw van Eilke Jans Latende tot zibste bloede na haar Man 1 Zoon 2 Dogters en 1 Stiefdogter
den 24 dito is Overleden Berent Klaasens Spek Latende tot zibsten bloede na Zijn Vrouw en Zoon
den 26 dito is Overleden Jan Uiges Latende tot Zibsten bloede na 1 Zoon 1 Dogter en 2 Dogters kinder
den 3 Maai is Overleden een Zoontje van de Wed: Jacob Ulfers Wyrzum Latende tot zibste bloede na Moeder 5 Broers en 5 Zusters
den 4 dito is Overleden Aaltjen Izebrands de Huisvrouw van Tonnis Roelfs Alsmede haar kindjen Latende tot zibste bloede na haar man en dogter en 't kind Vader en Zuster
Den 20 Dito is Overleden Geert Mugge Latende tot Sibste bloede na zijn Vrouw 1 Zoon en 3 Dogters
den 17 Juny is Overleden Gaaje Jacobs Latende tot Sibste bloede na Zijn Vrouw 1 Zoon 1 Dogter en een Zoons Zoon.
den 22 dito is Overleden Jantje Eilkes Latende tot zibste bloede na haar Vader 1 Broer 1 Zuster en 1 halfsuster
den 21 July is Overleden Jacob Jullens Latende tot Zibste bloede na een Zoon En 4 Dogters
den 12 Aug: is Overleden Rinne Tjipkes Latende tot Zibste bloede na zijn Vrouw 2 zoons en 1 dogter
den 21 dito is Overleden een Kind van Willem Fokkes Schipper Latende tot Zibste bloede na Vader Moeder en 2 Zusters
den 5 Sept is Overleden Anna Jacobs de Huisvrouw van Jan Harms Latende tot Zibste bloede na haar Man en 2 dogters
den 8 Oct. is Overleden Saakjen Jans de huisvrouw van Jan Klaasens Prins Latende tot Zibste bloede na haar man 1 Zoon en 2 dogters


1780

Den 6 Jan: is Overleden Grietje Jacobs Wed van Izebrand Klaasens Latende tot zibste bloede na 3 zoons en 3 dogters
den 10 dito is Overleden Geeske Tonnis Latende tot zibste bloede na 1 Zuster maar meer Schulde als goed
den 14 dito is Overleden Rengenier Driewes Latende tot Zibste bloede na 2 Halfbroers en 2 Halfzusters
den 15 dito is Overleden Hilje Lubberts latende tot Zibste bloede na haar Vader en Moeder
den 17 dito is Overleden Jacob Klaasens Latende tot Zibste bloede na Zijn Vrouw 2 Zoons en 2 dogters
den 29 dito is Overleden Frouke Benes de Huisvrouw van Albert Balsters Latende tot zibste bloede na haar man en 3 dogters
Op zelve dato is Overleden Elizabet Simons Wed: van Berent Klasens Spek Latende tot Zibste bloede na 1 zoon.
den 30 dito is Overleden een Dogtertje van Albert Balsters Latende tot Zibste bloede na haar Vader en 2 Zusters
Den 17 Febr: is Overleden Sytjen Luurts Wed: van Melle Peters Latende tot Sibste bloede na Zoon en Dogter
den 17 Meert is Overleden Een Zoontje van Jan Swygman Latende tot Sibste bloede na Vader en zuster
den 31 dito is Overleden Goeitjen Geerts Latende tot Sibste bloede na Zijn Vrouw 1 zoon en 6 dogters
den 3 April is Overleden een Kind van Jan Garms latende tot zibsten bloede na zijn Vader Moeder & 1 zuster
den 30 dito is Overleden Anje Freerks Wed: van Klaas Kornelius Latende tot tot zibste bloede na 2 Nigten Maar geen goed want zijnde een die geweest is Onder de Diaconie
den 28 Mai is Overleden een kind van Doeke Heres Latende tot Zibsten bloede na vader Moeder Broer en 2 Zusters
den 11 Juni is Overleden Dietjen Bruins Wed: van Berent Everts Latende tot Zibste bloede na 3 Zoons en 2 Dogters
den 5 July is Overleden een Kind van Jan Jans Snijder Latende tot zibste bloede na Vader Moeder en 1 Broer
Den 6 dito is Overleden Trientje Klaasens Latende tot zibste Bloede na 2 Dogters.
den 13 dito is Overleden een Kind van Jan Fokkes Latende tot zibste bloede na Vader Moeder Broer en 2 Zusters
den 19 Aug: is Overleden Lubbert Willems Wolf Latende tot zibste bloede na Zijn Vrouw
Nog is op Zelve dato Overleden Elizabet Kornelius de Huisvrouw van Korn: Hak Latende tot Zibste bloede na Haar man en 2 dogters
den 12 Nov: is Overleden Alberts Jans Klont Latende tot zibste bloede na Zijn Vrouw en 1 Zoon
den 20 Dec: is Overleden Renske Sytses Wed: van Jan Peters Latende tot Sibste bloede na 1 Zoon en 2 Dogters
den 26 dito is Overleden Jacob Joosten Latende tot Sibste bloede na Vrouw 2 Zoons en 1 Dogter
den 28 dito is Overleden Auke Gerrits Wed: van Albert Schol Latende tot Zibste bloede na 2 dogters


1781

Den 8 Jan: is Overleden Martjen Peters Wed: van Jan Omkes Latende tot Zibste bloede na 2 Zoons en 3 Dogters
den 9 dito is Overleden Een Kindje van Pieter Berents Klauw Latende tot zibste bloede na Vader Moeder Broer & Zuster
den 14 dito is Overleden Rinne Simens tot Erensheem Alhier Zijnde Verluid en tot Maarhuisen begraven Latende tot Zibste bloede na Zijn Vrouw 2 Zoons en 4 Dogters
den 19 dito is Overleden Tomas Jacobs Latende tot zibste bloede na 2 Zoon en 2 dogters
den 24 dito is Overleden Tonsche Hindriks de Huisvrouw van Jan Alders Arb: Latende tot Zibste bloede na haar man
den 12 Febr: is Overleden Eltjen Tomas Huisvrouw van Peter Reints Latende tot Zibste bloede na haar en 3 dogters
Den 20 dito is Overleden Alje Reints Latende tot Zibste bloede na 2 Zoons
den 28 dito is Overleden Albert Geerts Latende tot Zibste bloede na 1 Zuster
Op zelve dato is Overleden Hindr= Jans gewezen Bakker Latende tot zibste bloede na Zijn Vrouw 1 Zoon en 2 dogter
den 3 Meert is Overleden een kind van Reint Heeres Latende tot Zibste bloede na Vader en Moeder
Den 8 Meert is Overleden Hinderktjen Jans Wed van Albert Jans Klont Latende tot Zibste Bloede na 1 Zoon
den 20 dito is Overleden Klaas Jans Breider Latende tot Zibste Bloede na Zijn vrouw en 1 Dogter
Den 21 dito is Overleden Een zoontje van Gerrit Klaasens Latende tot Zibste bloede na vader Moeder en 1 Broer
Den 22 dito is Overleden Wybe Peters Latende tot zibste Bloed na zijn vrouw en een Zoon en 1 zoons zoon. Maar dewijl hij Onder de Diaconie is geen Goed om te vererven
den 27 dito is Overleden Een Zoontje van Jan Ebels van 't W: N: Lant latende tot Zibste Bloede na vader en Moeder half Broers en Half Zusters
Den 1 April is Overleden Hilje Jans de Huisvr. van Berent Harms Latende tot Zibste Bloede na Haar Man en 2 Zoons
Den 2 dito Is Overl: Klaas Jacobs Zoon van Jacob Klasens Latende tot Zibste bloede na Zijn Moeder 1 Broer 2 Zusters
Den 17 Dito is Overleden Arent Bosveld Samys (?) te Eenrum Latende tot Sibste Bloede na Zijn vrouw 2 dogters En 1 Stiefdogter
Den 26 Dito is Overleden Een Kind van Lubbert Hindr op den Hoorn Latende tot Zibste bloede na vader en Moeder
Den 1 Juni is Overleden Berent Jannes Bloem Latende tot Sibste bloede na 2 Broers 2 Susters en 3 Half Broers
Den 18 Junij is overleden Hendrik Wichers aan een borstpleuris nalaatende tot sibste bloed een vrouw en 2 dogtertjes
Den 25 Juny is overleden Etje Reintjes nalaatende tot sibste bloed 2 Broeders overleden binnen 24 uur aan een hevig overval van colijk.
Den 18 July overleden Hilje Jans wedwe van Hendrik Wichers aan een niet welbekende ziekte nalaatende een zoontje en een dochtertje
Den 28. July is overleden een kind van Jacob Arijs nalaatende tot sibste bloed vader moeder een zuster en een broer.
Den 2 Aug. is overleden Jantje Symens Dochter van Symen Davids nalaatende 3. zusters en zover bekend is vader en twee broers die naar de Indien gevaren zijn.
Den 18. Augustus is overleden Pieter Mellis, uitgeleefd en op het bed dood gevonden, laatende tot zijn sibste vrinden na Peter Wirks en Frerik Wirks neeven en Geeske Wirks nicht van den overledenen.
Den 6 Sept een kind gestorven van Ulphert Jacobs Wiersum laatende tot sibste vrinden vader en moeder
Den 6. October is overleden Trienje Jans Huisvrouw van Rinje Claasen latende tot zibste vrienden na, haar man, een zoontje en twee Dochters, Zij is in een Sterke Koorts na een lange uitteerende kwijning gestorven
Den 31 Dito is aan verzwakking door hogen Ouderdom gestorven Reint Pieters, laatende tot sibste vrinden na zijn vrouw en een zoon.
Den 1. Nov. is aan de Waterzucht overleeden Celie Pieters weduwe Rinne Simens, nalaatende 2 Zoons en 4 Dochters, (hier verluidt, te Maarhuizen begrav
Den 29. dito is overleden bij de Geboorte een kind van Hendrik Lourens nalatende vader, moeder en 1 broeder
Den 3. Decemb. is overleden aan een Kwijnende Ziekte en verval van leevenskracht door ouderdom Trienje Karssens, wedwe van Elze Bruins, nalatende 2 Zoons en 1 Dochter.
Den 4. dito is overleden aan een niet welbekende ziekte Jelte Mennes, zoon van Menne Glas, nalaatende vader, moeder, 2 Broers en 4 Zusters
Den 7. dito is Gestorven aan verval van kracht door hoogen Ouderdom Eeuwke Wibbes wedw van Reint Pieters, nalatende een Zoon, en KleinDochter van den Zelven.
Den 8. dito is overleden Fokke Lourens nalatende tot zibste Bloed, een broer.
Den 11. dito is overleden een Kind van Jacob Joosten nalatende tot Sibste vrienden vader Moeder een Br en 2 Zustr.
Den 21. dito Trijnje Eppes, nalatende 2 Zoons en 2 Dochters
Den 22. dito is overleden Wilm Hindr= Dekker latende na Zijn vrouw, 1 Zoon en 1 Dochter
Den 30. Dec: is Overleden Aaltje Jans, nalatende tot zibste Bloede haar man, en 1 Dochter


1782

Den 8. Januarij is overleden Lizabeth Jans Huisvrouwe van Jan Klazen Prins, latende na haar man.
Den 17. dito is overleden een Dochtertje van W.L.Tapper. (Medicyna Practicus, latende tot zibste Bloede na vader en Moeder.
Op dezelvde dato is overleden Frederica ....... Huisvrouw van Jacob weind??? Sarnys (?) te Eenrum. Latende na tot Zibste Bloede haar man en een Dochtertje.
Den 10. Februarij is overleeden Anje Lourens Huisvrouw van Luurt Luurts. Latende na tot zibste Bloede haar man met een Zoontje en een Dochtertje
Den 25. dito is overleden Trijnje Sjabbes wedw van Klaas Jans Breider nalatende tot Zibste Bloed een Dochter
Den 5. April is overleden een Zoontje van Jan Tomes van de Oude Dijk latende tot Zibste bloede na Vader Moeder 1 Broer en 3 Zusters
Den 10. April is overleden een Dochtertje van Gerrit Brongers latende na tot Sibste Bloede vader Moeder en 1 Broer.
Den 11 dito is overleden Fenje Seines wedw van Albert ???lters (Wolters?) Klovier Latende na 1 Zoon
Den 21. dito is Overleeden Loewke Klaasens Huisvrouw van Hindr= Bos. Latende tot Zibste Bloede haar Man met 1 Zoontje en 1 Dochtertje
Den 1. Mai is Overleden Lizabeth Rinnes Huisvr. van Harm Jans Zweel op den Hoorn Latende na Haar Man
Den 4. dito is Overleden Klaas Wichers. Latende na tot Sibste Bloede Zijn vrouw en 5 Kinders Daar van Zijn 2 Zoons en drie Dochters
Den 27. September is overleden Jan Engberts Zoon van Koopm= Engbert Jans Mulder. Latende tot Zibste Vrienden na Zijn vader en 2 Zusters
Den 26. Sept. is overleden een kind van Hans Tonnis wedm= laatende na tot Sibste Bloede vader, Moeder en 5 Zusters
Den 4. October is Gestorven Anje Jans Huisvrouw van Harm Takes latende na haar man en 1 Dogter
Den 24. dito is overleden Geeske Geerts Dochter van Geert Smook. Latende tot Sibste vrinden na 2 Zusters
Den Laatsten Nov. is overleeden een Dochtertje van Jan Klasen Schipper latende na vader moeder 3 Zusters en 1 Broeder


1783

Den 13. Februarii is overleeden een Kind van Jan Cornelis latende na vader en Moeder met 1 Broeder
Den 22. Maart is overleden Diewerke ..... Haanje Latende na haar man Cornelis Harms Haan
Den 16. April is overleeden een Dogtertje van Alle Klazens latende na tot Zibste Bloede vader, Moeder, 3 Zusters en 2 (?) Broeders
Den 17. dito is Gestorven een Dogtertje van Kornelis Hiindr= Schol Latende na vader, Moeder en 1 Broeder
Den 4. Mai is overleden een Kind van Berent Pieters Mulder Latende tot Zibste Bloede na vader Moeder met 1 Zusje
Den 8. Junii is Overleden Kornelis Jans Kuiper. Koopm. te Eenrum Latende na Zijn vrouw.
Den 17. Junii is Overleden Bouke .... Haas Huisvrouw van Wolter Alberts Klovir Latende na haar Man
Den 16 Julii Overleed Wilhelmus Jakobs Latende tot Zibste Bloede na Zijn vrouw nansena (?) Berents alsmede Zoons & Dogters
Den 20 dito Overleed Kornelis Ritzes. (Zijnde een Boeren Dienstknegt.) Latende tot Zibste vrienden na Ooms & Mois
Den 2 Augustus Storf Trientje Pieters Huisvrouw van Ewe Gerrits Voerman, Latende na tot Zibste Bloed haar Man met Dogtertje
Den 18 dito is Overleeden Gerrit Klazens Latende na tot Zibste Bloed, Zijn vrouw, en 2 Zoons
Den 25 dito overleed een Dogtertje van Aaldrik Wilkes Dekker Latende na tot Zibste Bloed vader & Moeder 1 Broer & 2 Zusters
Den 27 dito overleed een Zontje van W.L. Tapper (Medicjne Practicus:) Latende na tot Zibste Bloede vader Moeder 1 halfbroer en 1 halfzuster
Den 25 Nov: is Overleeden een Dogtertje van Ulfert Jacobs Latende tot vrienden na vadr & moeder 1 Zuster 2 halfbroeders 1 halfzuster
Den 27 Dec: Overleed Eizo Jans Schipper Latende tot Zibste Bloed na 2 Zusters
Den 30 dito Overleed Jacob Siwerts Latende tot Zibste Bloede na Zijn vrouw 2 Zoons & 4 Dogters
Den 31 Dec: Overleed een Dogtertje van Jan Jacobs Smith Latende na vader & moeder


1784

Den 6 Januarii Storf Wilm Hindriks Dekker Latende na tot Zibste Bloede Zijn vrouw met 1 Zoon en 1 Dogter met een KleinZoon en Dogter van den Zelven
Den 9den dito overleed Jacob Jannes Bloem Latende na 1. Broer & 2 Zusters
Den 17. dito is overleeden Lizabeth Joosten Latende tot Zibste Bloede na 1 Dogter
Den 18. dito Overleed Anna ...... (Zynde een Boeren dienstmaagd en geen goed te vererven want zynde Onder de Diakenen, te Ezinge
Den 21 dito Overleed Pieter Tonnis Haan Latende na tot Zibste Bloede Zijn vrouw 3 Dogters & een Jonge
Den 24. dito Stierf Een Dogter van Jacob Weindurp Sarrys Latende na haar Vader
Den 2. Febr. Stierf Hindrik Everts Hozezak (zynde een Overijsseler van Geboorte) latende (volgens getuigenis) na 1 Broer en 1 Zusters
Den 6. dito is Overleeden een Kind van Jan Kornelis Weert Latende tot Zibste Bloede na Vader & Moeder 1 Broeder 1 Halfbroer 2 dito Zust:
Den 8. dito Stierf Harm Sikkes (in de wandelinge Harm Takes genaamd:) Latende na tot Zibste Bloed Neefs maar geen goed te vererven want Zynde onder de Eenrummer Diakonen
Den 17 dito overleed een Dogter van Wilm Jacobs (van de Oude Dyk) Latende tot Zibste Bloede na Haar vader Moeder een Broer & 1 Zuster
Den 8 Meert overleed een Kindje van Kornelis Hindr= Schol Latende na tot Zibste Bloed vader & Moeder en 1 Broeder
Den 12 Maart Overleed Doewe Sibolts Latende tot Sibste Bloed na, Zijn vrouw, met 2 Zoons en 4 Dogters.
Den 16 dito overleed een kindje van Timme Berends wever Latende tot Zibste Bloede na vader & Moeder
Den 18 dito Stierf Berent Geerts zoon van Geert Wilms Smit Latende tot Zibste Bloede na vader & moeder 4 Broers en 2 Zusters met 1 halfZuster en 1 halfBroeder
Den 25 Meert is overleeden de Huisvrouw van Luitjen Tammes (van den Hoorn) haar man met 4 Zoons en 1 dogter
Den 30 Stierf bij de geboorte een kind van Hindr= Kauw Latende na tot Zibste Bloed vader moeder 1 Broeder 2 Zusters
Den 9 April is Gestorven een Dogtertje van Evert Dussel Latende tot Zibste Bloed vader moeder en 2 Broeders
Den 3 Maij is overleeden een Dogter van Hindr.= Jans Baat Latende na vader Moeder 2 Broers en 1 Zuster
Den 4 Maij is overleeden een Kindje van Jan Klaaszens Prins Latende tot Zibste Bloede na vader Moeder met 1 halfbroer en 2 dito Zusters
Den 20 Junii is overleeden een Kindje van Pieters Mulder Latende tot Zibste bloede na vader en Moeder met 1 Broertje en 1 Zustertje
Den 19 dito overleed een Zoontje van de Medicyne Practicus W.L. Tapper Latende na vader & moeder en 1 zustertje
Den 22 Augustus Stierf een Dogtertje van Gerrit Jacobs Klokschoner Latende na vader & moeder
Den 23 Augustu Stierf een Dogtertje van Jan Klazen Schipper Latende na Zyn vader & moeder 3 Zusters en 1 Broeder
Den 28 dito overleed een Dogtertje van Klaas Wichers Latende na Moeder & 1 Broeder met 2 Zusters
Den 13 September Overleed een Zoontje van de wedw= van Gerrit Klaz' Latende na Moeder met 1 Broeder en 1 Zuster
Den 19 dito overleed een Kindje van Kornelis Freerks Pelmulder Latende tot Zibste Bloede na vader & moeder 1 Broeder en 1 Zuster
Den 5 October Overleeden Trientje Jans (Zijnde onder de Diakonen van Eenrum) Latende tot Zibste Bloede na 2 Zusters
Den 13 dito Overleed een Kind van Klaas Tonnis (van de Loit) Latende na vader & moeder en 1 Zustertje
Den 14 dito Overleed een Zoontje van Hibbe Jacobs nalatende Zijn vader & moeder 2 Broers en 1 Zuster
Den 17 October Overleed een Dogtertje van Hans Tonnis Latende na vader moeder met 5 Zusters
Den 1 Nov. is overleeden een Dogtertje van Jan Alles Latende na haar vader
Den 6 Dec: is Overleeden een Kindje van Abel Jacobs latende tot zibste Bloed na vader & moeder 1 Broeder& 3 Zusters 4 HalfBroers en 4 HalfZusters
Den 15 december is overleeden een Dogtertje van Klaas Pieters Boot latende na vad: moeder en 1 Broer


1785

Den 3 January is overleeden 1 Zoontje van Jan Gabrils, Latende na tot Zibste Bloed vader en Moeder
Den 2. Februarii is Overleeden de Koopm Engbert Jans Muller Latende tot Zibste Bloed na Zijn vrouw en 2 Dogters
Den 4 dito Stierf een Dogtertje van Aaldrik Wilkes, Latende na tot Zibste Bloed haar vader & Moeder en 1 Broedr met 2 Zusters
Den 16 Febr. Overleed Renske Jans Dogter van Jan Pieters Groen Latende na haar vadr 1 Zuster & 2 halfzusters
Den 1sten Maart is overleeden de Schepper Edzo Jacobs Latende na tot Sibste Bloed Zijn Vrouw
Den 24 Maart Overleed een Dogter van Hibbe Jacobs Latende na vader & moeder met 2 Broeders
Den 28 April is Overleeden de Koopm: Jan Gerrits. Nalatende tot Zibste Bloed: 1 Zoon en 2 Dogters
Den 13 Maii is Overleden Grietje Korn: Dogter van Kornelis Jans Hak. Latende tot Zibste Bloed na haar vader & 1 Zuster en Zover bekend is: 2 Broeders die naar de Indin gevaaren zijn.
Den 7. Junii Overleeden Grietje Jans. de Huisvrouw van Jan Jans Snijder Latende na haar Man met 1 Zoontje.
Den 9. dito Overleed Luurt Luurts nalatende tot Zibste Bloed 1 Zoontje met 1 Dogtertje
Den 28. Julii Stierf Klaas Pieters Dood. Latende tot Zibste Bloede na Zijn vrouw en 2 Zoons
Den 20 September is Overleeden een Dogtertje van Uge Jans van de Loit. Latende na tot Zibste bloed vader & moeder 5 Broers 1 Zust
Den 1. Nov. Stierf een Dogtertje van Derk Markus. Latende na vader & moeder.
Den 20. December is in de Kraam Overleeden Aaltje Jans Huisvrouw van Geert Hindr. Bakker Latende na Haar Man met 3 Kindertjes daar van zijn 2 Zoons en 1 Dogter


1786

Den 9. Januarii is Overleeden Anna Jans Latende tot Zibste Bloed na 1 Zoon & 2 Dogt
Den 12. dito Stierf Jannes Jans. (in de wandeling Jannes Stukjes of ook wel Jannes Doodje genaamd.) Latende na tot Zibste Bloed Zijn vrouw met 1 Dogter
Den 28. Januarii Stierf een Kindje van Geert Hindriks Bakker. Latende na vader 1 Broer en 1 Zusje
Den 8 Febr. Stierf een Kind van Klaas Pieters Boot. Latende na vader Moeder & 1 Broedertje
Den 17 dito Stierf een Kind van Jan Fokkes Latende na vader Moeder 2 Broers en 2 Zusters
Den 29. dito Overleed Diewerke Alberts wedw= van wijlen Rieuwert Folkerts. Latende na tot Zibste vrinden 2 Zoons
Den 2 Maart is Grietje Jans den Huisvrouw van Jannes Tonnis Kuuk Overleden nalatende haar man met 1 Zoon
Den 6 dito Stierf een Zoontje van Simon Pieters Vet, nalatende vader & moeder met 1 Broer en 1 Zustertje
Den 4. April is Gestorven Wirk Pieters nalatende tot Zibste Bloede 3 Kinder 10 Kindskinder & 4 Agterkindskinder.
Den 5 Maii is Overleeden Geert Beerents Quelder nalatende Zijn vrouw en Zoontje
Den 13. dito Stierf Grietje Hindr. Dogter van Hindrik Jans Baat nalatende vader Moeder en 2 Broeders
Den 25 Maii Overleed een Kind van Klaas Yzebrands Latende na vader moeder 1 broeder en 1 zuster
Den 8 Junii is gestorven Grietje Berents Dogter van Berent Wibbes Kuur nalatende tot Zibste Bloede vader & 1 Zuster en zo ver bekend is 1 Broer die naar den Indin gevaaren is
Den 17 Junii is Gestorven Trienje Pieters de Huisvrouw van Hindrik Jans Baat. nalatende haar man met 2 zoons
Den 18 dito Stierf een Zoontje van Roelf Boeles nalatende vader & moeder
Den 23. Junii is bij de Geboorte Overleeden een Kind van Timme Berends wever nalatende vader & moeder met 1 Broertje
Den 21 Julii Stierf het zoontje van de overledene Geert Berents Quelder Latende na Zijn Moeder
Den 22 dito Stierf aan de Zogenaamde roode hond, het dogtertje Geeske Jans Takkebos Zijnde onder de Roomsche Diakonen nalatende 1 Broer
Den 24 Augustus Stierf mede aan de roodhond een dogtertje van Kornelis Ottes, nalatende vader & moeder met 1 Broertje
Den Laatsten September is Overleeden, Trientje Geerts wedw= wijlen Hindrik Jans Bakker Latende tot Zibste Bloede na 1 Zoon en 2 Dogters
Den 2 October is Gestorven aan de roodhond Bouwijna Rinnes Dogter van Rinne Simons Latende tot Zibste bloede na 2 Broeders en 3 Zusters (hier verluid te Maarhuizen begraven)
Den 4 Nov. Stierf Simen Pieters vet. Latende tot Zibste bloede na Zijn vrouw met 2 Kindertjes Zijnde 1 Jonge & 1 Meisje
Den 11 October (November?)Overleed Jantjen Pieters wedw= Wijlen Geert Berents Quelder nalatende haar vader 1 Broeder en 4 Zusters
Op dezelve dato is nog overleeden Pieter Reindr Pannekoek. Zijnde onder de Roomsche Diakonen. nalatende Moeder met 1 Broeder.
Nog is op dezelfde dato overleeden 1 Kind van Klaas Tonnis van de Loit. nalatende vader & moeder.
Den 16 dito (November?) is aan de roodhond Overleeden een Zoon van Elle Tiddes, nalatende vader Stiefmoeder 1 Broeder 1 Zuster en 1 halfzuster
Den 25 dito (November?) is aan de Kinderpokjes gestorven een Dogter van Jacob Wilms (van de Oude Dijk) nalatende vader moeder 2 Broers
Den 6 December is Annechien Jans Dogter van Jan Kornelis Weert aan de roodhond overleden Latende na vader Stiefmoeder 1 Broer 1 Zuster 2 halfbroeders
Den 15 dito Stierf aan de teering Trientje Hindr Huisvrouw van Klaas Pieters Boot nalatende haar man met 1 Zoontje
Den 18 dito Stierf aan de roodhond een Zoontje van Onne Nannes Latende na tot Zibste bloede vader & moeder met 1 zustertje
Den 21. Dec: Stierf aan de pokjes het kind van Grietje Gooszens nalatende tot Zibste Bloede Zijn Moeder (de vader onbekent want Zijnde onegt gebooren)
Den 23 dito is Gestorven Jacob Levijs nalatende tot Sibste bloed Moeder, 3 Broers & 1 Zuster (NB de vader van hier vertrokken zijnde is 't mij niet bekend of hij in Leven is of niet:)
Den 30 dito is aan de Pokjes Gestorven een Zoontje van Roelf Oosterhoff Latende na vader Moeder met 2 Broers en 1 Zuster


1787

Den 7 Januarii is overleeden aan de Pokjes een dogtertje van Aaldrik Wilkes nalatende vader moeder 1 Broer en 2 Zusters
Den 13 dito Stierf aan de Zogenaamde rood hond Jan Wibbes zoon van Wibbe Siwerts nalatende Moeder met 2 broers & 2 zusters
Nog Stierf op dezelve dato aan de Pokjes een Zoon van Pieter Beerents Klouw nalatende vader & moeder 1 broer 1 zuster
Den 23 dito overleed aan de Pokjes een Dogtertje van Ewe Gerrits Latende na haar vader en 1 halfzuster
Den 26 dito bij de Geboorte dood 2 Kindertjes van Allert Rieuwerts Latende vader en moeder na.
Den 27 dito is aan de Roodhond Gestorven Martjen Wibbes dogter van Wibbe Sywerts nalatende Moeder 2 broers en 1 zusters.
Den 1. Febr. Stierf aan de pokjes een Dogtertje van de Heer L.W. Tapper Medicyne Practicus Latende na vader en moeder 1 halfbroer
Den 5. dito is aan de pokjes gestorven een Zoontje van Alle Klazens Latende tot Zibste Bloed na zijn vader, moeder 3 zusters.
Dezelfde dato is overleeden Maike Hindriks Zijnde onder de diakonen (ook aan de kinderpokjes)
Nog is op dezelve dato overleeden Roelf Derks (aan dezelfde kwaal) zijnde een boeren Dienstvent, wonende bij Klaas Boeles op de Horn) nalatende zijn ouders en 1 zuster
Den 6 dito is aan de pokjes overleeden een dogtertje van Geert Luitjens Latende na haar ouders 2 broeders en 3 zusters
Den 7. dito Stierf een dogtertje van Gelte Jans Turfschipper Latende haar ouders en 2 Broeders en 1 Zuster na
Den 8. dito Stierf ook aan de pokjes een Dogtertje van Kars Elzes, Latende beide ouders na.
Den 10. dito Stierf aan de pokjes een Dogtertje van Gerrit Jacobs Klok Latende beide ouders na.
Den 28 Febr. Is Overleeden Focalyna Kornelis aan de pokziekte Latende na haar moeder 1 broeder met 1 zustertje en 2 halfbroers
Den 3 en 4den Maart bij de Geboorte overleeden 2 Kindertjes van Albert Balsters Latende na tot zibste bloed hun vader moeder & 2 halfzusters
Den 4 dito is nog Overleeden aan de pokjes een Dogtertje van Klaas Boeles Latende na Stiefvader Moeder 2 Zusters 1 broer
Den 7 Maart is in de kraam overleeden Diewerke Jans de Huisvrouwe van Albert Balsters Latende na haar man
Den 19 Maart is Overleeden Trijnje .... wedw wijlen Melle Jacobs Latende na 1 Zoon 1 Dogter
Den 24 May is overleeden bij Tjirk Baltus een boeren Dienstknegt zijnde een Oldamptster van Geboorte en Zijn Ouders nog in Leven.
Den 13 Junii is in een Emmer verdronken en dood gevonden een Kindje van Fokke Jannes vuurman Latende na vader & moeder 1 Broer 1 Zuster
Den 5 Julii bij de Geboorte overleeden een kindje van Timme Berents wever nalatende beide ouders en 1 Dogtertje
Den 14 dito is gestorven een Dogtertje van Harmannus Hindr. Van den Hoorn Latende na beide Ouders.
Den 19 Augustus is overleeden een Zoontje van de Schoolm F.G. Smith Latende na beide ouders
Den 25 Aug: is Gestorven Geeske ..... Snots (?) nalatende 2 Zoons 1 Dogter
Den 13 Septembr is verdronken in de Sloot dood gevonden Anje Eilkes Dogter van Eilke Jans gewezen voerman te Eenrum Latende na haar vader en 1 Broer
Den 14 is bij de geboorte overleeden een Kind van Nanne Jans nalatende beide ouders
Den 17 dito Overleed Lambert .... nalatende Vrouw en Zoontje
Den 27 October Stierf een Zoontje van Ulfert Jacobs nalatende beide ouders 2 Zusters 1 br en 2 halfbroers
Den 31 October Overleed de E Luitjen Ulferts Doopsgezinde predikant in de gemeente re Rasquert nalatende zijn vrouw & 5 Zoons met 2 Dogters
Den 9 December is overleeden de vrijgezel Jan Alderts voormaals Koopman te Eenrum Latende tot Sibste Erfgenaamen na halfzusters kinder & Nigten & Neven


1788

Den 31. January is bij de geboorte gestorven een kind van Hindrik Lourens Latende na beide ouders en 2 broertjes met 1 zusje
Den 3. Ferbr. Stierf Korn: Remges Latende na tot Zibste bloed zijn vrouw, verder 1 Broer en Zustr
Den 6. Febr: is Gestorven Aaltje Wilms wedw= wijlen Koopm: Korn: Jans Kuiper Latende na 1 Broer en Broers Kinder
Den Februarii Stierf een Zoontje van Tonnis Eiszes Latende na tot Zibste bloed beide ouders 1 Zustertje
Den 20 Febr. Overleed Nantje Onnes de Huisvrouwe van Freerk Alberts (van de Oude Dyk) nalatende haar man met 1 Zoon & 3 Dogters
Den 9. Maart Stierf aan verval van Kracht door hoogen Ouderdom Aryn Friks wever nalatende 2 Zoons 1 Dogter
Den 7 May Stierf een Kind van Jan Tomas (van de Oude Dyk) nalatende beide Ouders Zoons Dogters
Den 28 Maii Overleed Bruin Pieters nalatende zijn vrouw en 1 zoon
Den 17 Junii is gestorven een Dogtertje van de Medicyne Practicus W.L. Tapper, nalatende beide ouders met een Broertje
Den 25 dito Stierf door een Lang Uitteerende Kwijning Jan Louwes Latende na zijn vrouw verders broeder
Den 5 Julii is Overleeden een Dogtertje van de Schepper Klaas Yzebrands latende na tot zibste bloede Vader & moeder 1 Broeder & 1 Zuster
Den 23 Julii is Overleeden 1 Dogtertje van Korn: Hindriks Schol. Latende na vader & moeder met 1 broeder
Den 4. Augustus is Overleeden Rentje Abels Zoon van Abel Jacobs. Latende Tot zibste Vrienden na Zijn Vader met 3 broeders & 4 Zusters
Den 10. Augustus is Gestorven Pieter Tonnis (Zijnde een Boerendienstknegt wonende bij de wedw= van Klaas Egberts) Latende tot Zibste vrienden na 1 Moey, verders Neven en Nigten (Maar zijnde geen goed te vererven)
Nog is op den 10 Augustus Overleden 1 Zoontje van Jan Korn: Weerdt Latende na tot Zibsten Bloed Zijn vader & Moeder met 2 Broeders ook 1 halfz: & Broeder
Den 22 Augustus is Jaike Elles dogter van Elle Tiddes Kuiper Overleeden, nalatende tot Zibsten Bloed haar vader & 1 broer ook een halfzuster
Den 8 September Bregtje Klazens, Dogter van Jantje Pieters wedw van wijlen Klaas Wichers Overleeden Latende tot Zibsten bloed na haar moeder 2 Zust. 1 Broeder
Den 6 October is een Zoontje van Eilke Pieters van den Hander overleeden Latende na vader & Moedr met 2 Zusters
Den 27 Nov is Overleeden Nanne Jans Woltman Nalatende tot Zibste Bloed zijn vrouw 4 Zoons en 2 Dogters
Den 30 December is Overleeden Frouke Jeltes Wedw van Edzo Jacobs Latende tot Zibste Erfgenaam na, Menne Pieters, zijnde een Broeders Zoon van den Overleedene


1789

Den 5 Januarii is Overleeden Maria Jans huisvrouwe van Alle Klazens Latende tot Zibste Bloede na Haar Man, met 5 Dogters
Den 12. Februarii is in de Kraam Overleeden Grietje Jans Huisvrouwe van Christiaan Fokkelman, Latende na tot Zibsten Bloed haar Man met 3 Kinder, Zijnde 2 Zoons & 1 Dogter
Den 24 Februarii is Overleeden Het Zoontje (Kraamkind) van voorgemelde Christiaan Fokkelman Latende tot Zibste Bloed na Zijn vader met 1 Broedertje & Zustertje
Den 21 Maart is Overleeden Lizabeth Pieters Huisvrou van Jan Tomas (van de Oude dijk) Latende tot zibste Bloede na haar man met 6 Kinder daarvan zijn 2 Zoons en 4 Dogters
Den 26 Dito is overleeden Willem Jans van den Hander nalatende tot zibste Bloede zijn Vrouw met 2 Dogters & 1 Zoon
Den 1 April is Jantjen Pieters wedw wijlen Klaas Wichers overleeden nalatende tot zibste Bloed 1 Zoon & 2 Dogters
Den 11 dito is gestorven Geertjen Simens Huisvrouw van Onne Nannes Woltman, Latende tot zibste Bloed na Haar man met 2 Dogters.
Den 1sten Junii is Overleeden een Zoontje van Pieter Rinnes van Eernstheem Latende na vader Moed. En 1 Broer (hier verluit en te maarhuizen begraven)
Den 16. Julij is bij de Geboorte overleeden een dogtertje van Melle Jacobs Laatende na tot zibste vrienden vader Moeder & 2 Broedertjes
Den 2. Augustii is Overleeden Trienje Beerends Huisvrouw van Jan Jans Zweem. Latende na tot Zibste Bloed Haar man voorn.
Den 14 dito is aan de Waterzucht overleeden Wobbina Jans Huisvrouwe van Alje Waalkes (Van den Hander) nalatende tot Zibste Bloed haar man met 4 Zoons en 1 Dochter
Den 16 Augustus is Gestorven een Zoontje van Derk Beerents Cleveringa latende na tot zibste Bloed vader & moeder
Den 28 Augustus is overleeden een Zoontje van Hindrik Lourens laatende na tot zibste Bloed Vader Moeder Met 1 Broer en 1 Zustertje
Den 17 September is een Zoontje van Bartelt Reinders overleeden. nalaatende vader & moeder
Den 5. October is overleeden ..... Een Dogter van Jan Cornelis (van den Hoorn) Latende na tot zibste Bloed Haar moeder met 1 Broeder &
Den 13 dito Stierf een Zoontje van Arys Jans Snyder laatende na vader en moeder met 3 Zustertjes tot zibste Bloede
Den 6. Nov. is Grietje Driewes Overleden nalatende 3 Zoons en 1 Dogter tot zibste Bloede
Den 12 dito is een Zoontje van Jan Wibbes K??? gestorven laatende vader en moeder na tot zibste Bloed
Den 2. December is Overleeden een Dogtertje van Jurjen Redeker laatende tot zibste Bloed na vader en moeder met 2. Zustertjes
Den 10. dito is (op den Horn) Overleeden Heeme Jans, Latende na tot Zibste Bloed, een zoon (dog te Saaxumhuizen waaronder hij gewoont hadde begraven)


1790

Den 2 January is Overleden Truitje Jans wedw Jan Pieters  Latende tot Sibste Bloede na 2. Dogters
Den 3 Januarij is bij de geboorte Overleeden een kind van Klaas Pieters Boot, Laatende na tot Sibsten Bloede Vader & Moeder met 1 HalfBroer.
Den 16 dito is overleeden Annechien Oosterhof, huisvrouw van voornstaande Klaas Pieters Boot Laatende na tot Sibsten Bloede haar Man
Den 7 Febr. Is een zoontje van Melle Warners gestorven nalaatende Vader en Moeder tot Sibsten Bloede.
Den 23 dito is overleeden de Collector Jacob Melles Smith, Laatende na tot Sibsten bloede zijn vrouw met 2 zoons en 2 dogters
Den 2 Maart is Overleeden Simon Rinnes, Laatende tot Sibsten Bloede na 1 Broer en 3 Zusters (hier Geluid en te Maarhuizen begraaven)
Den 17 dito is overleeden 1 Zoontje van Martje Boeles, Laatende na zijn moeder met 1 zusje
Den 7 April is een dogtertje van Martje Boeles overleeden, nalatende haar Moeder
Den 14 dito is een zoontje van Tamme Wever overleeden, Latende na tot Sibsten bloede vader Moeder & 1 Zustertje
Nog is op voornstaande dato overleeden een zoontje van Evert P. Dussel Laatende na vader Moeder en 1 Broeder.
Den 28 April is Overleeden Frouke Kornelis, Laatende tot Sibsten bloede na 1 Dogter.
Den 30 dito is Overleeden Jan Geerts Smith, Schoolmr= Laatende na tot Sibsten bloede zijn vrouw en 2 dogtertjes.
Den 16 Maij overleed Yda Wilmez Schol, Laatende na Susters kinderen tot Sibste vrienden
Den 3 Septembr= is Overleeden Thomas Martens Haaze, Laatende na tot Sibsten Bloede n Oom, Nigten en Neevs.
Den 8 October is overleeden Klaas Prins, Laatende na tot Sibsten bloede 3 zoons.
Den 25 dito Overleed Grietje Jans wedw= van Jacob Smith Laatende na 2 zoons en 2 Dogters.
Den 31 dito Stierf Jannes Eppes nalaatende tot Sibsten bloede 2 Zoons en 1 Dogter.
Den 21 December overleed Pieter Rinnes Laatende na zijn vrouw en 2 zoontjes. (hier verluid en te Maarhuizen begraven).
Den 23 dito is overleeden Alje Waalkes, Laatende na 1 Dogter en 4 Zoons.
Den 25 dito Stierf een dogtertje van Jan Prins, nalaatende vader, Moeder 2 Broertjes 1 Halfbroer en 2 halvsusters.


1791

Den 24 Januarij is Overleeden Anje Freerks Laatende na hun man zijnde Pieter Berents Mulder, & 1 Zoon. &c
Den 5 Maart is Overleeden een dogtertje van Jacob Nannes, Laatende na tot Sibsten bloede vader, Moeder Broer en Zusje
Nog is op voornstaande dato bij de Geboorte Overleeden een Kind van Klaas Tonnis van de Loit. Laatende na tot Sibsten bloede Halfbroers en dito Zusters.
Den 22 dito is overleeden Antoon Fransen, zijnde een jongje van de paapsche Diaconie Laatende 1 Broer na tot Sibsten bloede.
Den 4 April is Overleeden Rinske Jans Laatende na 1 zoon (Maar geen goed want zijnde een die geweest is onder de Diaconie).
Den 7 dito is een Kindje van Ede Jans op den Hoorn overleeden, Laatende na beide Ouders.
Den 18 dito is een dogtertje van Eilke Pieters (op den Hander) overleeden, Nalaatende vader, Moeder en 2 zusters.
Den 28 Maij is op den Hoorn overleeden, een Boeren Dienstmaagd genaamd Foske .... Laatende na hun Moeder en 2 HalvBroers.
Den 31 April is in de Zee verongelukt Allert Jans zoon van Jan Klaasen Snyder, Laatende na zijn vader 2 Broers 1 Suster en 1 HalfSuster
Den 24 Junii is overleeden de Wel Eerw. Heer Wilhelmus Leonardus Tapper Medicina Practicus, Laatende na zijn vrouw 1 Zoon en 1 Dogtertje
Den 27 dito Overleed Jacob Jacobs zijnde een vrijgezelle, Laatende na 1 Broer en 1 Suster
Den 17 Julij is overleeden Geeske Winkes (Wirkes?) Laatende na Haar man, 2 Zoons & 1 dogtertje.
Den 18 dito is overleeden Pieter Jacobs (in de wandeling Piet Snyder en ook wel Pietje Schik an genaamd) Laatende na zijn vrouw 2 zoons 1 Dogter.
Den 19 Augs is overleeden een Kindje van Siger Berents, Laatende na Vader en Moeder.
Den 20 dito is overleeden een Kindje van Ebel Jannes, Laatende na beide Ouders.
Den 5 September is (op den Hoorn:) overleeden Trienje Edes Laatende na 2 Zoons.
Den 11 dito is overleeden Jan Derks Laatende na zijn vrouw 1 Zoon 1 Dogter tot Sibsten bloede
Den 8 Octobr= is gestorven een dogtertje van Jan Pieters Groen, Laatende na hun vader, Stiefmoeder en 1 Suster.
Den 30 dito Stierf Pieter Winkes (Wirkes?) Laatende na zijn vrouw met 3 dogters.
Den 23 Novembr= Stierf Kornelis Harms Haan (Laatende geen goed na :)
Den 22 Decembr= Stierf een dogtertje van Jan Prins Laatende na Vader Moeder en 2 Broertjes tot Sibsten bloede.


1792

Den 4 Febr= is Overleeden een Kind van Klaas Jacobs Prins Laatende na beide Ouders.
Den 22 & 28 zijn 2 Kinder van Derk Hovenier gestorven zijnde 2 lings Laatende na beide Ouders.
Den 14 Maart is Overleeden Grietje Geerts ( in de Wandeling Griet Cordous ) Laatende na tot Sibsten bloede 1 zoon maar geen goed; want zijnde een die geweest is onder de Diaconie)
Den 26. Stierf een Kind van Hendrik Knap, Laatende na vader Moeder 1 Zuster & Broertje
Den 9 Maij is overleeden Gelte Jans Turfschipper nalaatende tot Sibsten bloede 2 Zoons en 1 Dogter.
Den 26 Augustus overleed Aagtje Rinnes ; Laatende na tot Sibsten Bloede hun Moeder, Stiefvader, 2 Broers & 2 halfzusters
Den 15 Septembr= is een kind van Berent Pieters Mulder Overleeden, Laatende na vader Moeder 3 Sustertjes & 1 Broertje tot Zibsten bloede.
Den 21 dito Stierf een Kind van Kornelis Ottes Laatende na tot Sibsten bloede Vader Moeder 3 Broers en 2 Zusjes.
Den 10 October is Overleeden Grietje Hollander, Laatende geen goed na (want zijnde een die geweest is onder de Paapsche Diaconie)
Den 13 dito Stierf een Kind van Siger Berents Laatende na tot Sibsten bloede vader & Moeder.
Den 15 Novembr= Overleed Nanne Jans, Laatende na zijn vrouw en 2 Kinder.


1793

Den 4 Januarii is een Kind van Garmt Pieters Boot overleeden Laatende na tot Sibsten bloede Vader Moeder & 1 Broertje.
Den 21 dito Stierf een kind van Heere Doekes, Laatende na beide ouders & 1 Broertje
Den 20 Maart is Overleeden Jan Hibels, zijnde een vrijgezelle, Laatende na tot Sibsten bloede 1 Broeder en 2 Halvzusters (maar Laatende geen goed na om te vererven)
Den 15 April is overleeden Grietje Alberts zijnde de huisvrouw van Rinne Timmerman, Laatende na tot Sibsten bloede haar man met 5 Dogters.
Den 18 dito Stierf Klaas Kladder, Laatende na tot Sibsten Bloede 2 Broeders en 1 Zuster (maar Laatende geen goed na, want zijnde een die geweest is onder de Diaconie)
Den 20 dito Stierf Jacob Weindorp Sarrijs (?) tot Eenrum, Laatende na zoverre mij bekend is zijn vrouw en een Stiefzoon.
Den 17 May Overleed een Dogtertje van Jan Prins, laatende na tot Sibsten bloede Vader en Stiefmoeder 1 Broer en Suster.
Den 21 dito Stierf Kornelis Hendriks Schol, Laatende na tot Sibsten bloede zijn vrouw en 1 Zoontje.
Den 25 Maij is Overleeden Anna Swygmans, Laatende na tot Sibsten bloede 1 Broertje (maar Laatende geen goed na want zijnde een die geweest is onder de Diaconie)
Den 16 September Overleed Anna Benjamins Huisvrouw van Simon Noachs , Laatende na 7 Kinder met haar man tot sibsten bloede.
Den 17 dito is een Kind van Tonnis Eisses blik overleeden, Laatende na tot Sibsten bloede beide Ouders en 2 Zustertjes.
Den 24 September overleed een Kind van Simon Noags, Laatende na tot Sibsten bloede, vader 4 Broertjes en 2 Zustertjes
Den 15 October Stierf wederom een Kind van voornstaande Simon Noachs, Laatende na tot Sibsten bloede haar vader 4 Broertjes en 1 zustertje
Den 29 dito Stierf een Dogtertje van Jan Kornelis (de Weert) Laatende na tot Sibsten bloede Vader, Moeder 2 Broertjes 1 HalfBroeder & 1 Halfzuster
Den 5 November Stierf een zoontje van Simon Noachs Laatende na tot Sibsten bloede vader 3 Broertjes en 1 zustertje
Den 6 November Overleed Henrica Jacobs zijnde een Boeren Dienstmaagd.Laatende na zo verre mij bekend is een Broeder.
Den 7 dito Overleed Klaas Tiewers (?Tonnis?) Laatende na tot Sibsten bloede zijn vrouw benevens 1 zoon maar Laatende geen goed na want zijnde een die geweest is onder de Diaconie.


1794

Den 3 Januarii Overleed Antje Wolfs wedw. van wijlen Lubbert Wolf Laatende geen goed na want zijnde een die geweest is onder de Diaconie.
Den 4 dito Stierf Harm Heuker (Henker?) Laatende na zijn vrouw en 1 Dogter &c
Den 6 Januarii Overleed een Kind van Gerrit Jacobs Wildeveld, Laatende na tot Sibsten bloede vader Moeder en 2 Broers
Den 10 dito Stierf Jan Jakobs zijnde een oud vrijgezelle Laatende na tot Sibsten bloede een Broer en Zuster
Den 26 dito is bij de Geboorte Overleeden een Kind van Harmannus Jakobs, Laatende na tot Sibsten Bloede beide Ouders.
Den 4 Maart overleed een Kind van Jan Hovenier Laatende na tot Sibsten bloede beide ouders en 1 Broeder
Den 30 Maart overleed Aafke .... Zijnde de Huisvrouw van Here Doekes. Laatende na tot Sibsten bloede haar Eheman met 2 kindertjes.
Den 25 April Overleed Aaltje Everts Laatende na 1 Suster maar geen goed (want zijnde een die geweest is onder de Diaconie)
Den 4 May Overleed Grietje Jans wedw wijlen Wilm Dekker Laatende na tot Sibsten bloede 1 Zoon & 1 Dogter &c maar laatende geen goed na want zijnde een die geweest is onder de Diaconie.
Den 29 Maij Stierf Grietje Haanje Geboortig van Pieterburen, Laatende geen goed na, want zijnde een die geweest is onder de Diaconie.
Den 9 Junii is bij de Geboorte Overleeden een Kind van Eme Onnes Laatende na tot Sibsten Bloede beide Ouders.
Den 22 Julij Overleed een Kind van Jan Pieters Laatende na tot Sibsten bloede Vader, Moeder, en 2 Broedertjes
Den 25 dito Stierf Jan Wibbes Kuur, Laatende na tot Sibsten Bloede zijn Vrouw en 2 Kindertjes
Den 24 Augustus Stierf een Kind van Berent Wibbes (aan de kinderpokjes) Laatende na tot Sibsten Bloede vader Moeder 1 Susje en Broertje
Den 7 September Stierf aan de zogenaamde Mazelen, een kind van Bouke Jans wedw= Nanne Jans, Laatende na tot Sibsten Bloede zijn Moeder en 1 Zusje
Den 14 dito Stierf een de Mazelen, een Kind van Gerrit Jakobs Klok. Laatende na tot Sibsten bloede vader, Moeder en 2 Sustertjes.
Den 30 dito Overleed Frouke Knaps wedw van Jakob Klaazen, Laatende na tot Sibsten bloede 1 Zoon en 2 Dogters
Den 6 Novembr= Stierf Balster Melles Zoontje van Melle Jacobs Collector, Laatende na tot Sibsten bloede Vader, Moeder en 2 Broertjes
Den 13 dito Stierf (aan de Kinderpokjes) een Kind van Driewes Levys, Laatende na beide Ouders.
Den 30 Novbr Stierf aan de Pokjes een Kind van Ebel Jannes Laatende Vader en Moeder na
Den 20 Decembr Overleed Aaltje Wilkes (ten huize van Tonnis Rikkerts) Laatende geen goed na, want zijnde een die geweest is onder den Andels Diaconie)


1795

Den 2 Januarij Stierf een Kind van Jan Pieters de Groot, Laatende na tot Sibsten bloede Vader, Moeder en 1 Susje
Den 20 dito Stierf een Kind van Tjirk Baltus Laatende na Vader Moeder en 1 Sustertje
Den 26 dito is Overleeden Debora Steenmans Laatende na tot Sibsten Bloede Moeder & Stiefvader, HalfBroers en dito Susters verders Nigten en Neeven.
Den 31 dito Stierf Hendrik Willems (in de wandeling Hen Heuker genaamd) Laatende na zijn Vrouw en 2 Kindertjes
Den 8 Febr= Overleed Lourens Hindriks, zoon van Hendr= Lourens Laatende na Vadr= Moedr 1 Zusje & 1 Broertje
Den 18 Februarij Overleed een Kind van Heero Doekes Laatende na tot Sibsten bloede vader en een Broertje
Den 21 dito Overleed Grietje Elles (Huisvrouw van Jan Geltes) Laatende na tot Sibsten Bloede haar man en een Kind.
Den 23 dito Overleed Lizabeth Pieters (Huisvrouw van Korn Freerks) Laatende na tot Sibsten Bloede Haar Eheman 1 Zoon & 1 Dochter
Den 30 Maart overleed (bij de geboorte) een Kind van Melle Warners, Laatende na tot Sibsten Bloede Vader & Moeder.
Den 15 April is Dood ter wereld gekomen een Kind van Jan Abels Bults, Laatende na beide Ouders en 1 Broertje
Den 18 dito Overleed Een Zoontje van Roelf Boeles (Laatende na beide Ouders en 2 Broertjes
Den 3 May Stierf een Kind van Salomon Benjamins de Joode, Laatende tot Sibsten bloede Vader, Moeder en 3 Susjes na.
Den 10 dito Stierf Alle Klaasen, Laatende na zijn vrouw met 4 Kinder benevens 3 Voorkinder.
Den 14 dito Stierf Aafke ..... Huisvrouw van Doeke Heres Laatende na haar man 1 Zoon en 2 Dogters tot Sibsten Bloede
Den 3 Junii Overleed Aaltje Jakobs Huisvrouw van Harm Cleveringa Laatende na haar Man, 2 Zoontjes en 2 Dogtertjes.
Den 16 Julij overleed een Kind van Melle Jacobs Colector, Laatende na Vader, Moeder, en 3 Broertjes
Den 20 Novembr Overleed een Kind van Pieter Lukas (op den Hoorn) Laatende na beide Ouders.
Den 21sten December Overleed de Gerigts Wedman Hans Tonnis, Laatende na tot Sibsten Bloede zijn vrouw en 6 Dogters.


1796

Den 16 Januarij Stierf een Kind van Tomas Jans (in de wandeling Tomas Soldaat) Laatende na beide Ouders.
Den 21 Februarij Overleed Anje Alberts Dogter van Albert Balsters Laatende na haar vader en 1 Suster tot Sibsten bloede
Den 4 Maart Overleed een Kind van Garmt Pieters Boot Laatende na tot Sibsten Bloede beide Ouders en 1 Broertje
Den 5 dito Stierf de wedw van Klaas Tiewes (in de wandeling Jantje Klips genaamd) Laatende geen goed na om te vererven, want Zijnde een die geweest is onder de Diaconie
Den 23 Maart Overleed Arys Alberts Zoon van Albert Geerts, Laatende na tot Sibsten Bloede Vader, Moeder en 2 zusjes
Den 28 dito Stierf een Kind van Andries Snijder, Laatende na beide Ouders.
Den 8 April Overleed een Kind van Jan Tomas (bij Oldijk) Laatende na Vader Moeder Susters Broeders en Aal?? Id. Id. &c &c &c
Den 7den Maij overleed Trienje Jannes (Dogter van de Zoogenaamde Jannes Stukje of ook wel Jannes Doodje) laatende na haar Moeder & Stiefvadr Tot Sibsten Bloede
Den 13 Maij overleed Berent Wibbes (in de wandeling Berent Kuur, en ook wel Roem van de wereld genaamd) Laatende na zijn vrouw, 1 Zoon en Dogtr
Den 3 Junij Overleed Onne Jans Laatende na tot Sibsten Bloede zijn vrouw 3 Zoons & 2 Dogters.
Den 7 dito Overleed Onne Jans Junior, Zoon van Jan Onnes, Laatende na beide Ouders benevens 1 Zusje
Den 25 dito Overleed Trientjen Jans wedw wijlen Bruin Pieters, Laatende na tot Sibsten Bloede 1 Zoon
Den 2 Augustus is dood ter wereld gekomen, een kind van Ebel Jannes Latende na beide Ouders.
Den 13 Augustus is overleeden Lizabeth Siewerts vrouw van Tjaart Luitjens Wiersum. Laatende na haar Eheman met drie Kindertjes, tot Sibsten Bloede
Den 10den October is gestorven de Schipper Berent Jans Laatende na tot Sibsten Bloede Zijn vrouw & 1 Kind
Den 29sten dito is gestorven Jakob Obels, Laatende na tot Sibsten Bloede Een Zoon & Twee Dogters
Den 20 November Stierf Hendrik Jans Stoffers, Laatende na tot Sibsten Bloede 1 Neef.
Den 25 Decembr Stierf een Kind van Pieter ... & Anje Rinnes. Laatende na beide Ouders.


1797

Den Januarij Stierf een Kind van Tomas Soldaat. Laatende beide Ouders na.
Den 26 Januarij Stierf Geeske .... Zijnde Onder de Diaconie van Pieterbuuren (Laatende geen goed na) maar 1 Dochter.
Den 30 dito Stierf Derkje Wierts. Vrouw van Jan Heemes Laatende na Haar man & 5 Kinder.
Den 24 Februarij Stierf Pieter Derks (in de wandeling Piet Blouw genaamd) latende mijns bedunkens geen goed na.
Den 14 Maart is Overleeden een Kind van Obel Jakobs Laatende na beide Ouders 1 Broer en Zusje
Den 26 dito overleed een Kind van Jan Hovenier, Latende na beide Ouders en 1 Broertje
Den 31 dito Overleed een Kind van Obel Jakobs, Laatende na beide Ouders & 1 Broertje
Den 8sten April Stierf Harm Clevering Laatende na tot Sibsten Bloede 2 Zoons en 2 Dogters
Den 9den dito Overleed Jan Klaasen Snijder Laatende na 1 Zoon & 1 dochter &c
Den 15 April Stierf Derk Harms Cleveringa, Laatende na tot Sibsten Bloede 2 Zusters & 1 Broer
Den 18 dito Stierf Albert Freerks nalaatende tot Sibsten bloede Zijn vrouw met 5 Kinder
Den 21 dito Overleed de wel Eerwaarde en Zeer Geleerde Heer Tiddo van der Veen, Predikant te Eenrum, Laatende na tot Sibsten Bloede Zijn Ehevrouw benevens 1 Dochter & Zoon
Den 4 Maij is bij de Geboorte overleeden een Kind van Gerrit Jakobs Wildeveld, Laatende na beide Ouders en 3 Broertjes
Den 16 Maij Stierf Doeke Heres (zoontje van Heere Doekes) Laatende na tot Sibsten bloede zijn vader en Stiefmoeder
Den 1 Junij Stierf de Dienstmaagd van Albert Geerts Zijnde mijns bedunkens geboortig van de Rijp woonende aldaar hunne vrienden.
Den 3 Junij overleed Jan Kat, Zoontje van Geertje Kats, laatende na Zijn Moeder, Zusters & Broeder (maar geen goed)
Den 12 Junij Overleed Een Kind van Jakob Derks, Laatende na tot Sibsten Bloede vader Moeder en ... Susters en Broeders. Zijnde hier verluid en te Maarhuizen begraaven.
Den 16 dito is de Huisvrouw van Jan Korn: Weert verlost van een dood kind.
Den 25 dito Overleed ten huize van Jan Boekweit een BoerenDienstMeisje genaamd Meertje Wiebes Laatende na tot Sibsten Bloede, 1 Zuster & 1 Broer
Den 29sten dito Stierf een Kind van Jan Prins, Laatende na tot Sibsten Bloede, vader, Moeder, Suster Broeders en halve idem.
Den 25 Julij Stierf Hilje Jans, Laatende na tot Sibsten Bloede n Dogter, welke in onechte gebooren is, maar laatende geen goed na.
Den 30 dito overleed Eilke voerman Laatende na tot Sibsten Bloede 1 Dochter en Kleinzoons en Dochters maar geen goed.
Den 6 Augs Heeft Haaske Jans, Huisvrouw van Klaas Groot, ter wereld gebragt, een dood Kind.
Den 29 dito heeft de Huisvrouw van Jakob Jans (in de gang) ter wereld gebragt een Dood Kind.
Den 12 September Overleed Jan Kornelis (in de wandeling Jan Weert) Laatende na tot Sibsten bloede zijn vrouw en 2 Kinder, benevens 2 voorkinder.
Den 19 October Overleed een Zoontje van de Medicina Practicus S. A. Hoeksema, Laatende na tot Sibsten bloede vader, Moeder & 1 Broertje
Den 25 dito Stierf Grietje Jacobs (ten huize van Gerrit Klok) zijnde een Boeren Dienstmaagd: Laatende na Broer & Zuster
Den 29 dito Overleed Harm Roelfs, Laatende na zijn vrouw en 3 Zoons
Den 1 November Stierf een Kind van Jan Tomas, Laatende na beide Ouders 2 Zusters & 1 Broer
Den 9 dito Stierf een Dogter van Jannes Tiewes, Laatende na vader en Stiefmoeder met 1 Zuster en 1 Broer die na de Indin gevaaren is.
Den 17 Novbr Stierf Hendr= Jans Boot (Baat?) Laatende na tot Sibsten Bloede zijn vrouw en denkelijk 1 Zoon die, zoo als men zegt, te Lewaarden zit in hegtenis.
Den 28 dito overleed Steven Dubbelboer (in de wandeling Steven Oom) Laatende na tot Sibsten bloede Broeders Kindren; maar geen goed.
Den 5 December Stierf Pietjen Jans, Huisvrouw van Egbert Uges, Laatende na tot Sibsten Bloede haar man, met twee Stiefdogters benevens 1 Halfbroer.
Den 10 December Stierf Freerk Wilkes Laatende na zijn vrouw.
Den 13 dito Stierf een Kind van Harmannus Jakobs Laatende na beide Ouders.
Den 13 dito verloste van een dood kind de Huisvrouw van Simon Schoenmaker, op den Hoorn
Den 16den December overleed het Dochtertje van de schoolmr E. Reenders oud 30 Uuren, Laatende beide Ouders na.
Den 25 dito Stierf Aleida Jacobs, Dogter van Jakob Alberts Laatende na vader Moeder & 1 Zuster


1798

Den 10 Februarij Stierf Anje Derks (in de wandeling Anje Potje) Laatende geen goed na, want zijnde onder de Diaconie.
Den 20 dito Stierf Janna Pieters Laatende na tot Sibsten Bloede haar Moeder.
Den 21 dito overleed Mayke Roelfs wedw van Korn. Remges, Laatende na tot Sibsten bloede Neeven & Nigten.
Den 27 dito Overleed Willem Jacobs (van de Oude Dijk) Laatende na tot Sibsten Bloede zijn vrouw en 2 Zoons.
Den 11 Maart is gestorven Jannes Snijder (in de wandeling Jannes Duitsches genaamd) Laatende geen goed na om te vererven.
Den 14 April Stierf Trientje ..... vrouw van Berent Cleveringa Laatende na haar man met 2 Zoons en 1 Dochter.
Den 20 dito verloste van een dood kind de vrouw van Siger Berents.
Den 4 Maij Stierf een Kind van Gerrit Brongers; Laatende na beide Ouders en verscheidenen Broers en Zusters.
Den 22 Juni Overleed Sietjen Jakobs vrouw van Jakob Klaasen. Laatende haar Eheman, benevens Moeder, Broers en Zusters tot Sibsten Bloede na.
Den 29 dito Stierf Aaltje Jakobs zijnde een Oude Maagd, woonende op de Streek, Laatende haar Broeder na.
Den 7 Julij Overleed een kind van Klaas Onnes Laatende na beide Ouders, 1 Zusje & 1 Broertje.
Den 22 dito verloste van een Dood kind, de vrouw van Klaas Jans Groot, Laatende beide Ouders na.
Den 17 Augs. Stierf een Kind van Berent Wibbes, Laatende na beide Ouders 2 Broertjes en 1 Zusje.
Den 23 dito Stierf een Kind van Tonnis Eisses Blik. Laatende na beide Ouders 2 Zusjes & 1 Broertje
Den 7 September Overleed Geeske Smits Huisvrouw van Geert Willems Smith, Laatende na tot Sibsten Bloede haar man 2 Zoons en 2 Dochters.
Den 11 dito Stierf een Kind van Harmannus Hendriks op den Hoorn, Laatende beide Ouders & ?
Den 12 Sept. Overleed Lut .... Huisvrouw van Jan Thomas (van Oldijk) Laatende haar Man, nevens verscheiden Kinderen na
Den 20 dito, Stierf Tonnis Eisse Blik, Nalaatende tot Sibsten Bloede Zijn Vrouw en 3 Kindertjes.
Den 23 dito Overleed Martje Hansens, Laatende na tot Sibsten bloede haare Moeder, & 5 Zusters.
Den 29 dito Stierf een Kind van Derk Markus, Laatende na tot Sibsten Bloede zijn vader Moeder 1 Broertje & 1 Zusje
Den 4 October Stierf een kind van Nikolaas Froon, Laatende na tot Sibsten Bloed zijn Vader, Moeder en 2 Zusjes
Den 10 dito, Stierf Aaltje Jans, nalaatende n kind, t welke in onecht is gebooren.
Den 15 dito Overleed een kind van Melis Sikkes, Laatende na tot Sibsten bloede beide Ouders.
Den 3 Novbr Overleed een Kind van Harmannus Hendriks (op den Hoorn) latende beide Ouders na.
Den 19 dito Overleed een Kind van Jan Thomas (van Oldijk) Laatende Vader, Broer, Zusters en halve idem na.
Den 22 dito Stierf de vrouw van de Roroede (?) Jan Roelfs Laatende haar man nevens 1 Kind na.
Den 23 dito Stierf Betje Riekes vrouw van Rinne Timmerman, Laatende haar man nevens 3 Kinderen na.
Den 6 December Stierf Jan Hazekamp: Laatende na zijn vrouw met 3 Zoons en 2 Dochters.
Den 10 dito Stierf Egbert Uges, Laatende na 2 Dochters.


1799

Den 2 Jan. Stierf een Kind van Eildert Markus, Laatende na beide Ouders.
Den 10 Jan. Stierf een Kind van Jan Jakobs, Laatende na beide Ouders.
Den 26. dito Stierf de vrouw van Hendrik Berents. Laatende haar man Hendrik Kouw, nevens verscheiden Kinderen na.
Als mede Stierf op dezelve dato Aldert ..... bij Harmannus Hendrik (op den Hoorn) Laatende ma 3 Broers & zuster
Den 2 Februarij Stierf Jantjen Balsters, vrouw van Melle Jacobs Smit, Laatende na haar Man met 3 Zoons.
Den 4 dito Stierf Anje .... Boele Klasens wedw, op de Horn, Laatende na 2 Zoons en 2 Dochters.
Den 13 Maart Stierf Grietje Haaskes wedw Jan Haas. Laatende 2 Dochters na.
Den 14 dito Stierf de vrijgezelle Jan Jakobs. Laatende na tot Sibsten bloede Zusters Kinder.
Den 2 April is overleeden ten huize van Wilke Aaldriks, een oud Mensch, genaamd Wiske .... Laatende na geen goed: Maar Kinder?
Den 17 April Overleed een Kind van Jakob Jans Voerman; Laatende beide Ouders na.
Den 29 dito verloste van een Dood Kind, de vrouw van Thomas Soldaat
Den 30 Maij Stierf een Kind van Jan Brander, Laatende beide Ouders en 1 Zusje na.
Den 6 Junij Overleed een Kind van Pieter Berents Smidt, Laatende na beide Ouders en 3 Zusjes.
Den 17 dito, Stierf Jakob Alberts, Laatende na, tot Sibsten bloede zijne vrouw, 1 Dochter en 2 Kleinzoons.
Den 28 September Overleed Maria Freeriks, wedw wijlen Jakob Ulferts; Laatende na tot Sibsten bloede 5 Zoons en 5 Dochters.
Den 22 November Stierf Auke Jannes (op den Hoorn) Laatende geen goed na om te vererven.
Den 3 December Stierf de vrouw van Remge Reinders, Laatende na tot Sibsten bloede haar man en 2 Kinders.


1800

Den 12 Januarij overleed Trienje Padhuis, wedw wijlen Jakob Siwerts, Laatende na tot Sibsten bloede 2 Zoons en 2 Dochters.
Den 1 Febr. Overleed Frouke Lamberts wedw Nanne Woltman, Laatende na 4 Zoons en 2 Dochters.
Den 5den dito Overleed Jannes Baat, zijnde een oud vrijgezel; laatende niets na.
Den 29 Maart overleed Geert Willems Smit laatende na tot Sibsten bloede 2 Zoons, 2 Dochters en verscheiden kleinkinderen.
Den 22 Mai Stierf de wedw van wijlen Arent Bosveld, laatende 2 dochters maar geen goed na.
Den 6 Junij is dood, van Hornhuizen, te Eenrum, ten huize van Tamme Wever, gebragt zekere Jan Park; geboortig van Westfaalen zijnde een hoozeveeling. Deszelfs vrienden zijn mij onbekend !!! - !!! - !!!
Den 30 Junij Stierf Andries Geerts, zoon van Geert Luitjens, laatende na tot Sibsten bloede zijn Vader en zijne Moeder nevens 1 broer en 3 Zusters.
Den 20 September Stierf Maike Wiersum, wedw van wijlen Harm Roelfs Latende 3 Zoons na.
Den 7 November is overleden een kind van Jan Thomas (in de wandeling Jan Aap genaamd) latende na beide ouders, 2 Broers en 2 Zusters.
Den 18 dito Overleed Jan Onnes: latende na zijn vrouw Trientje Jans en 2 kindertjes.
Den 20 November is in de Sloot verdronken en dood gevonden een kind van Korn. Pieters (van Oldijk) latende na zijn Vader, Moeder, 3 Broers en 2 Zusjes.
Den 28 dito is, aan de kinderpokjes overleden: een kind van Berent Pieters Mulder; latende beide Ouders, 1 broer en 3 zusters na.
Den 29 dito is verlost van enen doden zoon de vrouw van den Schoolmr. E. Reenders.
Den 13 December overleed (aan de pokjes) Anje Jans, dienstmaagd van den Pred. J.A. Uilkens, latende na haren Vader en hare Moeder, nevens 1 Broer en 2 Zusters, wonende te Niekerk.
Den 28 December, overleed Albert Riewerts, latende na Zijne Vrouw met verscheiden Kinderen.


1801

Den 24 Januarij overleed (aan de kinderpokjes) een kind van Klaas Onnes, latende beide Ouders 1 zuster en 1 broertje na.
Den 9 Februarij Overleed Jannes Berents latende 2 Broers en 2 Zusters na.
Den 12 dito Stierf (aan de kinderziekte) een kind van Jan Pieters Groot: latende beide Ouders en 2 Zustertjes na.
Den 7 Maart overleed (ten huize van Albert Geerts) zekere (in de wandeling genaamden) Pieter Buikspek; latende, tot Sibsten bloed een Zuster na.
Den 9 dito overleed een Zoontje van Pieter Kornelis en Anje Henricus, latende beide ouders na.
Den 15 dito Stierf een dochtertje van Gerrit Klok (aan de kinderziekte) latende beide Ouders, 2 Zusters en 1 Broertje na.
Den 5 April Stierf een dochtertje van Berent Wibbes (aan de kinderziekte) latende beide ouders, 2 broers en 1 zuster na.
Den 13 dito Stierf (aan de kinderpokjes) het onechte kind van Hendrikje Collumborgs, latende zijne moeder na.
Den 17 dito, Stierf (aan de pokjes) een kind van Klaas Jans Groot, latende beide ouders na.
Den 28 dito is (in het kraambed) overleden de vrouw van Onne Jans Hazekamp: Latende haren man, met 5 kinderen, na.
Den 28 April overleed (aan de pokjes) een kind van Martjen Riewerts: latende moeder, 1 broer en 34 zusters na.
Den 7 Maij Stierf (aan de pokjes) het in onecht geborene kind van Eltjen Jans: latende hare moeder na.
Den 18 dito overleed (aan de kinderziekte) een kind van Korn. J. Wiersuma latende beide Ouders en 1 Zusje na.
Den 30 dito overleed (aan de Pokjes) een kind van Rijke Jans: latende beide ouders na.
Den 3 Julij overleed het kind van Andries Berents, latende beide Ouders na.
Den 7 Augs is in het water verdronken Sophia Christophora Wildina; dochtertje van den Predikant J.A. Uilkens, latende beide Ouders en 1 Zusje na.
Den 23 Augustus is geboren en den 5 September overleden : een zoontje van den Schoolmeester E. Reenders : latende beide ouders en 1 zusje na.
Den 6 September Stierf Fenje Abels, wedw van wijlen Jan Korn. latende na tot Sibsten bloede 2 Zoons.
Den 16den dito Stierf Kornelis Lubberts (in de wandeling Kai Buus genaamd) latende zijn vrouw en 2 dochters, maar geen goed na.
Den 13 October Stierf de vrouw van Jan Klont, latende haren man, 2 zoons en 2 dochters na.
Den 16de Stierf een Bedelaarskind.


1802

Den 13 Januarij Stierf Tjirk Baltus latende na zijne vrouw & 1 dochter
Den 30 dito Stierf Klaas Groot, latende na zijne vrouw.
Den 12 Maart Stierf het kind van Jantje Rennes (zijnde in de onecht geboren)
Den 15 dito Stierf het kind van Melis Sikkes, latende beide ouders en 1 zusje na.
Den 20 dito verloste van een dood kind de vrouw van Jakob Klaassen.
Den 21 dito Stierf een jongje van Jan Roelfs, latende zijne vader en Stiefmoeder na.
Den 11 Maij overleed de wedw. wijlen Jakob Joosten; latende na 1 zoon
Den 24 Juny overleed (aan de Kinkhoest) een kind van Hendrik Willems Dekker. Latende beide ouders, nevens enige broeders en zusters na.
Den 26 July Stierf (aan de kinkhoest) het kind van Andries Berents latende beide ouders na.
Den 28 dito Stierf (aan de kinkhoest) het kind van Melle Warners latende beide ouders en 1 broertje na.
Den 3 Augustus Stierf (aan de kinkhoest) een kind van Jan Klaassen Poel : latende beide ouders en 2 broertje na.
Den 10 September overleed Hendrik Abels (op den Hoorn) latende zijn vrouw en 2 kinderen na.
Den 25 September is overleden Thomas Teis (in de wandeling Thomas Schoorsteenveger genaamd) latende na tot Sibsten bloede zijne vrouw.
Den 19 October overleed Focalina Kornelis dochtertje van Kornelis Ottes, latende beide ouders, 4 Broers en 1 Zuster, tot Sibsten bloede, na.
Den 30 December overleed de vrouw van Eilke Pieters nalatende haren man en 3 dochters.
Nog overleed op dato een kind van Jan Hovenier nalatende beide ouders.


1803

Den 5 Januarij Stierf het kind van Kornelis Fokkes; latende beide ouders na.
Den 9 dito overleed Grietje Ejes wedw wijlen Klaas Egberts. Latende ene dochter tot Sibsten bloede na.
Den 18 dito overleed Martjen Arys (?) vrouw van Albert Geerts latende na haren man en 2 dochters.
Den 27 dito Stierf Korn. Freerks Bel. latende na zijne vrouw en 5 kinderen.
Den 26 Maart Stierf Pieter Reints latende na zijne vrouw, maar geen goederen.
Den 8 April overleed Kornelis Hak, latende na zijne vrouw, maar gene goederen.
Den 17 April Stierf een kind van Jakob Lombert latende beide ouders en enige zusters en broers na.
Den 19 dito overleed een dochtertje van Pieter Egges latende beide ouders en 1 broertje na.
Den 20 Maij overleed Eilke Pieters; nalatende tot Sibsten bloede 3 dochters.
Den 10 Junij verloste van een dood kind, de vrouw van Eme Onnes.
Den 28 dito, overleed Tonnis Jannes, zoon van Jannes Tonnis; nalatende zijnen vader.
Den 6 Julij overleed Pieter Jakobs: latende na tot Sibsten bloede ene Zuster.
Den 30 Augustus overleed een zoontje van Bartelt Reenders: nalatende beide ouders nevens 1 broeder en 4 zusters.
Den 3 September overleed Derk Karssen, zoon van Kars Elzes, latende na tot Sibsten bloede zijne ouders, 1 broer en 2 zusters.
Den 13 October Stierf Frouke van Zalm; huisvrouw van Dr. H. Schelhorn, latende na haren man.
Alsmede een kind van Sietse Schipper, latende beide ouders en 1 halfbroertje na.
Den 6 November overleed de huisvrouw van Abel Pot: latende haar man en 1 zoon na.
Den 20 dito overleed Pieter H. Wijk, zoontje van Harm Wijk: latende na beide ouders, benevens zusters en broers (NB hier verluid en te Maarhuizen begraven).
Den 9 December verloste van een doden zoon de vrouw van E. Reenders Schoolmr.


1804

Den 4 January overleed een zoontje van Tjipke Rennes latende beide ouders en 1 zustertje na.
Den 1 February heeft zich opgehangen Arent Willems, dienstjongje van David Harms.
Den 12 dito overleed Anje Onnes wedw. van wijlen Jan Hazekamp : latende na 3 Zoons, 1 dochter en 2 kleinkinder tot erfgenamen.
Den 7 Maart overleed Jan Harms : latende na ene dochter en een kleinzoon tot erfgenamen.
Den 12 dito overleed Anke Reinders: latende na haren man.
Den 23 dito is bij de geboorte overleden: een kind van Klaartje Niklaas (in onecht geboren).
Den 2 April overleed Eilke Pieters, huisvrouw van Jannes Tiewes: latende na tot Sibsten bloede 1 zoon en 2 dochters.
Den 6 dito overleed Frouke Klaassen wedw. wijlen W.L. Tapper: latende na 1 zoon en 1 dochter.
Den 10 dito verloste van een dood kind, de vrouw van Eme Onnes.
Den 4 May overleed Anje Jans, huisvrouw van Jakob Popkes: latende haar man en 5 kinderen na.
Den 5 dito overleed het zoontje van Ds J.A. Uilkens latende beide ouders en 2 zusjes.
Den 1 Juny overleed Geert Luitjes: latende na zijne vrouw en 4 kinderen.
Den 28 Junij overleed Luitje Tammes: latende na zijn vrouw en enige voorkinderen.
Den 19 July overleed een kind van Tonnis Jans Pot: nalatende beide ouders.
Den 27 dito overleed Maria Wiersum, wedw wijlen Pieter Wirks: latende na 3 dochters.
Den 23 October overleed Abel Derks Pot: latende, tot Sibsten bloede, na, 1 zoon.
Den 6 November overleed de vrijgezelle Jan Geerts, zijnde een boeren dienstknecht, latende na tot Sibsten bloede, ene moei.
Den 22 November (overleed) verloste van een dood kind de vrouw van Klaas Edes.
Den 30 November overleed een zoontje van Jakob Nannes Woltman: latende beide ouders, nevens enige broers en zusters na.
Den 28 December overleed Hibbe Jakobs: Latende zijne vrouw en 1 zoon na.


1805

Den 3 Januarij verloste van een dood kind, de vrouw van Jan Willems (in de wandeling Jan Ats).
Den 10 dito verloste van een dood kind de vrouw van Albert Abes Pot.
Den 20 dito overleed Grietje Everts: zijnde onder de diakonen.
Den 1 February overleed het kind van Garmt Luitjes: latende beide ouders na.
Den 14 dito overleed een kind van Pieter Roelfs Oosterhoff: latende na beide ouders, 2 zusjes en een halfzuster.
Den 16 Maart overleed een zoontje van Jan Patriot: latende beide ouders, 2 broers en 1 zusje na.
Den 23 dito overleed Jan P. Groen: latende na zijne vrouw en 2 dochters.
Den 23 dito Stierf een kindje van Harmannus Jakobs: latende beide ouders en 2 broertjes na.
Den 16 April overleed de vrouw van de Schoemaker Jan Pieters Pot: latende na haren man en 2 kinder.
Den 18 dito Stierf Antje Zwart, wedw wijlen Doewe Sibolts: latende 4 dochters, 1 zoon en 1 welke uitlandig is, na.
Den 28 dito verloste van een dood kind Elizabeth Pieters Klaauw, zijnde in onecht gebooren.
Den 2 Mei overleed een kind van Derk Hendriks Hovenier: latende beide ouders, eenige broers en zusters na.
Den 8 dito overleed een kind van Jakob Klaassen Mulder: latende beide ouders en 2 broertjes na.
Den 17 dito, is alhier begraven, een kind van Jan Pieters Pot, hetwelk te Bedum overleden is, latende na haren Vader en 1 zusje.
Den 6 July overleed Renje Klaassen: latende na tot Sibsten bloede 2 dochters.
Den 1 Augustus Stierf een kind van Ds. J. A. Uilkens; latende beide ouders en 2 zusters na.
Den 16 Augustus Stierf een kind van Hendrik Bloem: latende beide ouders en 1 zusje na.
Den 1 October stierf een kind van Pieter Egges: latende beide ouders en 1 broertje na.
Den 17 October overleed Derk Markus: latende na zijne vrouw 1 zoon en dochter.
Den 28 dito overleed Aaltje Jans, huisvrouw van Jakob Popkes: latende haren man en 3 zoons na.
Den 29 dito stierf een kind van den kleermaker Jan Jans Smith: latende beide ouders na.
Den 1 December overleed Jakob Ariens: latende na zijne vrouw en 3 zoons.
Den 3 Dec. overleed Menne P. Glas: nalatende zijne vrouw en 9 kinder.


1806 (Let op: vanaf 1806: Begravenen!) 

Lijst der begravenen op het kerkhof te Eenrum

Den 13 January, Engelina Jakobs, oud 18 weken gewoond hebbende te Eenrum: latende na beide ouders zijnde Jakob Pieters en Tjaakje Berents.
Den 13 February, Aafke Gosens wedw. van Ruben Jans, oud 45 jaren; gewoond hebbende te Eenrum: nalatende 2 kinderen uit een huwelijk.
Den 11 April, een zoontje van Derk Kalverkamp en Maria U. Wiersum (bij de geboorte overleden ten huize van Ulfert J. Wiersum te Eenrum) nalatende beide ouders.
Den 22 April, Harm Jans, oud 15 jaren, gewoond hebbende bij zijne ouders te Eenrum: nalatende beide ouders, 3 broers en 3 zusters.
Den 14 Junij, een kind van Jakob Klaassen en Trienje Jeltes (bij de geboorte overleden) nalatende beide ouders en 2 broertjes.
Den 14 Juny, Trienje Jeltes, vrouw van Jakob Klaassen, oud 36 jaren, gewoond hebbende te Eenrum: latende haren man en 2 kinderen na.
Den 14 July, Ulfert Jakobs Wiersum, oud 52 jaren gewoond hebbende te Eenrum: latende na zijne vrouw en 2 kinderen uit een huwelijk.
Den 12 Augustus, Engelina Harms, dochter van Harm Berents en wijlen Grietje Berents, van Usquert, oud 1 jaar en 5 maanden, gewoond hebbende te Eenrum, latende na haren vader en 1 zuster.
Den 1 December, Janna Eilderts, dochter van Geertje Jans en wijlen Eildert Jurjens, oud 21 jaren, gewoond hebbende te Eenrum: latende na hare moeder en 1 zuster.
Den 4 dito, een ongedoopt kind van Abel Jakobs Abbring en Menstje Remges, oud 1 uren, latende beide ouders, 1 broertje en 1 zusje na.


1807 (begravenen!)

Den 26 Januarij Siert Zwaagman, oud ruim 2 jaren, gewoond hebbende bij zijne ouders te Eenrum: latende beide ouders en 1 broertje na.
Den 3 Maart Jan Jans Woltman, zoontje van Jan Nannes Woltman en Anje Jans, oud ruim 1 jaar latende beide ouders en 1 broertje na.
Den 24 April een ongedoopt kind van Tonnis Reinders en Dietje Renjes, oud 4 weken, latende beide ouders, enige broers en zusters na.
Den 8 Mei een zoontje van Willem Jans en Jantje Hendriks met name Jan Willems, oud 3 maanden, latende beide ouders na.
Den 14 Mei, Fenje Jakobs oud 57 jaren, vrouw van Hendrik Lourens, latende haren man en 2 kinderen na.
Den 4 Juny, Jan Derks, zoon van Derk Onnes en Eltje Jans, oud 1 jaar, latende beide ouders en 1 zusje na.
Den 11 dito, Jantje Jans, D. Van Jan Thomas en Trientje Sjabbes, oud 2 jaar, latende beide ouders en 2 broers en 3 zusters na.
Den 28 July, Boelina Pieters Smid, dochter van P. B. Smid en Martje Boeles; oud 1 jaar, latende, behalve hare ouders 5 zusters na.
Alsmede Luitje Derks, zoon van Derk Willems en Eltje Luitjes: latende behalve zijne ouders 1 broer en 1 zuster na.
Den 14 Sept., Theodora Frederica Uilkens, dochter van Do. J.A. Uilkens en Gezina Havinga, oud 9 maanden: latende de beide ouders en 2 zusters na.
Den 17 dito Een zoontje van Jan Jans en Martje Jakobs, oud 4 dagen: latende beide ouders en 2 zusters na.
Den 18 dito, Evert Heres, zoon van Here Giewes en Martje Willems, oud 1 jaar: latende beide ouders na.
Den 24 Sept. Jan Thomas, zoon van Albert Jans en Aafke Jans, oud 42 weken: latende beide ouders, 1 broer en 1 zuster na.
Den 28 dito, Jan Gialts, zoon van Gialt Jans en Korneliske Ates, oud 5 jaren. Latende beide ouders en 2 broers na.
Den 1 October Jan Hemes, oud ruim 64 jaren, latende na 4 zoons en 2 dochters. Weduwnaar van Derkje Wierts.
Den 8 dito, Trienje Derks Cleveringa, wedw wijlen Jan Groen, oud ruim 81 jaren, latende na 2 zoons en 2 kleinzoons.
Alsmede op dato Bregtje Garmts Boot, dochter van Garmt Boot en Grietje Hansen; oud bijna 2 jaren: latende beide ouders, 3 broers en ? zuster na.
Den 12 dito, Ate Gialts, zoon van Gialt Jans en Korneliske Ates, oud jaar: latende beide ouders en 1 broer na.
Den 2 November, Antje Aaldriks, oud ruim 19 jaren: latende beide ouders, 2 broers en 3 zusters na.
Den 5 dito Geertje Jans, oud omstreeks 2 jaar: latende beide ouders en 1 zuster na.
Den 30 November Bregtje Klaassen, oud 62 jaren: latende na 5 dochters uit een huwelijk.
Den 4 December Jantje Harms, oud 84 jaren: latende na 1 zoon.
Den 16 dito, Ewe Gerrits, oud 60 jaren: latende na zijne vrouw en 1 voordochter.


1808 (begravenen!)

Den 7 January, Jan Thomas, oud 57 jaren: latende na zijne vrouw en 9 kinderen uit twee huwelijken.
Den 5 February, Een kind van Jan Willems en Jantje Reinders, oud 8 dagen: latende beide ouders na.
Den 15 dito, Bene Rekkers, zoon van Jakob Rekkers en Aafke Benes Boykema: latende beide ouders na (oud pl.m. 2 jaren).
Den 18 dito, Trienje Pieters, oud ruim 48 jaren, latende na haren man en 2 kinderen.
Den 22 dito, Een ongedoopt kind van Gerhard Jurjens en Hilje Doewes, oud 3 dagen: latende na beide ouders en 1 zuster.
Den 22 dito Arien Jakobs, oud 31 jaren, latende na zijne vrouw, moeder en 2 broers.
Den 29 dito een ongedoopt kind van Fokke Jans en Jantje Jans, oud 3 weken, latende beide ouders na.
Den 14 Maart, Hendrikje Jans, wedw. wijlen Ede Gerrits, oud omstreeks 76 jaren; gewoond hebbende te Eenrum: latende na 2 zoons uit een huwelijk.
Den 14 Maart Aaltje Jans, oud 65 jaren, latende na 1 broer.
Den 18 dito twee ongedoopte kinderen van Pieter B. Mulder en Agnieta Remges, oud 10 dagen: latende beide ouders na.
Den 4 April, Tonnis Tonnis Blik, oud omstreeks 10 jaren: latende na zijne moeder, 2 zusters en 1 broer.
Den 7 April Albert de Ronde, oud 46 jaren: latende na zijne vrouw, 1 Neef en een Nichte.
Den 13 Mei, een dood ter wereld gekomen kind van Tiete Jakobs Huizinga en Mentje Jurjens: latende beide ouders na.
Den 25 Mei, Anje Derks oud 44 jaren: latende na, 2 in onecht geboren kinderen.
Den 27 Juny Kornelis Fokkes, oud 42 jaren: latende na zijne vrouw en 2 dochtertjes uit een huwelijk.
Den 28 Junij Geert Jans, oud omstreeks 22 jaren latende beide ouders na.
Den 13 Augustus, Bene Jans, zoontje van Jan Jakobs en Alderdina Hindriks, oud 13 weken: latende beide ouders na.
Den 12 September, Derk H. Bos, oud 29 jaren: latende na zijne vrouw en een dochter.
Den 17 dito, Timen Roelfs, zoontje van Roelf Timens en Henrika Klaassen, oud 9 maanden: latende beide ouders na.
Den 20 dito, Pieter Jans, oud 52 jaren: latende na zijne vrouw en 2 kinderen uit een huwelijk.
Den 19 dito, Frouke Bos, wedw. wijlen Onne Jans, oud 81 jaren; gewoond hebbende te Eenrum: latende na 4 kinderen uit een huwelijk.
Den 3 October, Roelf Pieters Oosterhoff, zoontje van Pieter Roelfs Oosterhoff en Hiske Harms, oud omstreeks 2 jaren: latende beide ouders na.
Den 20 October Janna Jans, dochter van Albert Jans en Aafke Jans, oud 7 weken: latende beide ouders na.
Den 22 October, Pieter Derks, zoontje van Derk Hendriks en Grietje Jans: latende beide ouders na.
Den 15 November Geert Johannes, oud 32 jaren: gewoond hebbende te Eenrum: latende na 2 zusters.
Den 30 November, Jantje Jans, wedw. wijlen Siert Meertens, oud 65 jaren: latende na twee kinderen uit een huwelijk.
Den 6 December Theodorus Frederikus, zoon van J.A. Uilkens en Gezina Havinga, oud 14 weken: latende beide ouders na.
Den 13 dito, Anna Sophia Wiersema, oud 35 jaren: latende na haren man en 2 kinderen uit een huwelijk.
Den 19 dito, Truitje Melles, oud 82 jaren: latende na twee kinderen uit een huwelijk.
Den 22 dito, Grietje Klaassen, oud 70 jaren: latende na 1 zoon.
Den 27 dito, Grietje Geerts, oud 20 jaren, gewoond hebbende te Eenrum, ongehuwd: latende na haar moeder, 1 broer en 2 zusters.
Den 28 dito, Hendrik Garmt(?), zoon van Eilke Eilderts, oud 8 weken: latende na zijne moeder.


1809 (begravenen!)

Den 18 January Anje Pieters (?), wedw. wijlen Harm Jans, oud ruim 73 jaren? Latende na ?? dochter.
Den 25 dito Jan Alles oud 55 jaren; gehuwd geweest: latende na 3 kinderen uit een huwelijk.
Den 30 January, Remke Tonnis, dochter van Tonnis Reinders en Dietje Renjes, oud 40 weken: latende beide ouders na.
Den 31 January, een ongedoopt kind van Klaas Edes en Barber Eltes, oud 5 dagen: latende beide ouders na.
Den 13 February, Jan Willems, oud 50 jaren, gehuwd geweest met Anje Klaassen: latende na 2 kinderen uit een huwelijk.
Den 8 Maart Kornelis Freerks, oud omstreeks 65 jaren, latende na 2 kinderen uit een huwelijk.
Den 16 van Lentemaand Dina Pieters, oud 35 jaren: latende na haren man en 4 kinderen uit een huwelijk.
Den 17 van Lentemaand, een ongedoopt kind van Geeske Onnes Woltman, oud 8 weken, latende na zijn moeder.
Den 24 van Lentemaand, Jan Obels, zoon van Obel Jakobs en Grietje Derks, oud 1 jaar: latende beide ouders na.
Den 27 van Lentemaand, Jantje Harms, vrouw van Temme Berents, oud 65 jaren: latende na 2 kinderen uit een huwelijk.
Den 19 van Lentemaand, Marten Gerrits, zoon van Gerrit Mattheus en Hilje Klaassen, oud omstreeks 3 jaren: latende beide ouders na.
Den 7 van Grasmaand, Pieter Klaassen, oud 44 jaren: latende na zijne vrouw en 2 kinderen.
Den 12 dito, Jan Jakobs, oud omstreeks 64 jaren: latende na zijne vrouw en 8 kinderen.
Nog Geert Rikkerts, oud 36 jaren: latende na zijne vrouw en 1 kind.
Alsmede een ongedoopt kind van Louwe Fokkes en Harmtje Geerts, oud 5 weken: latende beide ouders na.
Den 19 dito, Sibolt Ubbes, zoontje van Ubbe Hendriks en Geertruit Sibolts, oud ruim 2 jaren: latende beide ouders na.
Den 21 dito een ongedoopt kind van Berent Reenders en Trienje Doewes, oud 1 week: latende beide ouders na.
Den 26 van Grasmaand, een ongedoopt kind van Pieter Berents Mulder en Agnetta Remges: latende beide ouders na.
Den 8 van Bloeimaand, Eike Riewerts, dochter van Riewert Jans en Anna Klaassen, oud 4 jaren: latende beide ouders na.
Den 22 van Bloeimaand, Tamme Berents, oud 70 jaren: latende na 2 kinderen uit een huwelijk.
Den 26 dito Hiske Gajes, oud 56 jaren: latende na haren man en 3 kinderen.
Den 27 dito Pieter Edes, oud 30 jaren: latende na 4 kinderen uit een huwelijk.
Den 30 dito, Martje Riewerts, oud 1 jaar, D. van Riewert Jans en Anna Klaassen: latende beide ouders na.
--- Hendrik Abels wedw.
Den 30 v. Zomermaand Hendrik Lourens: latende na 2 kinderen.
Den 27 van Zomermaand Lippe Sierts: latende na zijn vrouw en 2 kinderen.
Den 11 van Hooimaand Simon Jeltes, oud 55 jaren: latende na zijne vrouw en drie kinderen.
Den 14 van Hooimaand Jantje Jans, vrouw van Hendrik Pieters(oud 65 jaren): latende na 1 broer.
Den 24 dito, een ongedoopt, in onecht geboren kind van wijlen Anje Derks, oud 40 weken: latende na 3 moeijen.
Den 3 van Oogstmaand, Geert Hendriks, oud 68 jaren, latende na zijne vrouw en broerskinderen.
Den 10 dito Jelte Jakobs, oud 5 jaren: latende na zijne vader Jakob Klaasen en een broertje.
Den 30 dito, een dood ter wereld gekomen kind van Jan Jans en Martje Jakobs: latende beide ouders na.
Den 5 van Herfstm. Gerrit Jakobs oud 60 jaren: latende na 1 halfzuster en volle Neven en Nichten.
Den 14 dito Jan Wolters, oud 18 jaren, latende beide ouders na.
Den 19 dito Niklaas Froon, oud 52 jaren: latende na zijne vrouw en 2 kinderen.
Den 29 van Herfstmaand, Anje Harms dochter van Harm Jans en Aaltje Mellis, oud 26 weken: latende beide ouders na.
Den 4 van Wijnmaand, een dood ter wereld gekomen kind van Tiete Jakobs Huizinga en Mentje Jurjens: latende beide ouders na.
Den 6 van Wijnmaand, Geert Reinders, z van Abel Jakobs en Menstje Remges, oud 3 weken: latende beide ouders na.
Den 12 dito, Renne Harms Vinkeles, zoon van Harm Vinkeles en Jantje Rennes, latende beide ouders na (oud omstreeks 2 jaren).
Den 9 van Slagtmaand, Martje Jans, oud 76 jaren: latende na 2 kinderen uit een huwelijk.
Den 13 van Wintermaand, Izebrand Garmts, oud 55 jaren: latende na zes kinderen uit een huwelijk.


1810 (begravenen!)

Den 3 van Louwmaand Trienje Freerks, oud 32 jaren: nalatende haar man en 4 kinderen uit een huwelijk. Echtgenoote van G.J. Klaveringa.
Den 10 dito Anna Klaassen, oud 33 jaren: latende na haar man en 2 kinderen uit een huwelijk.
Den 26 van Louwmaand, Jan Allerts Bakker, oud 76 jaren: latende na 2 kinderen uit een huwelijk.
Den 31 dito Jan Fokkes, oud 67 jaren: latende na zijne vrouw en 5 kinderen uit een huwelijk.
Den 1 van Sprokkelmaand, Jan Nannes Woltman: latende na zijn vrouw en 1 Kind.
Den 2 dito, Grietje Pieters Pot, latende beide ouders na.
Den 13 van Sprokkelmaand Geertje Derks, vrouw van Jan Pieters Groot, oud 42 jaren: latende na haren man en 4 kinderen.
Den 19 dito Aske Ulferts Wiersum oud 25 jaren: latende na haren man en 2 kinderen.
Den 13 van Lentemaand, Wibbe Jans Kuur, oud 19 jaren: latende na zijne moeder en 1 broer.
Den 22 van Lentemaand Lutgerdina Goeitjes, wedw. wijlen Hendrik Jans, oud 76 jaren: latende na zuster en broerder.
Den 27 dito, Melle Jakobs oud 55 jaren: latende na zijne vrouw en drie kinder uit een vorig huwelijk.
Den 30 van Lentemaand, Klaas Jakobs, oud 45 jaren: latende na zijne vrouw en 2 kinder.
Den 12 van Grasmd. Garmt Pieters Boot oud 55 jaren: latende na zijne vrouw en 5 kinderen uit een huwelijk.
Den 17 dito Trienje Klaassen, dochter van wijlen Klaas Jakobs en Adriaantje van den Berg: latende na hare moeder en 1 Broer.
Den 21 dito Wolter Alberts, oud ruim 50 jaren: latende na zijne vrouw en 3 kinderen uit een huwelijk.
Den 24 dito Hendrik Pieters, oud 74 jaren: latende na zusters kinderen en 1 halfzuster.
Den 27 dito Anna Sophia Pieters, oud 1 jaar: latende na haren vader en 1 zuster.
Den 14 van Bloeimaand, Henricus Jans Ollingh, oud ruim 1 jaar: latende beide ouders na.
Den 5 van Zomermaand Elle Tiddes, oud 74 jaren: latende na zijne vrouw en een kleindochter.
Den 20 van Hooimaand David Pieters Vos, oud 38 jaren, latende na zijne vrouw en 3 kinderen uit een huwelijk.
Den 25 dito Klaas Okkes, zoon van Hendrikje Klaassen, oud 11 weken: latende na zijne moeder.
Dezelfden dag, Derk Jans, z. van Jan Izebrands en Eltje Egberts, oud omstreeks 2 jaren: latende beide ouders na.
Den 27 Jan Everts, zoon van Evert Arents en Jantje Jans, oud 10 weken: latende beide ouders na.
1810 
Oogstmaand
Den 14den: Pieter Berents Mulder, oud 87 jaren: latende na 1 zoon.
Den 16den: Kaatje Doewes, oud 36 jaren: latende na haren man en eenen dochter.
Wijnmaand
d 6den: Engelina Andries, oud 7 jaren: latende na haren vader en 1 zuster.
10: Reinge Jakobs, oud 26 weken: latende beide ouders na.
Wintermd.
d. 12den: Kornelis Elles: latende na eene dochter.
d. 14den: Kornelis Pieters: latende na zijne vrouw en 6 kinderen.
---: Catharina Maria Zwart: latende na haren man en zusters kinderen.


1811 (begravenen!)

d. 10 Jan. Siert Swaagman, oud omstreeks 1 jaar: latende beide ouders na.
-14- Lue Willems, oud 9 maanden: latende beide ouders na.
Den 17 January. Tjaart Pieters latende beide ouders na.
Den 7 Febr. Jan Lamberts, oud 58 jaren: latende na zijne vrouw en 4 kinderen uit een huwelijk.
Den 23 Febr. Allert Jans, oud 32 jaren: latende na zijne vrouw en een Broer.
Den 22 Maart Antje Jans, oud 66 jaren: latende na haren man en 1 dochter.
Den 4 April, Jantje Harms. Wedw. van Hendrik Willems: latende na 2 kinderen uit een huwelijk.
Den 23 Mei, Martje Eilkes, oud 52 jaren: latende na haren man en 2 zusters.
Den 2 July Pieter Roelfs Oosterhof, oud 41 jaren: latende na zijne vrouw en twee kinderen uit een huwelijk.


Lijst der kinderen welke tot de Hervormde Gezindheid niet behooren. 
Geboren in den jare 1809

January:
Henricus, zoon van Jan Jans Olling en Grietje Christiaan Hintzen, beide R. Catholieq.
Pieter, zoon van Tjaart Luitjes Wiersum en Magdalena Kornelis, waarvan de vader tot de Doopsgezinden en de Moeder tot de Hervormde kerk behoort. Doch de kinderen worden in de eerstgenoemde leere opgebragt.
Grasmaand:
Jan, z. van Jan Zant en Ebeltje, beide R. Catholieq.


Transcriptie door Fred Reenders 2004

 

 

 

 

  2005 Fred Reenders Last update on .