Reenders

 

 Genealogy

 

 

 

      Site Navigation

 


Huwelijken Eenrum
1769-1811

Search this site
powered by FreeFind


Trouwlijst van Eenrum

Dewijl de bedroefde Wed-we tot noch toe geen lust of gelegenheit gehad heeft om het kerk Prothocol op te zoeken wordt de Broederschap zeer gedienstig versocht om het voorkomende bij voorbaat op dezen aan te tekenen.
(de kondigingen en bevestigingen in 1769 staan gemixt tussen de dopen en zijn door verschillende predikanten genoteerd; deze opmerking staat voor 12 februari 1769 als de beide zoons van Reinder Martens en Ebelje worden gedoopt)

Waar de daadelijke vereeniging of afgeeving der Attestatie niet bij aangeteekend staat, is zulks op de gewone tijd geschied
(opmerking voor het huwelijk op 6 oktober 1770 als de regelmatige prothocollatie begint)

Datum format is: jjjj-mm-dd


1769-03-05
kondiging
Cornelis Jans van Cloosterburen
Elijsabet Cornelis van Eendrum
door Dom. E. ter Borg Pastor in den Andeel
1769-03-05
kondiging
Jan Clasen van Eendrum
Saeiktjen Jans van Warffum
door Dom. E. ter Borg Pastor in den Andeel
1769-03-19
bevestiging
Aelbert Gajes van Eendrum
Grietje Jans van Middelstum
1769-04-09
bevestiging
Cornellis Jans met attestatie van Cloosterburen
Elisabeth Cornellis van Eendrum
1769-04-09
bevestiging
Jan Claessen van Eendrum
Saakjen Jans van Warffum
1769-04-09
kondiging
Hindrik Wichers van Eenrum
Hilje Jans van Eenrum
eerste kondiging
1769-04-23
bevestiging
Hindrik Wichers
Hilje Jans
1769-04-23
bevestiging
Sikke Adrianus van Winsum
Truda Jans van Eenrum
1769-06-11
bevestiging
Roelf Roefs van Eenrum
Grietje Pieters van Eenrum
1769-07-02
bevestiging
Rinne Tjipkes
Idje Sierts
1769-10-22
kondiging
Abel Derks van Eenrum
Anje Alberts van Eenrum
derde kondiging
1769-10-22
kondiging
Jan Jans van Bellingeweer
Grietje Tomas van Eenrum
derde kondiging
1769-10-22
kondiging
Pieter Berents van Baflo
Grietje Berents van Warfum
eerste kondiging
1770-10-06
kondiging
Oege Jans Jongman van Eenrum
Anje Freerks Jonge Dogter van Cloosterbuiren
Adtestatie afgegeven den 26. October
1770-10-16
kondiging
Gelte Jans Jongman Gebooren Onder den Dam en woonende
Geeske Wirs Jonge dogter van Eenrum
In de huwelijks-staat bevestigd den 11. November
1770-11-17
kondiging
Aate Klaassen Jongman van Eenrum
Hindrikje Onnes Jonge dogter van Eenrum
Getrouwd den 9. December
1771-04-06
kondiging
Elle Cornelis jongman van Eenrum
Geeske Freriks jongedogter van Eenrum
getrouwd den 28 April
1771-04-20
kondiging
Thomas Jannes Jongman van Eenrum
Anje Jacobs jongedogter van Petersbuuren
De attestatie afgegeven 11 Mei
1771-04-20
kondiging
Cornelis Freriks Jongman van Eenrum
Elizabeth Pieters Jonge dogter van Cantes
getrouwd den Mei
1771-06-07
kondiging
Gerrit Jacob Georg Bacot "phil. Dr. en predikant te Eenrum, J.M. van Doornik"
Juffer Abelina Johanna Entrup van Groningen
de attestatie door den kerkeraad afgegeven naar Groningen en aldaar getrouwd den 23. Junij
1771-10-09
kondiging
Temme Berents J.M. van Onderwierum
Aaltje Jans Bruins weduwe van Eenrum
getrouwd den 27 October
1771-12-06
kondiging
IJje Berents J.M. van Maarhuizen
Catharina Steenswijk J.D. van Winsum
De attestatie naar Niekerk in t Westerkwartier afgegeven den 22 December
1771-12-28
kondiging
Bruin Pieters J.M. van Eenrum
Trijnje Jans J.D. van Eenrum
om pressante redenen gecopuleerd den 5. Jan 1772
1772-05-30
kondiging
Jan Klaassen J.M. van Vierhuizen, woonende onder Eenrum
Ditjen Jans J.D. van Vierhuizen
De attestatie na Petersburen afgegeven den 14 Juny
1772-07-18
kondiging
Lammert Wessels weduwnaar van 't Zand
Catharina Berents ter Veen J.D. van Eenrum
De attestatie afgegeven den 2 Augustus
1772-10-10
kondiging
Jan Jans Vet weduwnaar van Eenrum
Anje Berents van Warffum
Binnenskamers getrouwd den 2 November
1772-10-24
kondiging
Geert Luitjes J.M. van Eenrum
Lijzabeth Andries J.D. van Baflo
De attestatie afgegeeven den 11 November
1772-11-14
kondiging
Albert Wilkes J.M. van Eenrum
Harmptje Willems J.D. van Eenrum
Getrouwd den 29 November
1773-03-13
kondiging
Simen Peters J.M. van Eenrum
Matje Sikkens weduwe van Jan Thomas, van Eenrum
getrouwd den
1773-05-22
kondiging
Tjipke Pieters J.M. van Hornhuizen
Hilje Freriks J.D. van Eenrum
de attestatie ten zijnen tijd afgegeven
1773-05-22
kondiging
Gelte Gerrits weduwnaar van Eenrum
Martje Waalkes J.D. van Baflo
ten gewoonen tijd gecopuleerd
1773-06-19
kondiging
Tewis Heipkes J.M. van Eenrum
Fenje Rentjes J.D. van Rasquert
De attestatie afgegeven den 6 July
1773-10-30
kondiging
Jan Thomas J.M. van Eenrum
Lijzabeth Pieters J.D. geboortig van Petersburen, woonende tot Eenrum
1773-10-30
kondiging
Arend Cornelis Wed. van Eenrum
Pieterke Hybels weduwe van Eenrum
1773-11-06
kondiging
Jan Hendriks "J.M. geboren te Warffum, woonende onder Eenrum"
Lijzebeth Alberts J.D. van Eenrum
1773-11-06
kondiging
Jan Derks J.M. van
Berentje IJbels J.D. van
De attest afgegeven
1774-02-06
kondiging
Elle Tiddes Wed. van Eenrum
Freke Wibbes van Eenrum
ter gewone tijd gecopuleerd
1774-04-16
kondiging
Jan Vervaart J.M. uit het graafschap Lingen, woonachtig te Eenrum
Zuzanna Coks Wed. van Wehe
de attestatie afgegeeven den 30 April
1774-04-23
kondiging
Hendrik Derks J.M. van Eenrum
Louwke Claassen J.D. van Eenrum
1774-06-17
kondiging
Gerrit Jans J.M. wonende op de Breda [Breede?]
Anje Hendriks J.D. wonende tot Eenrum
1774-07-09
kondiging
Hendrik Pieters J.M. van Eenrum
Grietje Jurjens J.D. geb. op de Breda [Breede?] Woonende te Saaxumhuisen
1774-07-23
kondiging
Jan Derks J.M. van Husing
Hirske Gajes J.D. van Eenrum
1774-10-06
kondiging
Thomas Thijssen "J.M. van den Hoorn, wonende op Saaxumburg"
Grietje Geerts J.D. tot Eenrum
1774-11-05
kondiging
Gerrit Claassen J.M. van Eenrum
Trijntje Hendriks J.D. van Cloosterbuuren
att. Afgegeeven den 25 Nov.
1774-11-26
kondiging
Jannes Jans Wed. van Eenrum
Lutgardina Guitjes Wed. van Usquert
1775-04-05
kondiging
Claas Tewes Wed. van Eenrum
Jantje Alberts van Bedum
1775-04-09
kondiging
Claas Egberts J.M. van Middelstum
Tjaakjen Popkes J.D. van Eenrum
1775-04-29
kondiging
Onno Nannes Woltman J.M. van Eenrum
Geertjen Sijmens J.D. van Eenrum
1775-05-21
kondiging
Jan Pieters Groen weduwnaar van Eenrum
Trijnje Derks Cleveringa weduwe van Eenrum
1775-06-02
kondiging
Ariaan Pieters J.M. van Garmerwolde
Martjen Rennes J.D. van Maarhuizen
1775-06-24
kondiging
Berent Harms J.M. van Sauwert
Hilje Jans weduwe van Eenrum
1775-07-08
kondiging
Jan Jans weduwnaar te Saaxumhuizen
Cristina Jans J.D. te Bedum
1775-10-22
kondiging
Cornelis Jans J.M. van Tynallinga
Willemtje Jacobs J.D. van Wierhuisen
1776-03-15
kondiging
Eilke Pieters J.M. van Wehe
Anje Abels J.D. van Mensingaweer
1776-04-06
kondiging
Jan Heemes J.M. van Saaxumhuisen
Grietje Berents Bloem weduwe van Eenrum
1776-05-12
kondiging
Wilhelmus Leonardus Tapper van Mariencour in Oostvriesland
Trijntje Claassen van 't Zand
Wegens een tusschenkomend proces eerst in echt vereenigd den 16. Nov. 1777
1776-05-24
kondiging
Cornelis Ubbens J.M. van Mensingaweer
Trijnje Ottens van Eenrum
1776-10-05
kondiging
Jannes Jacobs J.M. van Roowolde
Jantje Harms J.D. van Roowolde
1776-11-09
kondiging
Cornelis Jannes J.M. van Eenrum
Anje Pieters J. Dogter van 't Wester Nieuwland
1777-01-04
kondiging
Jan Garmts van 't Westernieuwland
Grietje Alberts van Uithuizen
1777-03-01
kondiging
Jan Cornelis van Eenrum
Fenje Abels van Mensingaweer
1777-03-28
kondiging
Jan Berents ter Veen J.M. van Eenrum
Timke Jans van Usquert
1777-04-26
kondiging
Berent Wibbes weduwnaar van Eenrum
Geeske Hendriks Jonge Dochter van Eenrum
1777-10-10
kondiging
Roelf Hartlief J.M. van Wehe (geboortig van Groningen)
IJtje Alberts J.D. van Eenrum
1777-10-10
kondiging
Sijmen Egberts J.M. van Rasquert
Trijntje Willems van Eenrum
1777-10-18
kondiging
Geert Hendriks J.M. van Dirsum
Grietje Christiaans J.D. van Breewaal
1777-11-08
kondiging
Gerrit Brongers J.M. van Eenrum
Trijnje Jans J.D. van Eenrum
1777-11-30
kondiging
Harm Berents J.M. van Usquert
Anna Jans J.D. van Leens
1778-03-14
kondiging
Sijmen Peters van Eenrum
Anje Jans van Garnwert
1778-03-28
kondiging
David Jans van Saaxumhuizen
Catharina Harsema van Eenrum
1778-04-25
kondiging
Hendrik Laurens van den Hoorn
Fennigje Jacobs van Onderdendam
1778-05-09
kondiging
Eilke Renzes Van Kloosterbuuren
Aafke Ottens van Eenrum
1778-05-09
kondiging
Jan Hemes van Eenrum
Derkje Wiers van Feerwert
1778-05-19
kondiging
Berent Pieters van Eenrum
Atje Jenes Sijtsema van LutjeGarts
1778-06-24
kondiging
Geert Hendriks van Eenrum
Aaltje Jans van Leens
1778-08-29
kondiging
Ulphert Luitjens Wiersema van Eenrum
Eltje Tonnis van de Meeden
1778-12-24
kondiging
Jan Harms van Vierhuizen
Aaltje Wibbes van Eenrum
1779-05-01
kondiging
Jacob Gajes van Nijhove
Jantje Ekkes van Maarslag
1779-07-31
kondiging
Claas Abels van Mensingeweer
Elizabeth Jans van Opwierda
1779-10-09
kondiging
Jan Sijmens J.M. van Cantes
Anna Jans van Eenrum
1779-10-30
kondiging
Jan Blank J.M. van Groningen
Matje Geerts J.D. van Kloosterbuuren
1779-12-31
kondiging
Reint Heres van Zandeweer
Jantje Jannes van Eenrum
1780-04-23
kondiging
Knellis Abels van Baflo, woonende te Eenrum
Anje Alberts woonende in 't Westernieuwland
1780-10-02
kondiging
Ulphert Jacobs Wiersum J.M. van Eenrum
Idje Sierts Huizinga geb. van Rasquert woonachtig te Eenrum
1780-11-04
kondiging
Claas Tunnis J.M. van Leens
Anje Roelfs J.D. van Warfhuizen, woonende onder Eenrum
1780-11-11
kondiging
Harm Claassens J.M. van Eenrum
Pieterke Guitjens van den Andeel
1780-11-19
kondiging
Jan Claassen van Eenrum
Lijzabeth Jans van Garnwerd
1780-12-31
kondiging
Tijmen Cornelis J.M. geboortig van Wehe, thans wonende te Eenrum
Antje Jans geboortig en thans wonende te Eenrum
1781-02-10
kondiging
Pieter Jacobs J.M. geboortig van Groningen, wonende in den Andeel
Fenje Jans J.D. geboortig van Kloosterbuuren, woonende te Eenrum
1781-02-25
kondiging
Wilhelmus Leonardus Tapper wed. van Marien-Cour, wonende te Eenrum
Frouke Claassen J.D. geboortig en wonende te Eenrum
1781-03-02
kondiging
Claas IJzebrands J.M. van Eenrum
Trijntje Jurjens J.D. van Maarslag
1781-03-31
kondiging
Jacob Jans J.M. geboortig en wonende onder Eenrum
IJke IJbels J.D. geboortig van Leens en woonende onder Kloosterburen
1781-04-13
kondiging
Abel Jacobs W, geboortig van Peterbuuren, woonende onder Eenrum
Tjaakje Jans J.D. geboortig van Middelstum woonende onder Eenrum
1781-04-21
kondiging
Arijs Jans Jongman geboortig en woonende te Eenrum
Jantje Pieters Heijdema J.D. geboortig van Wehe en woonende te Eenrum
1781-09-29
kondiging
Geert Berends J.M. geboortig van Warffum, woonende te Eenrum
Jantje Pieters J.D. geboortig van Schouwerzijl, woonende te Eenrum
1782-04-27
kondiging
Hendrik Cornelis J.M. geboren en woonende te Baflo
Grietje Geerts J.D. van Eenrum
1782-05-11
kondiging
Jan Jans J.M. van Saaxumhuizen
Frouwke Engberts Mulder geboortig van Opwierda woonende te Eenrum
1782-06-08
kondiging
Jan Gerrits van Groningen
Aafke Berents van Eenrum
1782-09-07
kondiging
Wolter Alberts van Eenrum
Bouwke Jacobs van Rasquert
1782-09-21
kondiging
Jan Claassen van Eenrum
Jantje Harms van Mensingaweer
1782-09-28
kondiging
Pieter Jacobs van LutjeGarts
Jantje Jansen van Eenrum
1782-10-26
kondiging
Cornelis Ottes van Eenrum
Frouwke Willems van Leens
1782-12-07
kondiging
Gerrit Jacobs van Eenrum
Aaltje Berents van 't Wester Nieuwland
1782-12-14
kondiging
Egbert Uges van Adorp
Sijtje Jans weduwe van Arijs Egberts van Eenrum
1782-12-21
kondiging
Hendrik Willems van Eenrum
Anje Pieters van Eenrum
1783-01-05
kondiging
Niclaas Jans Froon van Menkeweer
Grietje Freriks van Kloosterburen
1783-02-01
kondiging
Claas Pieters van Mensingaweer
Trijntje Hendriks van Eenrum
1783-02-15
kondiging
Engbert Jans Mulder van Westeremden
Doetje Holthuis van Groningen
1783-02-15
kondiging
Jan Jacobs van Eenrum
Matje Engberts van Opwierda
1783-04-04
kondiging
Derk Markus van Winsum
Anna Jans Froon van Menkeweer
1783-04-19
kondiging
Temme Berents van Onderwierum
Jantje Harms van Cloosterbuuren
1783-04-26
kondiging
Pieter Jans van Eenrum
Bouwke Pieters van Eenrum
1783-05-17
kondiging
Ewe Gerrits van de Brede
Trijntje Pieters van Eenrum
1783-05-24
kondiging
Christiaan Fokkelman van Warborg
Grietje Jans van Warfhuizen
1783-07-20
kondiging
Hendrik Jacobs van Eenrum
Willemke Simons van Vierhuizen woonende te Leens
1783-11-01
kondiging
Jacob Berends van Wierhuizen, woonende onder Eenrum
Bouwke Rotgers van Houwerzijl, woonende onder Eenrum
1783-11-08
kondiging
Jan Willems van Wierhuizen, woonende onder Eenrum
Anje Claassen van Wierhuizen
1783-12-06
kondiging
Simen Jans van Saaxumhuizen
Eilke Hartzema van Eenrum
1784-03-20
kondiging
Cars Elzes J.M. van Eenrum
Anje Derks J.D. van Usquert
1784-04-17
kondiging
Hendrik Willems van Oldrum
Jantje Harms van Eenrum
1784-03-01
kondiging
Allert Cnellis van Baflo
Anje Jans van Eenrum
1784-03-01
kondiging
Sijmen Jeltes van Mensingeweer
Leentje Jacobs van Eenrum
1784-05-08
kondiging
Hendrik Derks Bos van Peterbuuren geboortig
Antje Willems van Hornhuizen
1784-07-31
kondiging
Tonnis Roelfs Sickens van Houwerzijl
Johanna de Vries van Saaxum
1784-09-29
kondiging
Ede Jans van den Hoorn
Zwaantje Jans van Eenrum
1784-11-06
kondiging
Pieter Rennes van Erentsheim
Catrina Jacobs van Warfhuizen
1784-12-01
kondiging
Claas Janses Loots van de Zoutkamp
Geertruda Jans van Eenrum
1785-03-12
kondiging
Melle Jacobs van Eenrum
Jantje Balsters van Leens
1785-03-26
kondiging
Dr. Johannes Mulder geboortig van Groningen, woonende te Cantes
Elizabeth Rennes van Erentsheim onder Eenrum
1785-04-30
kondiging
Dr. Willem Georg Nuitz van de Harkstede
Anje Jans Groen van Eenrum geboortig
1785-05-15
kondiging
Jacob Weindurp van Groningen
Anje Pieters van Winsum geboortig
1786-02-11
kondiging
Jan Geerts van Eenrum
Grietje Jacobs van Winsum
1786-02-18
kondiging
IJzebrand Garmts van Kloosterbuuren
Eilje Boelens van Eenrum
1786-04-01
kondiging
Roelf Boelens van Eenrum
Anje Jans van Eenrum
1786-04-15
kondiging
Hendrik Pieters van Eenrum
Jantje Jans van Eenrum
1786-04-21
kondiging
Jan Jans van Obergum
Maria Claassens van Eenrum
1786-04-22
kondiging
Sijwert Jacobs van Eenrum
Doetje Holthuis van Groningen, woonende te Eenrum
1786-04-29
kondiging
Claas Boelens van Eenrum
Trijntje Garms weduwe Pieter Tunnis van Kloosterbuuren geboortig
1786-05-06
kondiging
Pieter Reints van Eenrum
Grietje Jans van Cloosterbuuren
1786-06-06
kondiging
Derk Christiaans geboren onder Warfhuizen
Maria Lucas geboortig van de Hei in Munsterland
1786-05-20
kondiging
Tu?? Eizes van Peterbuuren
Anje Renjes van Eenrum
1786-05-20
kondiging
Jacob Arends van de Zoutkamp
Elske Jacobs van Hoogkerk woonende te Eenrum
1786-09-16
kondiging
Jacob Nannes van Eenrum
Aaltje Corne? van Eenrum
1786-09-23
kondiging
Jan Jans van Eenrum
Trijnje Thomas van Eenrum
1786-10-28
kondiging
Jan Alles uit den Andeel
Sjouk.. Cnellis van Peterbuuren
1786-11-04
kondiging
Harm Hendriks van ?? [Hui..]
Weeke Jacobs van Rasquert
1786-11-11
kondiging
Nanne Jans van Eenrum
Bouwke Jans? mede van Eenrum geboortig
1786-12-25
kondiging
Albert Balsters te Eenrum
Diewerke Jans te Eenrum
1787-01-27
kondiging
Arend Rewerts te Eenrum woonende
Elizabeth Jacobs te Eenrum woonende, de Bruid te Obergum geboren
1787-02-24
kondiging
Albert Freriks van Eenrum
Martjen Willems van Wierhuizen
1787-03-03
kondiging
Cornelis Pieters van Warfhuizen
Maike Mennes van Eenrum
1787-03-24
kondiging
Jacob Claasen van Eenrum
Sijtjen Jacobs van Eenrum
1787-04-06
kondiging
Jan Lammerts geboortig van Peterburen, wonende onder Eenrum
Tomina Jans geboren en wonende onder Eenrum
1787-04-14
kondiging
Otto Jans geboortig van Kloosterburen, wonende onder Eenrum
Jantjen Jannes geboortig onder Lellens woonende onder Kloosterbuuren
1787-04-28
kondiging
Timen Klaasen geboortig van Baflo, woonende onder Eenrum
Anje Rikes van Vierhuizen
1787-05-12
kondiging
Melle Wadners geboortig van Saxumhuizen, woonende onder Eenrum
Tunniske Eppes geboortig van Ulrum, woonende onder Peterbuuren
1787-07-28
kondiging
Jacob Derks van Erentsheim en geboortig van Adorp
Trijnje Onnes van Eenrum
1787-10-28
kondiging
Wolter Alberts van Eenrum
Jantjen Harms van Eenrum
1787-10-28
kondiging
Klaas Popkes van Eenrum
Trijnje Guitjes van den Andel
1787-11-18
kondiging
Geert Hendriks van Eenrum
Trijnje Tonnis van Hornhuizen
1787-11-25
kondiging
Jan Lauwes van Hornhuizen
Anje Jans wed. van Simen Peters van Eenrum
1787-11-25
kondiging
Jan Arends van de Zoutkamp
Trijntje Jans Groen van Eenrum
1787-12-15
kondiging
Tjeerk Baltes van Pieterzijl geboortig, woonende te Eenrum
Anje Jannes geboortig van Leermens, woonende te Eenrum
1788-01-30
kondiging
Jan Tunnis van Saaxumhuizen geboortig
Trijnje Jacobs geboortig van Rasquert
1788-02-16
kondiging
Derk Kornelis van Zuidhuisterveen
Pieterke Nannes Woltman van Eenrum geboortig
1788-03-28
kondiging
Tamme Luitjens geboortig onder Eenrum
Tjitske Pieters te Boerum in Friesland
1788-03-28
kondiging
Derk Berends Cleveringa van Eenrum
Frouke Mennis van Eenrum
1788-04-19
kondiging
Berend Wibbes van Eenrum geboortig
Elizabeth Alles van Eenrum geboortig
1788-11-16
bevestiging
Pieter Egges van Bellingeweer
Anje Geutjens van Eenrum
1788-11-23
bevestiging
Jacob Popkes van Eenrum
Anje Jans van Wierhuizen
met attestatie van de kerkeraad vertrokken na Petersburen
1788-11-16
2e kondiging
Klaas Pieters van Eenrum
Annigjen Jans van Kloosterbuuren
1788-12-28
3e kondiging
Wibbe Beerents van Eenrum
Grietje Reinders van Saaxumhuizen
1789-01-18
bevestiging
Hindrik Jans Baat weduwnaar, van hier
Lutgerdina Goitjens weduwe Jannes Jans, van hier
1789-01-18
bevestiging
Bartelt Reinders van hier
Leentje Douwes van hier
1789-01-25
bevestiging
Jan Wibbes van Eenrum
Hilje Claassen van Uithuizen
1789-05-03
bevestiging
Jan Cornelis van Sauwert
Grietje Reinders van Middelstum
1789-05-30
bevestiging
Tiaart Leutjens van Eenrum
Lijsabeth Sijverts van Gartshuizen
met attestatie na Leermens vertrokken
1789-06-01
bevestiging
Eeuwe Gerrits van ..
Anje Jans wed. van Jan Lauwes, van
1789-06-01
bevestiging
Willem Geerts van Eenrum
Grietje Abrahams van de Uithuister Meden
1789-10-25
3e kondiging
Elle IJpes J.M. van Rasquert
Foske Luitjens Wiersum J.D. van Eenrum
met attestatie vertrokken
1789-11-15
bevestiging
Ebel Jannes J.M. van Warffum, woonagtig te Warfhuisen
Martjen Jacobs J.D. van Leegkerk, woonagtig te Eenrum
1789-11-22
bevestiging
Drews Ebels J.M. van Baflo, hier woonagtig
Aaltjen Regnerus J.D. van Ranum, hier woonagtig
1790-03-14
1e kondiging
Jan Hindriks J.M. van Hornhuizen
Corneliske Freriks J.D. van Eenrum
met attestatie vertrokken na Petersburen
1790-05-16
3e kondiging
Pieter Jargs J.M. van Obergum
Grietje Oosting J.D. mede daar woonagtig
met attestatie vertrokken na Obergum
1790-05-23
bevestiging
Jannes Tieuwes weduwnaar, woonagtig te Warfhuizen
Ailke Pieters weduwe van Willem Jans, woonagtig te Eenrum
1790-05-23
bevestiging
Jan Abels J.M. van Petersburen, hier woonagtig
Etje Harms J.D. van Baflo, hier woonagtig
1790-05-30
3e kondiging
Jan Hindriks J.M. van Eenrum
Martje Gerrits J.D. van Maarslag
met attestatie van hier na Mensingaweer vertrokken
1790-06-06
3e kondiging
Jan Jans Swijgman weduwnaar, woonagtig te Winsum
Ailke Jans J.D. van hier met attestatie na Winsum vertrokken
1790-06-13
bevestiging
Klaas Onnes J.M. van hier
Hijkje Jacobs J.D. van hier
1790-10-17
bevestiging
Heere Willems J.M. van Saaxumhuisen, woonagtig in den Andel
Grietje Pieters J.D. van Cloosterbuuren, woonende onder Eenrum
op attestatie van den Andel
1790-10-24
bevestiging
Siger Beerends J.M. van Maarhuisen, woonende alhier
Dietje Mennes J.D. van Eenrum
1790-10-31
bevestiging
Jan Pieters van den Andel, J.M., hier woonagtig
Geertjen Derks J.D. van 't Westernieuwland, woonagtig te Saaxumhuisen
op attestatie van 't Westernieuwland
1790-11-14
bevestiging
Jan Thomas weduwnaar van hier
Ludjen Gerrits J.D. van Winsum
op attestatie van Winsum
1790-12-19
bevestiging
Alle Claassen weduwnaar, hier woonagtig
Corneliske Jacobs J.D. van Menkeweer, hier woonagtig
1791-01-09
3e kondiging
David Levis J.M. van Eenrum
Anje Alderts weduwe van Folkert Pieters, van Petersburen
attestatie gepasseerd na Petersburen
1791-01-30
bevestiging
Garmt Pieters J.M. van Mensingeweer geboortig
Grietje Hansens van Eenrum
1791-05-15
bevestiging
Pieter Beerents J.M. van Baflo, hier woonende
Matje Boeles J.D. van Eenrum, hier woonende
1791-05-22
bevestiging
Klaas Pieters weduwnaar van Mensingeweer, nu hier woonagtig
Lutgerdina Wijbes J.D. van Usquert, mede hier woonende
op attestatie van Mensingeweer
1791-06-26
3e kondiging
Jan Cornelis weduwnaar van 't Westernieuwland
Foske Jacobs Wiersum J.D. van Eenrum
met attestatie na 't Westernieuwland vertrokken
1791-11-13
bevestiging
Jan Klaasen J.M. geboortig van Bedum, hier woonende
Hilje Pieters J.D. van Eenrum, hier woonende
1791-11-13
3e kondiging
Jan Cornelis J.M. van de Breede, te Eenrum woonende
Hinderijke Cornelis J.D. van Rasquert, te Eenrum woonende
attestatie afgegeven na de Breede
1791-11-20
bevestiging
Thomas Cornelis J.M. van Warffum, woonende te Rasquert
Bauwke Tiaards J.D. van Uithuisen, woonagtig te Eenrum
op attestatie van Baflo-Rasquert
1791-12-18
bevestiging
Derk Hindriks J.M. van Petersburen, hier woonagtig
Grietje Jans J.D. van Eenrum, hier woonagtig
1791-12-25
3e kondiging
Hindrik Arijs J.M. geboortig van Obergum, woonende te Petersbuuren
Anje Jacobs J.D. van Saaxumhuisen, laatst hier woonagtig
attestatie afgegeven na Mensingeweer
1792-03-04
bevestiging
Tonnis Reinders J.M. van Saaxumhuisen, hier woonagtig
Dietje Renjes J.D. van Eenrum, hier woonagtig
1792-03-23
bevestiging
Tonnis Rikkerts J.M. van de Meeden, hier woonagtig
Trijntje Pieters J.D. van den Andel, hier woonagtig
1792-04-22
bevestiging
David Harms J.M. van Eenrum, hier woonagtig
Grietje Jacobs weduwe van de schoolmeester Jan Geerts Smith, hier woonagtig
1792-05-06
bevestiging
Jan Cornelis J.M. geboortig van Uithuisen, hier woonagtig
Grietje Beerends Cleveringa J.D. van Eenrum, hier woonagtig
1792-05-13
bevestiging
Sikke Harms J.M. van Warffum, hier woonende
Grietje Jacobs J.D. van Baflo, hier woonende
1792-05-13
bevestiging
Obel Jacobs J.M. van Eenrum, hier woonende
Grietje Derks J.D. van 't Westernieuwland, hier woonende
1792-05-27
bevestiging
Arend Pieters J.M. geboortig van Farmsum, hier woonende
Geeske Jacobs J.D. van Eenrum, hier woonende
1792-05-27
bevestiging
Tonnis Abels J.M. van Petersburen, hier woonagtig
Bouwke Jacobs J.D. van den Andel, hier woonagtig
1792-06-03
bevestiging
Derk Tiaarts J.M. van Uithuisen, tot dusver tot Garsthuisen woonagtig geweest
Anje Geerts J.D. van 't Zandt, tot dusver tot Garsthuisen woonagtig geweest
op attestatie van Garsthuisen
1792-08-19
bevestiging
Siabbe Pieters J.M. van Pieterburen, hier woonagtig
Trijntje Hindriks wedw. wijlen Gerrit Klasen van Eenrum, hier woonagtig
1792-08-26
bevestiging
Frerik Alberts weduwnaar, hier woonagtig
Hitske Gaijkes wedw. wijlen Jan Derks, hier woonagtig
1792-11-25
bevestiging
Jan Batten J.M. van Langen in Westphalen, woonagtig te Obergum
Lijsebeth Hindriks van Vriesenborg in Westphalen, woonagtig te Eenrum
op attestatie van Obergum
1793-02-10
bevestiging
Jan Geltes J.M. van hier en hier woonagtig
Griete Elles J.D. van hier en hier woonagtig
1793-04-14
3e kondiging
Derk Mennes J.M. geboortig van Adorp, thans woonende te Winsum
Trijntje Alles J.D. van Eenrum, laatst gewoond hebbende op Schaphalsterzijl
met attestatie na Warfhuisen vertrokken
1793-05-19
bevestiging
Nanne Nannes Woltman J.M. van Eenrum, hier woonagtig
Willemke Beerends J.D. van Garnwert, hier woonagtig
1793-05-19
bevestiging
Derk Jans J.M. van Eenrum, hier woonagtig
Leentje Fokkes J.D. van 't Westernieuwland, hier woonagtig
1793-06-30
bevestiging
Enje Hindriks J.M. geboortig van Uithuisen, hier woonagtig
Grietje Arends Bosvelt J.D. geboortig van Eenrum, hier woonagtig
op attestatie van Baflo
1793-06-30
bevestiging
Jan Hindriks J.M. geboortig van Petersburen, hier woonagtig
Anje Lubberts J.D. geboortig van Petersburen, hier woonagtig
1793-08-04
bevestiging
Jan Onnes J.M. geboortig van Eenrum, woonende te Saaxumhuisen
Trijntje Jans J.D. geboren te Vierhuisen, alhier woonagtig
op attestatie van Saaxumhuisen
1793-08-25
bevestiging
Sibolt Assijs Hoekzema medicinaa Practicus, J.M. geboortig van 't Zand, hier woonagtig
Aaltje Jans Schuiling J.D. geboortig van Groningen, daar woonagtig
op attestatie van Groningen
1793-10-06
3e kondiging
Klaas Beerents J.M. van Eenrum, woonende te Saaxumhuisen
Grietje Jans J.D. van Warffum, woonende te Cloosterburen
met attestatie van hier na Cloosterbuuren vertrokken
1793-10-20
bevestiging
Harmannus Jacobs J.M. van Eenrum, hier woonagtig
Matje Jacobs J.D. van den Andel, hier woonagtig
1793-10-27
3e kondiging
Thomas Onnes weduwnaar wijlen Wobge Jeltes, geboortig van Maarhuisen, woonende te Obergum
Anje Pieters weduwe van Jacob Wijendorp, in leven charger bij de molen alhier, geboortig van Winsum, thans hier woonagtig
met attestatie na Obergum vertrokken
1793-11-03
bevestiging
Beerend Mennes J.M. van Eenrum, en hier woonagtig
Eltjen Luurts J.D. van Saaxumhuisen en daar woonende
op attestatie van Saaxumhuisen
1793-11-17
bevestiging
Renne Pieters weduwnaar wijlen Grietje Alberts, geboortig van Mensingeweer en hier woonagtig
Betje Rijkes J.D. van Wehe en woonende te Leens
op attestatie van Leens
1793-11-17
bevestiging
Drews Levis J.M. van Eenrum en hier woonagtig
Dieverke Rennes J.D. geboortig van Petersburen, en onlangs te Maarslag woonende
op attestatie van Mensingeweer
1793-12-23
3e kondiging
Popke Jans J.M. geboortig van hier, hier woonagtig
Anje Jans J.D. geboortig van Wehe, hier woonagtig
daarop met attestatie vertrokken na Mensingeweer
1793-12-29
bevestiging
Wilke Aaldriks J.M. van Eenrum, hier woonagtig
Nieske Pieters J.D. van Wierhuisen, hier woonagtig
1794-03-21
bevestiging
Beerent Reenders J.M. geboortig van Eenrum, hier woonagtig
Trijntje Doewes J.D. van Suurdijk, hier woonagtig
1794-05-11
3e kondiging
Jan Pieters J.M. geboortig van Warffum, en tot dus ver hier woonende
Gesina Bolt Weduwe wijlen Gerrit Jans Smit, geboortig van Obergum en woonende te Mensingeweer
met attestatie na Mensingeweer vertrokken
1794-05-18
bevestiging
Jacob Olcherts J.M. geboortig van Suidwolde, hier woonende
Jantje Onnes J.D. gebooren te Eenrum, hier woonende
1794-09-28
bevestiging
Albert Jacobs J.M. geboortig van Baflo, en woonende te Rasquert
Pieterke Obels weduwe van Cornelis Hindriks, hier woonagtig
op attestatie van Baflo-Rasquert
1794-11-02
bevestiging
Beerent Jans J.M. van Eenrum en hier woonende
Martje Alles J.D. van Eenrum en hier woonende
1794-11-16
bevestiging
Gaje Alberts J.M. van Eenrum, hier woonende
Grietje Pieters J.D. van Baflo, hier woonende
1794-11-16
3e kondiging
David Jans J.M. van Petersburen, tot hier toe onder Eenrum woonende
Anje Hommes J.D. van Usquert, tot hier toe onder Eenrum woonende
attestatie afgegeven na Petersburen
1795-02-01
3e kondiging
Here Doekes weduwnaar van wijlen Aafke Jans, van Eenrum
Aaltjen Hindriks J.D. van Sappemeer
daar van attestatie afgegeven
1795-05-10
3e kondiging
Klaas Renjes J.M. geboortig van Cloosterbuuren, woonende te Hornhuisen
Aaltjen Jacobs J.D. van Eenrum en hier woonagtig
vertrokken met attestatie na Hornhuisen
1795-05-17
3e kondiging
Pieter Egges J.M. van Usquert en daar woonagtig
Eltje Luitjens Wiersum J.D. van Eenrum en hier woonende
met attestatie na Usquert vertrokken
1795-07-05
bevestiging
Luitjen Tammes weduwnaar, woonende op den Hoorn onder Eenrum
Anje Jans (welke van haar vorige man meer dan 25 jaar was verlaten, volgens apostille op het request .. ) woonende op den Hoorn onder Eenrum
1795-08-16
bevestiging
Gerrit Mattheus J.M. geboortig van Baflo, hier woonagtig
Hilje Klaasen wedw. Jan Wibbes, hier mede woonagtig
op attestatie van Mensingeweer
1796-04-17
3e kondiging
Pieter Jans J.M. geboortig van Leens, te Leens woonagtig
Anje Rennes J.D. geboortig van Eenrum, te Leens woonagtig
attestatie na Leens afgegeven
1796-07-03
bevestiging
Melis Sikkes weduwnaar, laatst woonende te Baflo
Corneliske Jacobs weduwe van Alle Klaasen, alhier woonagtig
op attestatie van Baflo
1796-07-17
bevestiging
Remke Reinders J.M. van Saaxumhuisen
Trijnje Metskes J.D. van den Andel, hier woonagtig
1796-07-24
3e kondiging
Luitjen Luitjens Wiersum J.M. van Eenrum
Jantje Pieters Huisinga weduwe van Douwe Reintjes, woonende te Baflo
attestatie afgegeven na Baflo-Rasquert
1796-08-21
bevestiging
Jan Roelfs J.M. van Oldehove, hier woonagtig
Aaltjen Gerrits J.D. van Petersburen, hier woonagtig
1796-09-04
bevestiging
Thomas Hindriks J.M. van Baflo, hier woonende
Kaatje Hansens J.D. van Eenrum, hier woonende
1796-11-13
bevestiging
Jan Jans J.M. van den Andel
Anje Hansens J.D. van Eenrum
1796-11-13
bevestiging
Jan Jans Mulder J.M. van Obergum
Aske Jans J.D. van Eenrum, hier woonagtig
1797-01-29
3e kondiging
Eisso Wiersema J.M. van Petersburen, tot hier toe hier woonende
Grietje Klaasens Wedw. Hindrik Hansens Rietema van Zuurdijk
attestatie na Zuurdijk verzonden

van 1797-04-16 tot 1799-03-10 uitsluitend bevestigingen


1797-04-16
bevestiging
Onne Jans Hazekamp van Eenrum
Geertje Albers mede van daar
1797-05-21
bevestiging
Evert Reenders van hier
Abeltje Freerks van hier
1797-10-22
bevestiging
Eildert Marcus
Martje Alles weduwe van Berent Jans
1797-12-03
bevestiging
Lippe Liens van 't Zand
Anje Jans van Tinallinge
1798-03-11
bevestiging
Derk Pieters van Oostvriesland
Trientje Pieters van Eenrum
1798-05-13
bevestiging
Marten Reenders
Aukjen Egbers
1798-05-13
bevestiging
Jan Jacobs
Grietje Derks
1798-05-28
bevestiging
Jan Nannes Woltman
Anje Jans
1798-09-23
bevestiging
Cornelis Jacobs Wiersma
Geertje Benens
1798-11-18
bevestiging
Jacob Jans
Geertien Hendriks
1798-12-18
bevestiging
Pieter Eisses
Martjen Willems
1799-03-10
bevestiging
Rinne Pieters
Ariette Jans

vanaf 1799-05-05: alhier gekondigd of in den Echten Staat verbonden


1799-05-05
kondiging
Albert Jans van Eenrum
Aafke Jans van Eenrum
1799-05-05
kondiging
Jan Tomas van Oldendijk
Martje Ailkes van Peterbuiren
1799-05-26
bevestiging
Albert Jans
Aafke Jans
1799-05-26
bevestiging
Jan Tomas
Martje Ailkes
1799-06-09
kondiging
Jan Luitjes van Calkar van Sapmeer
Trientje Alles Bakker mede van daar
met attestatie vertrokken
1799-07-01
kondiging
Derk Jacobs
Hijkjen Willems wedw. Willem Jacobs
na de derde kondiging met attestatie vertrokken
1799-09-05
bevestiging
Jan Roelfs
Geertje Pieters
1799-09-05
3e kondiging
Jelmer Jans
en
met attestatie vertrokken
1799-11-10
kondiging
Pieter Julles van Winsum
Grietje Jacobs Wiersuma van Eenrum
m. att. vertr.
1799-12-22
kondiging
Jan Reinders van Hornhuizen
Auktje Jacobs van Eenrum
m. att. vertr.
1799-12-29
kondiging
Ipe Johannes Grootstra van Grouw in Westvriesland
Tijtje Jans van Eenrum
1799-12-29
kondiging
Johannes Hansens Kraan van Baflo
Stijntje Jans van Eenrum
met attestatie vertrokken
1800-01-??
bevestiging
Ipe Johannes Grootstra van Grouw in Westvriesland
Tijtje Jans van Eenrum
in den echt verbonden
1800-02-02
kondiging
Jakob Klasen van Eenrum
Grietje Jans Hazekamp van Eenrum
en vervolgens in den Echt verbonden
1800-03-16
kondiging
Jan Ailjes van Eenrum
Matje Jans van 't Westernieland
op den 5 April in den huwelijksen Staat bevestigd te Westernieland, met attestatie de maands vertrokken
1800-03-23
kondiging
Pijter Jacobs Wiersum van Eenrum
Grietje Luies van Peterburen
1800-03-23
kondiging
Freerk Jacobs Wiersum van Eenrum
Anje Jakobs van Eenrum
1800-03-30
kondiging
Pijter Kornelis van Eenrum
Anje Hinderikus van Onderdendam
1800-04-05
kondiging
Tjipke Rennes van Eenrum
Grietje Ebels Nanninga van Pieterburen
1800-04-12
bevestiging
Pijter Jacobs Wiersum van Eenrum
Grietje Luies van Peterburen
1800-04-12
bevestiging
Freerk Jacobs Wiersum van Eenrum
Anje Jakobs van Eenrum
1800-04-26
kondiging
Kornelis Kornelius van Eenrum
Zuzanna Klasens van Sapmeer
met attestatie vertrokken
1800-04-26
kondiging
Hindrik Pieters van Oldehove
Geertruid Ulphers Wiersum van Uithuizen
met attestatie vertrokken
1800-05-04
bevestiging
Johannes Alberts van Lutkegast
Anje Jakobs van Warfhuizen
met attestatie van Warfhuizen
1800-05-25
kondiging
Knels Hindriks van Leens
Knelske Jans Hazekamp
met attestatie ter huwelijks bevestiging vertrokken
1800-08-31
kondiging
Bene Roelf van Leens
Aleida Bolt van Eenrum, wedw van Jakob Alberts
na 3 zondagen in den echten staat bevestigd
1800-10-19
kondiging
Pieter Wiltes van Onderwierum
Martjen Jakobs Wiersum van Eenrum
m.a.v.
1801-05-03
kondiging
Arien Jakobs van Eenrum
Aagtje Derks Husinga van Saaxumhuizen
1801-05-24
kondiging
Siert Rennes van Eenrum
Riekje Jans mede van Eenrum
1801-06-14
bevestiging
Siert Rennes van Eenrum
Riekje Jans mede van Eenrum
1801-06-14
kondiging
? M. Cleveringa van Eenrum
Remke Coopmans van Groningen
1801-07-12
bevestiging
? M. Cleveringa van Eenrum
Remke Coopmans van Groningen
1801-09-26
kondiging
Remke Rennes van Saaxumhuizen
Himke Elles van Kloosterburen
met attestatie na Kloosterburen vertrokken
1801-10-18
kondiging
Hene Geves van Usquert
Martje Willems wedw van Albert Rieuwerts van Eenrum
1801-10-25
kondiging
Derk Hindriks Bos van Eenrum
Dietjen Reenders wedw van Jan Jans Zwart, van Eenrum
1801-11-01
kondiging
Bronger Jurries van Pieterburen
Geeske Reinders van Saaxumhuizen
1802-03-14
kondiging
Gaje Jans van Eenrum
Trijnje Freerks van Eenrum
1802-04-10
kondiging
Hindrik Boelens van Saaxumhuizen
Lizebeth Harmannus van Groningen
1802-08-09
kondiging
Pijter Jans van Eenrum
Janna Donkes van Kloosterburen
1802-08-22
kondiging
Pieter Pieters van Hornhuizen
Trientje Jans van Eenrum
1802-09-26
kondiging
Geert Hindriks van Kantes
Lijfke Jans van Eenrum
1802-10-04
kondiging
Jakob Sirks van Broek
Jantje Hindriks van Eenrum
1802-10-18
kondiging
Jakob Jjaers[?] [van Eenrum?]
Trijntje Jans van Eenrum
1802-11-??
kondiging
Jan Jans van Eenrum
Martjen Jakobs van Obergum
1803-01-01
bevestiging
Dr. Hindrik Likethoorn [Schilthoorn?] van Uithuizen
Frouwke van Salm[Lalen?] van Usquert
1803-02-??
kondiging
Leijtde[?] Sijmons van Zuidhuisterveen
Anje Cornelis van Baflo
1803-03-06
kondiging
Teunnis Jans van Eenrum
Antje Willems mede van daar
na 3 afk. In den EchtenStaat verbonden
1803-05-12
kondiging
Gerrit Meins van Tinalling
Bouwke Jans van Eenrum
1803-06-05
kondiging
Gerard Jurjens Moerbeek van Wetzing
Hilje Doedes van Zuurdijk
1803-06-05
kondiging
Sijmen Egberts van Alkmaar
Grietje Lubbers van Pieterburen
1803-08-22
kondiging
Geert Teunnijs van Maarslag
Anje Aries van Eenrum
1803-09-04
kondiging
Derk Onnes van Eenrum
Eltje Jans van Vierhuizen
1803-10-09
kondiging
Pieter Edes van Westernieland
Dina Pieters van Kloosterburen
1803-10-16
kondiging
Jan Jakobs van Baffeld
Geertje Guitjes van Eenrum
1803-10-31
kondiging
Jan Egberts van Andel
Geertruid Ailkes van Wehe
1804-02-05
kondiging
Klaas Sijgers
Anje Reinjes
1804-02-26
Teunnijs z. van Geert Teunnijs en Anje Arijs "29 Jan. [deze regel is later doorgehaald; is waarschijnlijk een doop]"
1804-04-??
kondiging
Albert Abels van Eenrum
Grijtje Jans van Pieterburen
1804-04-??
kondiging
Jakob Freerks van Kloosterburen
Trijntje Hansens van Eenrum
1804-09-16
kondiging
Harm Luitjes van Kloosterburen
Baike Rennes van Eenrum
1804-11-04
kondiging
Gerrit Jakobs van Groot Maarslag
Grietje Aaldriks van Eenrum
1804-12-07
kondiging
Allert Jans van Obergum
Janna Luitjes van Kloosterburen
1805-05-??
bevestiging
Pieter Everts van Eenrum
Trientje Jans van Eenrum
1805-05-??
bevestiging
Abel Jakobs van Eenrum
Mentsje Remges van Maarhuizen
1805-05-??
kondiging
Lijtske Geerts van Leens
Aagtje Ailjes van Eenrum
met attestatie vertrokken
1805-05-??
bevestiging
Pijter Tobias van Koten in Vriesland
Annegien Roelfs van Eenrum
1805-05-19
kondiging
IJlke Geerts van Leens
Lutje Jans van Kloosterburen
1805-05-26
kondiging
Klaas Harms van Eenrum
Frouwke Metskes van Nandel
1805-06-21
kondiging
Albert Geerts van Eenrum
Grietje Jakobs van Saaxumhuizen
1805-07-??
kondiging
Jakob Jans van Vierhuizen
Martha Jans van Nieuwland
op den 27 Julij met attestatie vertrokken
1805-07-??
kondiging
Sander Meinders van Kolham
Jantje Jans van Leens
1805-07-??
kondiging
Jan Ailjes van Eenrum
Stijntje Hindriks van Pieterburen
1805-09-22  Willem [???]
1806-03-15
kondiging
Evert Arens van Tinallinge
Jantje Jans van Eenrum
1806-03-31
kondiging
Onne Hazekamp van Eenrum
Aaflke Leues van Pieterburen
1806-04-27
kondiging
Jakob Willems van Eenrum
Aske Ulphers Wiersum van Eenrum
1806-05-09
kondiging
Pieter Benens van Eenrum
Angenetje Remges van Maarhuizen
1807-04-17
aangegeven
Jakob Geers van Leens
Trientje Pieters van Eenrum
"hebben zich op zegel ten huwelijk aangegeven"
1807-04-23
aangegeven
Jakob Eijes van Warfhuizen
Anna Jans Froon wedw wijlen Derk Markus van Eenrum
"hebben zich met Gerigts consent ten huwelijk aangegeven"
1810-01-07
bevestiging
Johannis Raus van Lautenbach
Hiske Jakobs van Franeker
1810-06-10
bevestiging
Pieter Jans Hemes van Eenrum
Frouwke Aries van Eenrum
1810-09-07
bevestiging
Klaas Klasen
Grietje Jans
1810-09-25
bevestiging
Willem Hindriks Dekker van Eenrum
Hendrikje Klasen mede van daar
1811-02-13
aangegeven
Popke Jakobs van Eenrum
Adriaantje van Berg van Groningen
en zijn na onverhinderde kondiging in het huwelijk verbonden
1811-06-05
bevestiging
IJzebrand Jakobs
Martje Tjaarts

Transcriptie door Fred Reenders
2003

 

 

 

  2005 Fred Reenders Last update on .