Reenders

 

 Genealogy

 

 

 

      Site Navigation

 


Overledenen Pieterburen
1751 - 1804

Search this site
powered by FreeFind


DTB 393 in de Groninger Archieven bevat de begrafenissen te Pieterburen en Wierhuizen over de jaren 1751 tot 1786. Daarna zijn fragmentarisch nog enkele begravenen genoteerd tot in het jaar 1804. Ik houd me aanbevolen voor correcties.


Lijste van de Dooden onder Peterburen & Wierhuizen
beginnende met den 10 Juny 1751

1751

den 10 Junij is begraven Klaas Peters, nalatende vrouw en kinder.
den 24 Junij is begraven het kint van Jacob Jans, nalatende vader, broeders, en susters.
den 1 Julij is begraven het kint van Willem Alles, nalatende vader Stiefmoeder, en Broeders.
den 11 October is begraven Bronne Harms te Wierhuizen, nalatende sijn vrouw
den 14 October is begraven Grietie Jans weduwe van Willem Wijrts, nalatende drie kinder

1752

den 21 Februarij is begraven het kint van Klaas Wever, en zijn huisvrouw, nalatende vader en moeder
den 3 maart is begraven het kint van Harm Ebels en zijn huisvrouw, naelatende vader en moeder.
den 28 Julij is begraven Arijs Luijs nalatende twe soons.
den 3 Novemb. is begraven de weduwe van Peter Derks, nalatende vier kinder.
den 17 November is begraven het kint van Hindrik Conraad en zijn huisvrou, nalatende vader en moeder.
den 5 December is begraven het kint van Jacob Jans, nalatende vader en broeders.
Nog op den 5 Decemb. is begraven het kint van Jacob Lammerts en zijn huisvrouw te Wierhuisen, nalatende vader en moeder.
den 15 December is begraven zijn begraven de twe kinderen van Klaas Jans en sijn huisvrouw, nalatende vader en moeder
den 19 December is begraven Klaas Jans Schipper te Wierhuizen, nalatende vrouw, en een Kindt.

1753

den 9 Januarij is begraven Willem Klasen, nalatende vrouw en kinder.
den 23 dito, is begraven het kint van Willem Alles en sijn huisvrouw nalatende vader Stiefmoeder, en broeders.
den 26 dito, is begraven Harm Roelfs nalatende vouw en kinder.
den 30 dito, is begraven het kint van Jacob Lammerts en zijn huisvrouw te Wierhuizen nalatende vader en moeder.
den 1 Meert is begraven het kint van Popke Cornellis en sijn huisvrouw naelatende vader en moeder.
den 2 Meert is begraven het kint van Jan Luijtiens en sijn huisvrouw te Wierhuizen nalatende vader, stiefmoeder, susters en broeders.
den 6 dito is begraven het kint van Peter Peters en sijn huisvrouw naelatende vader en moeder.
den 6 Maart is begraven het kint van Klaas Wever en sijn huisvrouw, naelatende vader en moeder.
den 19 dito is begraven de huisvrouw van Popke Cornellis naelaetende Man en Een Kindt.
den 4 Maeij is begraven de huisvrouw van Eijsse Jacobs, nalatende man en kinder.
den 7 Maeij is begraven het kint van Aarjen Alberts en sijn huisvrouw naelaetende vader en moeder.
den 1 Junij is begraven de huisvrouw van Jacob Klasen naelaetende man en kinder.
den 13 Junij is begraven het kint van Gerrijt Peters en sijn huisvrouw naelaetende vader en moeder.
den 18 dito is begraven Peter Arents nalatende vrouw, en een kindt.
den 4 September is begraven het kint van IJke Jans wed. van Peter Jans naelaetende moeder en een broer.
den 6 dito is overleden Pastor Hindrijkus Stheman en is op den 18 dito begraven, naelaetende vrouw en kinder.
den 21 dito is begraven het kint van Peter Jans en sijn huisvrouw naelatende vader en moeder.
den 22 October is begraven het kint van Jan Jans en sijn huisvrouw naelatende vader en moeder, te Wierhuizen.
den 21 November is overleden de huisvrouw van Wijrt Klasen naelatende man en kinder.
den 19 December is begraven Peter Peters Soon van Peter Abels naelaetende vader stiefmoeder broeders en susters.

1754

den 22 Januarij is begraven Jacob Klasen, nalatende vier kinder.
den 25 Januarij is begraven GabriŽl Aijlkes nalatende vrouw en een soon
den 11 Februarij is begraven het kint van Cornelis Jans en Aaltjen Willems, naelaetende vader en Moeder.
den 2 April is begraven het kint van Klaas Jans en zijn huisvrouw, nalatende vader en moeder.
den 12 dito, is begraven Klaas Jans. Nalatende vrouw en Kinder.
den 26 dito, is begraven het kint van Menne Folkerts en zijn huisvrouw, naelatende vader en moeder.
den 6 Junij is begraven Onne Wiekes, nalatende verscheiden Neven en Nigten.

1755

den 7 Januarij is begraven Maria Jacobs, naelaetende een kindt.
den 18 Febr. is begraven de huisvrouw van wijlen Jacob Hindriks nalatende een zoon.
den 14 April is begraven het kint van Hindrik Harms Wever en zijn huisvrouw nalatende vader en moeder.
den 22 April is begraven Collector Hindrik Derks nalatende vrouw en Kinder.
den 8 Maeij is begraven de Weduwe van wijlen Peter Stevens, naelaetende twe zoons.
den 16 Maeij is begraven het kint van Eijsse Meertens, nalatende vader en moeder.
den 2 Junij is begraven Albert Klasen, nalatende vrouw en Kinder.
den 15 Julij is begraven het Kint van Peterke Peters, nalatende alleen zijn Moeder.
den 26 September is begraven de Huisvrouw van Jan Jacobs, nalatende man en Kinder.
den 23 October is begraven het kint van Garmt Jacobs en zijn huisvrouw nalatende vader en moeder.
den 12 November is begraven Gerrit Isebrants te Wierhuizen, nalatende vrouw en kinder.
den 21 November is begraven de huisvrouw van Abel Hindriks te Wierhuizen, nalatende man en kinder.
den 30 December is begraven het kint van Anje Peters weduwe van Collector Hindrik Derks nalatende moeder en een broer.

1756

den 9 April is begraven het kint van Geeske Peters en Geert Willems nalatende moeder Stiefvader, Suster en Broer.
den 10 Augustij is begraven Albert Sijwerts, nalatende vrouw en kinder.
den 10 Sept. is begraven de wed. van Klaas Peters nalatende drie kinder.
den 17 Sept. is begraven Anje Baatjes wed. van Cornellis Gaaikes nalatende 2 zusters.

1757

den 10 Maai is begraven Lubge Rieuwers wed. van wijlen Jan Klasen nalatende drie kinder.
den 13 dito is begrav. Klaas Jurjens te Wierhuisen nalatende vrou en 2 kinder.
den 20 dito is begraven het kind van Sikke Hindrix en zijn Huisv. vader en moeder nalatende.
den 27 July is begraven Peter Wristers nalatende vrouw en kinder.
den 4 augs. is begraven het kind van Jan Hendriks en sijn huisvrouw nalatende vader en moeder.
den 6 8br. is begraven het zoontjen van Jacob Jans wedman nalatende vader en moeder, broers en zusters.
den 14 Nov. is begraven Lammert Bakker knegt van Wiert Klasen. Nalatende sijn moeder. Pauper.
den 1 Decemb. is begraven het kind van Cornellis Klasen en zijn huisvrouw nalatende vader en moeder.
den 30 Decemb. is begraven Harm Onnes. Nalatende vrouw en kinds kinderen.

1758

den 4 Januar is begraven het kind van Ebel Hindrix en sijn huisvr nalatende vader en moeder.
den 9 Febr. is begraven het kind van Arijn Alberts Albert Arijns genaamt nalatende vader stiefmoeder broers en susters. Pauper.
den 12 Maeij is begraven het kint van Abel Tonnis en zijn huisvrouw. Nalatende vader en moeder.
den 30 Maeij is begraven het kint van Klaas Jans en sijn huisvrouw. Nalatende vader en moeder.
den 1 Junij is begraven het kint van Geert Jans en sijn huisvrouw nalatende vader en moeder.
den 6 Junij is begraven de huisvrouw van Aarjen Alberts, nalatende man en kinder.
den 16 Junij is begraven de huisvrouw van Peter Derks, nalatende man en twe kinder.
den 27 Junij is begraven het kint van Jacob Klasen en sijn huisvrouw nalatende vader en moeder.
den 11 Julij is begraven Jacob Jans zoon van Jan Jacobs en sijn huisvrouw, nalatende vader, moeder, twe broers en een zuster.
den 11 October is begraven het kint van Klaas Jans en sijn huisvrouw, nalatende vader en moeder.
den 19 dito is begraven de huisvrouw van Cornelis Klasen nalatende man en kinder.
den 26 dito is begraven de huisvrouw van Ebel Hindriks nalatende haar man.
den 2 November is begraven Meerten knegt van Gerrijt Peters Kleermaker. Nalatende sijn moeder. Pauper.
den 7 Decemb. is begraven Wijrt Klasen, nalatende een suster.
den 21 Decemb. is begraven het kint van Hindrik Harms wever en sijn huisvrouw, nalatende vader en moeder.

1759

den 12 Januarij is begraven Jacob Lamges. Nalatende vrouw en twe kinder.
den 2 Febr. is begraven Hindrik Hindrix nalatende moeder, stiefvader, en een half broer. Pauper.
den 8 Maert is begraven het kint van Gerrijt Jacobs en sijn huisvrouw. Naelatende vader en moeder.
den 9 April is begraven het kint van Jan Jacobs Kadijk en sijn huisvrouw. Nalatende vader en moeder.
den 13 April is begraven de huisvrouw van Derk Peters. Naelaetende haar man en twe kinder.
den 29 Junij is begraven Jacob Reijnties. Nalatende vrouw en kinder.
den 4 Augs. is begraven het kindt van Aarjen Alberts, nalatende vaeder, broeder en zusters.
den 9 November is begraven Cornellis Klasen, nalatende een kindt, en een stiefdochter.
den 19 November is begraven het kint van Popke Cornellis en zijn huisvrouw. Nalatende vader en moeder.
den 3 Decemb. is begraven Sicke ... Nalatende ...
den 11 December is begraven Beene Garmts, nalatende vier kinder.
den 21 Decemb. is begraven de Huisvrouw van Willem Bettes te Wierhuizen. Nalatende man en twe kinder.

1760

den 6 Februarij is begraven het kindt van Jan Jacobs Helder en zijn huisvrouw. Nalatende vader en moeder.
den 2 Maij is begraven het kindt van Bronger Klasen en zijn huisvrouw. Nalatende vader en moeder, te Wierhuizen.
den 9 Maeij is begraven Luij Abels, nalatende vrouw en kinder.
den 14 Maeij is begraven het kint van Jacob Hindriks en zijn huisvrouw te Wierhuisen, nalatende vader en moeder.
den 3 Junij is begraven de Huisvrouw van Jan Jans te Wierhuizen nalatende man en kinderen.
den 4 Junij is begraven Anje Gabriels weduwe van Arent Klasen, nalatende vijf kinderen.
den 12 Junij zijn begraven twe kinder van Berend Lukas en zijn Huisvrouw. Nalatende vader en moeder.
den 18 dito is begraven het kint van Sijbrandt Ties en zijn huisvrouw, nalatende vader en moeder.
den 24 dito is begraven het kint van Jan Beenes en zijn Huisvrouw. Nalatende vader en moeder.
den 19 September is begraven het kindt van Berend Bruins en zijn huisvrouw te Wierhuizen, nalatende vader en moeder.
den 22 September is begraven Jantjen Jacobs Huisvrouw van Sjeerp Aljes te Wierhuizen nalatende man en een kindt.
den 24 September is begraven Cornellis Jetzes nalatende vrouw en kinder.
den 5 Decembr. is begraven de dogter van Jan Jans te Wierhuizen nalatende vader broer en zusters.

1761

den 20 Januarij is begraven Anje Eedes Huisvrouw van Reijnder Tjaarts te Wierhuisen nalatende haar man.
Noch op den 20 Januarij is begraven het kindt van Hindrik Harms Wever en zijn huisvrouw, nalatende vader en moeder.
den 13 Februarij is begraven het kint van Hindrik Freerks en zijn huisvrouw nalatende vader en moeder.
den 20 Meert is begraven het kindt van Hindrik Freerks en zijn huisvrouw nalatende vader en moeder.
Noch op den 20 meert is begraven het kint van Abel Tonnis en sijn huisvrouw, nalatende vader en moeder.
den 26 Junij is begraven Klaas Ockes te Wierhuisen, nalatende vrouw en kinder.
den 24 Julij is begraven het kint van Berend Lucas en sijn Huisvrouw nalatende vader & moeder.
den 31 Julij is begraven het kint van Jan Jacobs Helder en sijn huisvrouw nalatende vader en moeder.
den 16 September is begraven Jan Klasen soon van Klaas Jans Kusier en zijn huisvrouw nalatende vader moeder twe broers en twe susters.
den 17 September is begraven het kindt van Cornellis Jans en zijn huisvrouw tot Wierhuisen. Nalatende vader en moeder.
den 2 October is begraven het kint van Willem Bettes en sijn huisvrouw tot Wierhuisen, nalatende vader en moeder.
den 12 October is begraven het kindt van Jan Jans Aaxter en zijn huisvrouw. Nalatende vader en moeder.
den 15 October is begraven de huisvrouw van Jacob Jans Helder. Nalatende haar man Jacob Jans.
den 4 Novemb. is begraven de huisvrouw van Klaas Arents Nalatende haar man Klaas Arents.
den 5 November is begraven het kint van Willem Bettes en zijn huisvrouw tot Wierhuizen. Nalatende vader en moeder.
den 10 November is begraven het kint van Luijtien Beenes en sijn huisvrouw Nalatende vader en moeder.
Den 18 December is begraven Jan Klasen. Nalatende vrouw en kinder.

1762

den 11 Febr. is begraven de Huisvrouw van Aarjen Alberts, nalatende man en kinder.
den 16 Febr. is begraven het kint van Aarjen Alberts, nalatende vader, halfbroers, halfzusters.
den 5 Maert is begraven het kindt van Hindrik Harms en sijn huisvrouw. Nalatende vader en moeder susters en broeders.
op dato is nog begraven het kindt van Berent Bruins en zijn huisvrouw Nalatende vader en moeder tot Wierhuizen.
den 8 Maert is begraven de Huisvrouw van Peter Peters, nalatende man en kinder.
den 14 Junij is begraven het kindt van Jan Jacobs Helder en zijn huisvrouw. Nalatende vader en moeder.
den 23 Junij is begraven de Wedw. van wijlen Albert Sijwerts, Nalatende twe kinder.
den 8 Julij is begraven het kint van Jan Jansen te Wierhuizen, nalatende vader, broer, en zuster.
den 19 Augustij is begraven Aaltjen Roelfs. Nalatende vader moeder broers en zusters.
den 9 Septemb. is begraven Wibge ... Nalatende ... kinder.
den 17 Septemb. is begraven het kint van Folkert Arents en zijn huisvrouw. Nalatende vader moeder broer en zusters.
den 1sten Octob. is begraven Gabriel Geerts, nalatende broer en drie susters.
den 27 Octob. is begraven het kint van Gerrijt Peters en sijn huisvrouw. Nalatende vader, moeder en twe broers.
den 1 Novemb. is begraven het kint van Peter Dirks en zijn Huisvrouw. Nalatende vader en moeder.
den 19 Novemb. is begraven Grietje Peters wed. van wijlen Harm Roelfs. Nalatende vier kinder.
Den 23 Decemb. is begraven Klaas Alberts, nalatende vrouw en kinder.

1763

den 20 Januarij is begraven het kint van Willem Alles en zijn huisvrouw. Nalatende vader en moeder.
den 21 Januarij is begraven Jacob Jans Helder. Nalatende Twe soons.
den 2 Maij is begraven het kint van Hindrik Conraad en sijn huisvrouw. Nalatende vader en moeder.
den 11 Maeij is begraven Gabriel Aijlkes Wed. Nalatende een soon.
den 26 Maij is begraven het kint van Jan Jacobs Kadijk en sijn huisvrouw. Nalatende vader en moeder broers & zusters.
den 3 Junij is begraven Jacob Jans Helder. Nalatende vader stiefmoeder een broer en halfbroer en halfzuster.
den 3 Junij is begraven het kint van Sirk Aljes te Wierhuizen, Nalatende vader en moeder.
den 29 Junij is begraven het kint van Arent Jans en sijn huisvrouw. Nalatende vader en moeder.
den 2 Septemb. is begraven 't kint van Gerrijt Jacobs Helder en zijn huisvrouw. Naelatende vader & moeder.

1764

den 3 Februarij is begraven het kindt van Klaas Arents en sijn huisvrouw. Nalatende vader en moeder.
den 22 Meert is begraven het kint van Gerrijt Peters en zijn huisvrouw. Nalatende vader & moeder.
den 10 April is begraven Jan Clasen. Nalatende twe zusters Een Half Broer.
den 22 Maij is begraven Nieske Eemes, nalatende haar man en vijf kinder.
den 10 Augusti is Helpirg Aljes te Wierhuisen begraven, nalatende vrouw & kinder.
den 16 October is begraven Hindriktien Jans, huisvrouw van Berent Lucas, nalatende man en twe kinder.
den 17 October is begraven Jan Peters Musch, nalatende vrouw en kinder.
den 7 Decemb. is begarven Davijd Peters, nalatende vader moeder en broers.
den 24 Decemb. is begraven Trijnje Engberts. Huisvrouw van Jacob Willems, nalatende man en twe kinder.
den 28 December is begraven Trijnje Onnes huisvrouw van Collector Ebel Hindriks. Nalatende haar man en twe kinder.

1765

den 2 Januarij is begraven het kint van Willem Alles en zijn huisvrouw, nalatende vader moeder, twe zusters een broer.
den 15 Januarij is begraven Grietje Nannes huisvrouw van Jacob Jans wedman. Nalatende man en kinder.
den 25 Janw. is begraven het kint van Garmt Jacobs en zijn huisvrouw, nalatende vader en moeder.
den 25 Janw. is noch begraven het kint van Abel Tonnis en zijn huisvrouw, nalatende vader en moeder.
den 31 Januarij is begraven het kint van Gerrijt Peters Snijder, & zijn huisvrouw. Nalatende vader en moeder.
den 21 Februarij is begraven het kint van Collector Ebel Hindriks, nalatende zijn vader.
den 22 Februarij is begraven het kint van Berent Bruins en zijn huisvrouw te Wierhuizen, nalatende vader en moeder.
den 1 Meert zijn begraven de twee kinderen van Hindrik Conraad en zijn huisvrouw, nalatende vader en moeder.
den 4 Meert is begraven het kint van Jan Luijtjens en zijn huisvrouw te Wierhuizen, nalatende vader en moeder.
den 8 Meert is begraven het kint van Lammert Lammerts & zijn huisvrouw, nalatende vader en moeder.
den 14 Meert is begraven Adriaantie Klasen huisvrouw van Rinne Tjeepkes, nalatende haar man Rinne Tjeepkes.
den 15 Meert is begraven Swaantien Klasen dogter van Klaas Alles, naelatende vader stiefmoeder, broer, twe half broers & een half zuster.
den 18 Meert is begraven het kint van Jurjen Geerts en zijn huisvrouw, nalatende vader en moeder.
den 22 Meert is begraven het soontjen van Jan Jacobs Cadijk, nalatende vader, broer en susters.
den 26 Meert is begraven het kint van Klaas Alberts Klunder en sijn huisvrouw, nalatende vader & moeder.
den 28 Meert is begraven het kint van Arent Izebrants en sijn huisvrouw, nalatende vader & moeder.
den 28 Meert is begraven Geertjen Mindels wedw. van Reijnder Meertens, nalatende twee zoons en een dogter.
den 4 April is begraven het kint van Jacob Ebels en zijn huisvrouw te Wierhuizen, nalatende vader en moeder.
den 11 April is begraven het kint van Willem Alles en zijn huisvrouw, nalatende vader & moeder.
den 30 April is begraven het soontjen van Klaas Jans en zijn huisvrouw. Nalatende vader moeder broer & zuster.
den 1 Maij is begraven het kint van Willem Alles en zijn huisvrouw, nalatende vader en moeder.
den 9 Maij is begraven Grietje Jans, weduwe van wijlen Jacob Jans, nalatende een dogter en twe kints kinder.
den 10 Maij is begraven Bronger Klasen te Wierhuizen, nalatende vrouw en een kint.
den 10 Maij is nog begraven het kint van Grietje Jans wed. van Bronger Klasen te Wierhuizen, nalatende de moeder.
den 14 Maij is begraven het soontjen van Jan Jacobs Cadijk. Nalatende vader, broer & twe zusters.
den 20 Maij is begraven het kint van Aaltjen Jans Engelsman, nalatende haar moeder.
den 24 Maaij is begraven te Wierhuizen het kint van Willem Bettes en zijn huisvrouw, nalatende vader en moeder.
den 12 Junij is begraven het kint van Grietje Jans, wed. van Bronger Klasen te Wierhuizen. Nalatende haar moeder.
den 13 Junij is begraven Sijrtje Peters, nalatende vader, stiefmoeder, broers & zusters.
den 1 Julij is begraven het soontjen Jetze genaamt, nalatende moeder, stiefvader, broer in suster.
den 5 Julij is begraven Klaas Peters nalatende vrouw en kinder.
den 15 Julij is begraven Abel Hindriks Bolhuis te Wierhuizen. Nalatende 3 zoons & 2 dogters.
den 19 Julij is begraven Tjaart Roelfs, nalatende zijn huisvrouw Lijzebet Hoeijkes.
den 31 Julij is Jan Jans te Wierhuizen begraven, nalatende drie kinder.
den 29 Augustij is begraven het kint van Jan Jacobs Helder en sijn huisvrouw. Nalatende vader & moeder.
den 30 Aug. is begraven het kint van Cornellis Willems en zijn huisvrouw. Nalatende vader & moeder.
den 27 Septembr. is begraven Willem Alles Noodt. Nalatende vrouw & 5 kinder.
den 1sten October is begraven het kint van Peter Derks Timmerman en zijn huisvrouw. Nalatende vader en moeder.
den 31 December is begraven het kint van Wijbrant Jans en zijn huisvrouw te Wierhuizen. Nalatende vader en moeder.

1766

den 20 Februarij is begraven het soontjen van Berent Lucas, nalatende vader & een broer.
den 28 Februarij is begraven het kint van Abel Tonnis en zijn huisvrouw, nalatende vader moeder broer & zusters.
den 9 meij is begraven het kint van Willem Bettes en sijn huisvrouw te Wierhuizen. Nalatende vader en moeder.
den 23 meij is begraven het kint van Klaas Arents en zijn huisvr. nalatende vader & moeder.
den 20 Junij is begraven het kint van Waalke Jans en zijn huisvr. Nalatende vader en moeder.
den 27 Junij is begraven Folkert Arents, nalatende vrouw en 5 kinder.
den 27 Junij is begraven de Huisvrouw van Sirk Aljes te Wierhuizen. Nalatende haar man en twe kinder.
den 18 Julij is begraven het kint van Peter Peters en zijn huisvrouw nalatende vader en moeder.
den 19 Aug. is begraven Tietje wedw. van Bruin Uil. Nalatende twe kinder.
den 27 Augusti is begraven het kint van Cornellis Jacobs en sijn huisvrouw. Nalatende vader en moeder.
den 4 Septemb. is begraven Grietje Jans. Nalatende twe zusters, twee halfbroers, een halfzuster.
den 30 Septemb. is begraven het kint van Hindrik Harms Wever en zijn huisvrouw, nalatende vader en moeder.
den 25 Novemb. is begraven het kint van Ebel Hindriks en zijn huisvrouw, nalatende vader en moeder.
den 26 Novemb. is begraven het kint van Peter Harms en zijn huisvrouw, nalatende vader en moeder.
den 2 Decemb. is begraven het soontjen van Jacob Willems, nalatende vader en een broer.

1767

den 6 Janw. is begraven het kint van Cornellis Willems en zijn huisvrouw, nalatende vader en moeder.
den 20 Janw. is begraven het kint van Jan Jans Lap en zijn huisvrouw nalatende vader en moeder.
den 18 Meert is begraven Berent Bruins te Wierhuisen, nalatende vrouw en ... kinder.
den 5 Meij is begraven Nieltjen Rijkes huisvrouw van Derk Jacobs nalatende haar man met twe kinder.
den 11 Junij is begraven Jacob Jans oud Wedman nalatende seven kinder.
den 1 September is begraven het kint van Peter Peters en sijn huisvrouw, nalatende vader en moeder.
den 3 September is begraven tw Wierhuizen Hindrik Abels, nalatende vrouw en kinder.
den 8 October is begraven het kint van Berent Lukas en sijn huisvrouw, naelatende vader & moeder.

1768

den 19 Janw. is begraven het kint van Garmt Jacobs en sijn huisvrouw nalatende vader & moeder.
den 20 Janw. is begraven Peter Abels, nalatende vrouw en vijf kinder.
den 12 Februarij is begraven Jan Peters, nalatende sijn huisvrouw.
den 7 April is begraven het soontjen van Berent Lukas, nalatende vader & stiefmoeder.
den 13 April is begraven Hindrik Harms. Nalatende vrouw en kinder.
den 28 April is begraven den huisvrouw van Hindrik Harms Wever, nalatende haar man & drie kinder.
den 11 Maij is begraven Diewerke Allerts, Dogter van Allardt Jans, nalatende vader, moeder broers en susters.
den 13 Maij is begraven Aaltjen Reijnders huisvrouw van Henricus Eles, nalatende haar man & twee broeders.
den 11 Aug. is begraven de huisvrouw van Roelf Tjaarts, nalatende man & kinder.
den 2 Septber is tot Wierhuisen begraven het kint van Peter Jans en sijn huisvrouw. Nalatende vader, moeder, broer & susters.
den 7 September is begraven het kint van Jurjen Tewes en sijn huisvrouw nalatende vader en moeder.
den 17 October is begraven het kint van Gertruit Jacobs, nalatende haar moeder.
den 9 Novemb. is begraven het kint van Bruin Elzes en sijn huisvrouw nalatende vader & moeder.
den 18 November is begraven Sijrt Peters, nalatende sijn huisvrouw.
den 7 December is begraven de huisvrouw van Jan Tijmens tot Wierhuisen Nalatende man & kinder.
den 29 Decemb. is begraven het kind van Jan Jans Aaxter en sijn huisvrouw Nalatende vader & moeder.
den 30 Decemb. is begraven het kind van Hindrik Conraad en sijn huisvrouw. Nalatende vader en moeder.

1769

den 6 Januarij is begraven het kind van Jan Beenes en sijn huisvrouw Nalatende vader & moeder.
den 16 Janw. is tot Wierhuisen begraven het kind van Hindrik Abels en zijn huisvrouw Nalatende vader & moeder.
den 13 April is begraven het kindt van Peter Derks en sijn huisvrouw, nalatende vader en moeder.
den 23 Maij is tot Wierhuizen begraven Heije Hindriks, nalatende sijn huisvrouw.
den 29 Maij is het kind van Peter Harms en sijn huisvrouw begraven, Nalatende vader en moeder.
den 15 Junij is begraven het kint van Klaas Arents Backer en sijn huisvrouw. Nalatende vader en moeder.
den 30 Junij is begraven het kint van Wilke van Bosch, en sijn huisvrouw, nalatende vader en moeder.
den 4 Julij is begraven het kint van Hindrik Harms Wever, nalatende vader, broer en suster.
den 4 Augustij is begraven het kint van Meijndert Karel en sijn huisvrouw, nalatende vader en moeder.
den 8 September is tot Wierhuizen begraven Roelfjen Jurjens, nalatende een kindt.
den 20 Octob. is begraven het kint van Cornellis Willems en sijn huisvrouw, nalatende vader en moeder.
den 20 October is begraven het kindt van Folkert Peters en sijn huisvrouw Nalatende vader en moeder.
den 19 Decemb. is begraven Grietje Peters dogter van Peter Peters nalatende vader, stiefmoeder en suster.

1770

den 11 Januarij is begraven tot Wierhuizen het soontjen van Jacob Hindriks en zijn huisvrouw nalatende vader en moeder.
den 30 Janw. is begraven het kint van Auke Luis Drool Nalatende haar moeder.
den 1 Maij is tot Wierhuizen begraven het kint van Cornellis Hindriks en zijn huisvrouw Nalatende vader & moeder.
den 18 Maaij is Begraven het kint van Hindrik Harms Wever en zijn huisvrouw Nalatende vader en moeder.
den 25 Maij is begraven het kint van Gaje Peters en zijn huisvrouw Nalatende Moeder, stiefvader broers en zusters.
den 6 Junij is begraven Dietjen Jacobs nalatende moeder en Stiefvader 2 half Broers en een half zuster.
den 15 Junij is begraven de huisvrouw van Hindrik Harms Wever nalatende haar man.
den 20 Juli is Begraven te Wierhuizen Harm Jacobs Nalatende vader, & moeder Broeder en zuster.
den 7 August. is begraven de huisvrouw van Hindrik Koenraats, nalatende man en kinder.
den 16 August. is begraven het kind van Berent Lucas en zijn huisvrouw, vader & moeder broer en zusters nalatende.
den 21 Augustij is begraven te Wierhuisen het kind van Willem Bettes en zijn vrouw Vader & Moeder beneffens half broers en 1 half zuster en volle broers en volle zusters nalatende.
den 26 October is begraven het kint van Peter Harms en zijn huisvrou vader & moeder, en broer nalatende.
den 24 Octobr is begraven Peter Jacobs. Nalatende Moeder en Stiefvader, beneffens 1 Broeder & 2 half zusters.
den 13 Novemb. is begraven de huisvrouw van Jacob Jans, man en kinder nalatende.
den 24 Nov. is begraven te Wierhuisen het kind van Kornelis Jans en zijn huisvrouw, nalatende vader en moeder beneffens broers en zusters.
den 27 Nov. is begraven de zoon van Jacob Jans Vader, Broer en zusters en half broers nalatende.
den 28 Nov. is begraven Maria Peters nalatende een Dogter.
den 7 decemb. sijn begraven te Wierhuizen 2 kinder van Willem Bettes en zijn huisvrouw nalatende vader & moeder broer en zuster beneffens 1 half broer en 1 halfsuster.
den 12 decem is Jan Derks begraven te Wierhuisen vrouw en kinder nalatende.
den 20 decem. is begraven de zoon van Jacob Jans, nalatende vader zusters, en half broers.

1771

den 29 Januar is begraven het kind van Klaas Willems en zijn huisvrouw vader & moeder en zusters nalatende.
den 31 dito is begraven Anje Waalkes wedw. van Luij [Levij?] Abels nalatende 1 zoon en 4 Dogters.
den 8 Meert is begraven het kind van Berent Jurjens en zijn huisvrouw, vader en moeder nalatende.
den 25 Meert begraven Jan Jacobs Maar, vrouw en kinder nalatende.
den 28 Maai is begraven te Wierhuisen Jan Baikes nalatende vrouw en 1 kind.
den 26 Junij is begraven Jantjen Willems de huisvr. van Folkert Peters nalatende man en 6 kinder.
den 26 dito is begraven Anna Henrica De Cock dogtertjen van Dom. Remb. De Cock en zijn Eerwaardes Huisvr. vader en moeder broer en drie susters nalatende.
den 30 Julij is begrav. Hindrik uit Westvalen knegt van Hind. Harms wever, nalatende ....
den 12 Sept. is begraven Hindrik Coenraats; kinder Nalatende.
den 3 Octobr is begraven het kind van Ebel Hindrix en vrouw, nalatende vader en moeder broer, zuster en half zuster.
den 24 dito is begraven het kind zijnde onegt gebor. van Peterke Hindrx. moeder nalatende. Pauper.
den 16 Xber is begraven te Wierhuis het kind van Cornelis Hindrx en vrouw nalatende vader en moeder broer en suster.

1772

den 8 Janr. is begraven het kind van Klaas Arents boer, nalatende vader en moeder froer en susters.
den 15 dito is begraven het kind van Tomas Jannes en vrouw, nalatende vader en moeder.
den 4 febr is begraven het kind van Jan Tijmens te Wierhuisen, nalatende vader stiefmoeder 1 broer & zusters.
den 12 Mart is begraven het kind van Cornelis Willems Nalatende vader en moeder benevens twee broers.
den 23 dito is begraven Jan Jans Lap Vrouw en kinder Nalatende.
den 31 dito is begraven de Huisvr van Cornelis Willems Aafke Reinders genaamt, nalatende man en twe zoons.
den 16 April is begraven Jantjen Waalkes, wed. van Jan Jacobs Maar, kinder nalatende.
den 8 maai is begraven de zoon van Garmt Jacobs en vrouw, nalatende vader en moeder broers en susters.
den 18 Juni is begraven Allart Jans, vrouw en kinder nalatende.
den 19 Juni is begraven het kind van Cornelis Jacobs en vrouw vader en moeder 5 broers en 1 zuster nalatende.
den 7 Juli is begraven Gepke de Huisvrouw van Berent Lukas man en de kind. nalatende.
den 21 Augs is begraven het kind van Jan Helder nalatende vader en moeder broers en zusters.
den 26 octobr is begraven de Huisvrouw van Jan Hindrix Nalatende haar man.

1773

den 8 Janr. is begraven het kind van Jan Jacobs Ritzema vader en moeder nalatende.
den 14 dito is begraven Jantjen Jans de Huisvr. van Henricus Eles nalatende haar man & 1 broer en broers kinder.
nademidd om 2 Uir den 9 Januar is Overleden de weleerwaarde heer Rembertus de Cock zeer geacht Leeraar in de gemeente J.C. van Peterbuiren nadat hij ruim 18 Jaren het Predicampt aldaar hadde bedient; en begraven den 20 dito. Nalatende zijn vrouw Antje Wiersema en 5 kinderen als ook 2 broers Predic. te Pekel A & Beetgum.
den 9 April is begraven het kind van Gerrit Helder en vrouw nalatende vader en moeder, broers en zuster.
den 30 April is begraven de huisvrouw van Jacob Hindriks te Wierhuisen, nalatende man en een kind.
den 21 Maaij is begraven de huisvrouw van Berent Jurriens Nalatende haar man en ...
den 1 Julij is begraven de Huisvr van Arent Jans Kuiper, nalatende haar man en kinder.
den 9 dito is begrav. het kindt van Peter Harms en zijn vrouw, nalatende vader & moeder en een broer.
den 9 Sept is begraven het kind van Arent Jans Kuiper vader, broers en 1 zuster nalatende.
17 dito is begraven de huisvrouw van Peter Tomas man & kinder nalatende.
den 5 octobr is begraven het kint van Hindrik Harms wever en zijn huisvr vader & moeder een halfbroer en 1 half zuster nalatende.
den 30 Xber is begraven het kindt van Willem Bettes & zijn huisvr. vader & moeder broeders & zusters nalatende.

1774

den 10 Januarij is begraven de Wierhuisen de Huisvr. van Jacob Lammerts Nalatende haar man en kinder.
den 24 dito is begraven het kind van Arent Jans Nalatende vader en broeders.
den 25 dito is begraven het kind van Jacob Willems & zijn huisvr. Nalatende vader en moeder nevens een halfbroeder.
den 3 Febr is begraven te Wierhuisen het kind van Hindrik Abels wed. Nalatende moeder.
den 10 dito is begraven het kind van Willem Hindriks & vrouw. Vader & moeder, broers en zusters nalatende.
den 28 Meert is begraven Roekes Jans turfschipper nalatende vrouw & kinder sijnde arm.
den 1 April is begraven te Wierhuisen de huisvr. van Jan Tijmensnalatende man, en 3 kinder.
den 5 dito is begr. te Peterbuiren Jacob Melles knegt van Corn. Willems Smit. 2 ooms & verscheiden Neefs en nigten nalatende.
den 5 dito is begraven te Wierhuisen Peter Omkes vrouw en kinder nalatende.
den 27 dito is begraven Auke Folkerts huisvr. van Peter Jans, haar man en 5 kinder nalatende.
den 29 dito is begraven te Wierhuisen Jan Tijmens 3 kinder nalatende. pauper.
den 2 maij is begraven het kind van Jan Willems wed. moeder en broers en zuster nalatende. pauper.
den 16 Maaij is begraven het kind van Lubbert Melles & zijn huisvr. vader en moeders broers en zusters nalatende.
den 20 Maaij is begraaven het kindt van Abel Tonnis vader en moeder broers & zusters nalatende.
den 16 Junij is te Wierhuisen begraven, het kind van Ede Klasen en vrouw vader en moeder nalatende.
den 22 dito is te Wierhuisen begraven het kind van Jan Mechiels en vrouw, vader en moeder, broer & zuster nalatende.
den 24 dito is begraven Peter Peters vrouw en kinder nalatende.
den 11 Julij is begraven Cornelis Jacobs vrouw en kinder nalatende.
den 13 dito is begraven de wedman Jan Jacobs Ritzema vrouw en een kind nalatende.
den 14 dito is begraven te Wierhuisen de huisvr. van Klaas Jacobs Anje Freerx genaamt haar man en 5 kinder nalatende.
den 4 Augs is begraven de Coopman Henricus Eles nalatende 2 zusters en 3 zusters kinderen.
den 7 octobr is begraven het kindt van Klaas Willems en zijn vrouw vader en moeder broers en zusters nalatende.
den 21 dito is begraaven het kindt van Jurrien Geerts en zijn vrouw vader en moeder broer en susters nalatende.
den 28 dito is begraven het kindt van Jan Jacobs vader en moeder vol broers en zusters en half broer en zuster nalatende.
den 4 nov is begraven het kind van Jan Izebrands & vrouw, nalatende vader en moeder broers en zusters.
den 11 dito is begraven een kind van Jan Izebrands en vrouw vader en moeder broers en zusters nalatende.
den 17 nov is begraven het [kind] van Garmt Jacobs en vrouw, nalatende vader en moeder, broers en zuster.
den 24 dito is begraven Geeske te Wierhuisen nalatende kint en kints kinder.

1775

den 26 Jan. is begraven te Wierhuisen de Dogter van Peter Jans vader en moeder broers en zusters nalatende.
den 9 febr is begraven het zoontje van Willem Hindriks en vrouw vader en moeder broer en zuster nalatende.
den 16 dito is begraven het zoontje van Jurjen Geerts en vrouw, vader en moeder zusters en broers nalatende.
den 23 dito is begraven het kint van Corn. Hindriks en vrouw nalatende vader & moeder nevens 2 zusters.
den 16 meert is begraven te Wierhuisen Lue Willems vrouw en kinder nalatende.
den 20 dito is begraven het kint van Folkert Peters en vrouw vader en moeder en broer nalatende.
den 21 Meert is begraven het kind van Jakob Willems vader en moeder suster en half broeder nalatende.
den 28 dito is begraven te Wierhuisen het kind van Willem Bettes en vrouw vader en moeder zusters, 1 half broeder en 1 half suster nalatende.
den 30 dito is begraven het kind van Jan Benes en vrouw vader en moeder met broeders nalatende.
den 12 Maij is begraven Sjouke Klaas Alberts wed, nalatende kinder.
den 17 augs is begraven te Wierhuisen Jakob Luitjens, kinder en kinds kinder nalatende.
den 25 dito is begraven het kindt van Abel Tonnis en vrouw, nalatende vader en moeder broers en susters.
den 14 Septemb is begraven het kind van Jan Jakobs en vrouw Nalatende vader en moeder, broers 1 half broer en 2 halfsusters.
den 4 octob. is begraven Wilke van Bos, vrouw en kinder nalatende.
den 5 october is begraven te Wierhuisen Dietjen Freerks de huisvr. van Jan Mechiels man en kinder nalatende.
den 11 dito is begraven het kind van Arent Izebrands en vrouw, vader en moeder broer & zusters nalatende.
den 17 Novemb is begraven Hindrik Harms wever, vrouw en knder nalatende.
op dato sijn begraven Lammert Roelfs Manje en desselfs vrouw, beneffens hun zoon Derk Lammerts Manje zijnde op Jan Cadijks queller gestrand en aldaar verdronken, nalatende de beide eerstgenoemde 3 kinder, en laatste 1 kindt.

1776

den 5 Januarij is begraven Hindriktjen Sijmens, nalatende moeder stiefvader, broers en halfbroeders; Arm.
den 15 dito is begraven Gesijna Geerts kokmeit bij de HWGebr Heer van Dijxterh. Nalatende een broer en twe susters.
den 26 dito is begraven Jantjen Helprigs, zijnde onder de Diaconie Nalatende moeder suster en broeder.
den 23 febr is begraven de huisvr van Jakob Ebels te Wierhuisen nalatende man & kinder.
den 7 Meert is begraven Jan Jakobs Cadijk Nalatende vrouw, en kinder.
den 18 dito is begraven Abel Tonnis, vrouw & kinder nalatende.
den 21 dito is begraven Geert Jans Nalatende vrouw en kinder.
Nog op dato begraven het kind van gen. Geert Jans wed. nalatende moeder en broers en zusters.
den 6 Maij is begraven Jakob Jans van Wijben, nalatende vrouw en 5 voorkinder en eenige kinds kinder.
den 26 Junij is begraven te Wierhuisen het kind van Heerenkes Klasen en vrouw vader & moeder nalatende.
den 28 dito is begraven het kindt van Coopm. Corn. Hindriks nalatende vader en moeder met 2 zusters.
den 2 augs is begraven het kindt van Koopm. Cornellis Hindriks & vrouw vader en moeder en een zuster nalatende.
den 21 augs is begraven te Wierhuizen Jakob Lammerts nalatende 2 kinder.
den 2 Septemb. is bewgraven Zwaanje Tonnis wed. van Jakob Jans van Wijben, nalatende 2 voordogters.
den 24 decem. is begraven het kind van Julle JAnnes en vrouw Nalatende vader en moeder en een zuster.

1777

den 3 Januarij is begraven te Wierhuisen Gerrit Jans, vrouw & kinder nalatende.
den 8 dito is begraven Lue Berents Nalatende vrouw & kinder.
den 13 Meert is begraven het kind van Jan Alberts en vrouw vader en moeder nalatende.
den 7 Maaij is begraven Geert Meijer vrouw, vader, oom, en moij, nalatende.
den 20 Junij is begraven Jan Jans Aaxter vrouw en een kind nalatende. Arm.
den 30 Junij is begraven Jan Alberts, vrouw, moeder & zusters nalatende.
den 16 Juli is begraven het kind van Arent IJzebrands en vrouw Nalatende vader en moeder broer en zuster.
den 26 augs is begraven Peterke Derks te Wierhuisen. Nalatende moeder stiefvader een zuster en halfbroers en halfzusters. [in marge:] Arm.
den 27 augs is begraven Geertjen Alberts wed van Egbert Lap nalatende een dogter. arm.
den 8 Sept is begraven Peter Derks Nalatende vrouw & kinder.
den 9 dito is begraven het kind van Collect. Ebel Hindriks, nalatende vader en moeder broers zusters en een half suster.
den 9 octob. is begraven het kind van Cornellis Hindriks en vrouw Nalatende vader en moeder met een zuster.
den 21 dito is begraven het kind van Adam Peters en sijn huisvr. Nalatende vader en moeder;
den 5 Nov. is begraven het kind van Ebel Hindriks en vrouw, nalatende vader en moeder twee broeders en een halfzuster.

1778

den 5 Jan. is begraven Arent Jans kuiper kinder nalatende.
dezen nagezien den 5 Maart 1778. DGRengers Ontsi.
den 6 Maart is begraven Peter Wristers wed. kinder nalatende.
den 8 April is begraven te Wierhuisen het kind van Derk Jacobs en vrouw ...[witruimte] genaamt, vader en moeder en zusters en broeder nalatende.
den 22 dito is begraven te Wierhuisen Freerktjen Lammerts, man en kinder nalatende. Arm.
den 23 dito is begraven het kind van Jakobs Hindriks en vrouw genaamt ... [witruimte] vader en moeder nalatende.
den 27 April is begraven Julle Jannes, vrouw en kinder nalatende.
den 4 Maaij is begraven Ebelje Allers wed van Wilke van Bos, kinder nalatende. Arm.
In Augs. is begraven te Wierhuisen het kind van Wrister Klasen geen goederen nalatende.
in Septemb. is begraven Aaltje Jans knder nalatende.
in Octob is begraven Peter Sijmens moeder en stiefvader broeder en half broeder nalatende. Edog geen goederen.

1779

den 12 Januarij is begraven de Huisvr. van Jakob Willems Man en Kinder nalatende.
den 25 dito is begraven Hindriktjen Tomes, Nalatende haar man, halfbroeder, en zusters kinder.
den 28 dito is begraven te Wierhuisen Ebelje Jans, haar man, Jan Luitjens en kinder nalatende.
den 28 dito is begraven het kind van Kornelis Jans, en vrouw, vader en moeder, broeder en zusters nalatende.
den 4 febr is begraven Martjen Jurjens vrouw van Jakob Goitjens, man nalatende. Pauper.
den 30 Maart is begraven het Dogtertje van Corn. Hindriks en vrouw, met name Jantjen nalatende vader en moeder met een broeder.
den 18 Maij is begraven het kind. van Folkert Peters en vrouw, met name ... Nalatende vader en moeder broeder en zusters.
den 20 Maij is begraven het zoontje van Klaas Arens bakker en vrouw met name Albert Nalatende vader en moeder broerders en zusters.
den 8 Juni is begraven het kind van Jan Benes en vrouw met name ... vader en moeder nevens broeders nalatende.
den 14 dito is begraven het kind van Jakob Hindrix en vrouw met name ...[witruimte] vader en moeder broer en half suster nalatende.
den 16 dito is begraven te Wierhuisen het kind van Willem Bettes en vrouw met name ... Nalatende vader en moeder zusters 1 half broeder en 1 halfsuster.
den 22 dito is begraven de soon van Jan Benes en vr. met name Bene vader moeder en broeders nalatende.
den 14 Juli is begraven Martjen wed van Jan Derks een kind en een kinds kind nalatende, in leven gewoont te Wierhuisen.
den 30 dito is begraven het kind van Cornelis Hindriks en Peterke Obels Pel Ehel. met name Hindrik, vader en moeder nalatende.
den 23 Augs is begraven het kint van Gerrit Arents en Anje Meertens Ehel. met name Grietje, vader moeder broers en een halfbroeder nalatende.
den 20 Sept. is begraven te Wierhuisen Hindrik Rems Kinder nalatende.
den 5 Octob is begraven te Wierhuisen ... Jannes vr. van Rieuwert Popkes Man & kinder nalatende.
den 22 dito is begraven Aafke Dogter van Eilke Gabriels en Enje Alberts, Nalatende vader & moeder, nevens zusters.
den 6 Decem is begraven te Wierhuisen Reinder Tjaarts vrouw & kinder nalatende.

1780

den 12 Janurij is begraven het kind van wijlen Wilke van Bos en wijlen Ebelje Allers met name ... [witruimte] broeders Nalatende, dog arm.
den 28 Dito is begraven te Wierhuisen de zoon van Jakob Ebels met name Albert, vader en broeders nalatende.
den 9 febr is begraven Berent Lukas vrouw en 2 voorkinder nalatende.
den 3 Maart is begraven Helprig Aljes wed. met name Trijnje kinderen nalatende pouper.
den 11 Mai is begraven de huisvr van Wrister Clasen Man en een kind nalatende en geen goederen.
den 18 dit is begraven het kind van Wrister Clasen. vader nalatende Edog geen goed.
den 22 Sept. is begraven het kind van Wessel Willems vader en moeder nalatende.
den 28 dit is begraven Peter Arents Broeders nalatende.
den 6 Octob is begraven Trijnje Rieuwerts Nalatende haar man Hindrik Lammerts benevens haar voorzoon.
den 16 Novemb is begraven Diewerke Jurjens wed wijlen Hindrik Harms. Nalatende zusters en zusters kinderen.
den 30 dito is begraven Jan Peters dijk, nalatende vrouw & kinder.

1781

den 1 Febr. is begraven het kind van Gerrit Arents en Anje Meertens Ehel. vader en moeder benevens een halve broeder en 2 vol broeders nalatende.
den 4 dito is begraven Anje Mennes nalatende een volle moij, en geen goederen als sijnde door de Diaconie begraven.
den 21 Maart is begraven Willem Jakobs Nalatende vader, ooms, en 1 halfbroer en 1 halfsuster.
den 15 Meij is begraven de huisvr. van Jacob Goitjens man nalatende - pauper.
den 5 Juni is begraven Hindrik Freerks vrouw en kinder nalatende.
den 2 Juli is begraven het kind. van Ebel Hindriks en sijn huisvr. met name ... vader en moeder zuster en broeders nalatende.
den 13 dito is begraven te Wierhuisen Auke Izebrands de huisvr van Jacob Eisses man en kinder nalatende.
den 24 augs is begraven te Wierhuisen de Dogter van Willem Bettes, en Saartjen Broos met name Anna vader en moeder zusters, en een halfbroeder en een halfzuster nalatende.
den 26 Sept. is begraven de huisvr. van R. Rozema man en een kind nalatende.
den 1 octob. is begraven Jacob Cornelis de zoon van Bregtje Mennes en wijlen Corn. Jacobs moeder broeders en een zuster nalatende. dog geen goederen.
den 10 dito is begraven het zoontje van Ebel Hindrix en Geeske Jacobs Ehel. met name Jan Nalatende vader en moeder, nevens broeders, en een zuster en een halfsuster.
den 17 dito is begraven het kind van Jan Willems en zijn vrouw, met name ... [witruimte] Nalatende vader en moeder broeder en zuster.
den 19 octob is begraven het kind van Corn. Hindriks en Peterke Obels Ehel. met name ... [witruimte] Nalatende vader en moeder benevens een broer.
den 1 Nov. is begraven Hilje ...[witruimte] Dienstmeid van Peter Jans, nalatende broer en zusters.
den 8 dito is begraven het kind van Jacob Hindrix en vrouw nalatende vader en moeder, met een halfsuster.
den 9 dito is begraven te Wierhuisen Jan Luitjens tien kinder nalatende.
den 27 dito is begraven de zoon van Trijnje Lubberts en wijlen Geert Jans, met name Lubbert moeder zusters en broeders nalatende.
den 30 do is begraven Ariaan Alberts vrouw en kinder nalatende, edog geen goed als sijnde onder Diaconie geweest.
den 20 dec. is begraven het kind van Ede Klasen en vrouw vader en moeder nalatende.
den 27 dito is begraven Willemke Peters de huisvr van wijlen Ariaan Alberts, een zoon nalatende.

1782

den 23 Jan is begraven het kind van Stoffer Filips vader en moeder nalatende.
31 dito is begraven Zwaantje Jans huisvrouw van Stoffer Filips nalatende haar man en een kind.
26 febr. is begraven te Wierhuisen het kind van Meerten Eisses en vrouw, vader en moeder nalatende, Eisse genaamt.
6 Maart is begraven te Wierhuisen Tonnis Jans nalatende zijn broeder.
11 Maij is begraven Tomas Hindriks de zoon van Hendrik Hovenius wed nalatende moeder broers.
13 Juni is begraven Arent Willems vader en broeders Nalatende Edog heen goederen.
27 aug is begraven de huisvrouw van Albert Helder Tjaaktjen genaamt haar man en een kind nalatende.
2 sept. is begraven het kind van Albert Helder vader nalatende.
25 dec. is begraven Grietje Jacobs dienstmeit van Klaas Jans, een broer en 2 half zusters nalatende.
den 30 dec. is begraven het kind van Roelf Bonm[Boum?] en vrouw vader en moeder nalatende.

1783

den 7 Jan is begraven te Wierhuizen het kind van Jan Mechiels en vrouw vader en moeder, broer, en halfbroeders nalatende.
11 febr. is begraven de huisvrouw van Sikke Hindriksmet name Hijke Jans haar man en zoon nalatende.
27 April is begraven te Wierhuizen Berent Bruins wed. met name Hilje. Kinder nalatende.
26 Maj is begraven Lammert Lammerts, vrouw en kinder nalatende.
10 Junij is begraven het kind van Arent Izebrands en vrouw vader en moeder met 1 halfzuster nalatende.
25 Julij is begraven te Wierhuizen de dienstmeid van Klaas Jacobs met name ... [witruimte] Nalatende
15 augs is begraven het kind van Folkert Peters en vrouw; vader en moeder en broeders nalatende.
19 do is begraven het kind van R. Rozema en vr. vader en moeder nalatende.
den 3 Sept. is begraven het kind van Wrister Klasen vader en broeder nalatende, egter geen goed als sijnde onder diaconie.
19 do is begraven het kind van Meerten Eisses en vrouw te Wierhuizen, vader en moeder nalatende.
8 octob. is begraven te Wierhuizen het kind van Broer Berends & vr. vader en moeder nalatende.
17 nov. is begraven de zoon van Cornelis Jacobs wed. met name Albert Cornelis nalatende moeder broeders en een zuster. dog geen goederen.
23 decem is begraven Jan Willems vrou en kinder nalatende.

1784

5 Janr is begraven te Wierhuizen het kind van Gerrit Jans wed. moeder nalatende.
7 do is begraven het kind van Wrister Klaazen te Wierhuizen vader nalatende.
25 do zijn begraven twee kinder van Hendrik Cornelis en vr. vader en moeder zuster en broeder nalatende.
den 25 febr is begraven Derk Ariaans nalatende broer en zuster edog onder Diaconie.
21 April is begraven de huisvrouw van Lubbert Melles man en kinder nalatende.
den [geen dag vermeld] octob is begraven de huisvrouw van Jacob Jans met name Geertjen Coenraads man en kinder nalatende.
den [geen dag vermeld] Nov is begraven het kind van Folkert Peters en vr. vader en moeder broeder en zuster nalatende.
den 30 dito Overleed de HWGebr Heer Gerhard Alberda Heer van Dijksterhuis in den ouderdom van 79 Jaren en 4 maanden s morgens te half tien Uuren en is op den 8 Decemb. rouwstatig bijgezet.
den 16 Dec. is begraven Gerrit Arents wedman van Peterbuiren vrouw en kinderen nalatende.

1785

Den 17 Maij is begraven Jacob Willems, vrouw en voorkinder nalatende.
den 17 dito nog begraven de Dogter van Geert Jans wed. met name Rimje[?] Nalatende moeder en broeders.
Den 26 Maij is begraven Folkert Peters dijk. Nalatende vrouw en kinderen.
den 15 Julij is begraven te Wierhuizen Arijs Jans nalatende zijn vrouw.
den 15 do is begraven het kind van Jurrien Geerts vader en moeder broeders en zusters nalatende.
den 19 do is begraven het kind van Jacob Willems wed. moeder en half broeder en een halfzuster nalatende.

1786

in Januarij [geen dag vermeld] is begraven de huisvrouw van Jan Mechiels met name Egbertie Willems te Wierhuisen nalatende man en kinderen.
den Maij [geen dag vermeld] is begraven Waalke Jans een vrouw en zuster en zusters kinder nalatende.
den 19 Junij is begraven het kind van Geert Wever en zijn vrouw, Nalatende vader en moeder.

1793

Den 29 Maart is te Peterburen begraven Jan Arijs.
Den 29 Maart is begraven te Wierhuizen Trijnje Jakobs huisvrouw van Derk Jakobs; alsmede Jan Mechiels.

1794

Den 19 Julij is begraven Jakob Hendriks, te Pieterb.

1796

Den 24 Nov. is begraven te Pieterb. Trienje Tonnis weduwe van wijlen Jakob Hendriks.
Den 2 December is begraven Davis Jans

1800

Den 16 Junij is begraven te Peterbuuren Aaltjen Pieters huisvr. van Klaas Arents Kuiper.

1804

den 1 Mei is te Wierhuizen begraven Jantje Pieters huisvr. van Tjaart Reinders.
den 10 Junij is te Peterburen begraven Trienje Jans.
den 12 Junij is overleden Evert Jannes Janninga.

 

 

 

 © 2005 Fred Reenders Last update on .