Kwartierstaat van Willem BAKKER


Generatie I

 
1    Willem BAKKER, kantoorbediende, makelaar te Groningen, geboren op 28 aug. 1897 te Groningen, begraven op 28 febr. 1961 te Groningen.
Gehuwd op 15 mei 1918 te Haarlem, gescheiden op 24 okt. 1946 te Groningen/Haarlem van Theodora Gijsbertha (Dora) SLUIK, geboren op 29 dec. 1894 te Haarlem, overleden op 23 jan. 1972 te Groningen, begraven te Groningen, N-Begraafplaats.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hotse Willem, geboren op 20 aug. 1918 te Haarlem, gedoopt (Geref.) op 5 juni 1921 te Groningen, overleden op 2 sept. 1930 te Groningen, begraven te Groningen, N-Begraafplaats.
Hij verdronk bijna twee weken na zijn 12e verjaardag die tijdens de vakantie van de familie op Schiermonnikoog werd gevierd.

Nieuwsblad van het Noorden, woensdag 3 september 1930:
Jongetje in het zandmeertje van het Stadspark verdronken
Gistermiddag om zes uur waren eenige jongens in het Stadspark aan het zwemmen in het zoogenaamde zandmeertje. De 12-jarige Hendrik Bakker, wonende aan de Rosensteinlaan no. 7, die niet zwemmen kon, verkeerde plotseling in levensgevaar. Een beambte van de Fries-Groningsche Coöperatieve Suikerfabriek, die daar woont, vloog op het hulpgeroep der jongens naar buiten, bedacht zich geen ogenblik en sprong gekleed te water. Hij greep de drenkeling en trok hem op het droge. De knaap was toen bewusteloos. De echtgenoote van den redder, die verpleegster geweest is, paste kunstmatige ademhaling toe. Inmiddels was de politiedokter gewaarschuwd, die spoedig ter plaatse was, doch helaas slechts den dood kon constateren. Het lijkje is naar de ouderlijke woning overgebracht.

Groninger Courant, 3 september 1930, Plaatselijk Nieuws:
Jongetje verdronken.
De twaalf-jarige Hotse Bakker, het oudste zoontje van den heer W. Bakker, makelaar, alhier, was gisterenmiddag met een buurjongetje aan het zwemmen in het zoogenaamde "zandmeertje" achter het Stadspark.
In dit "zandmeertje" schijnen zich echter een of meer kuilen te bevinden, tenminste de jongen, die niet al te goed kon zwemmen, verdween op een gegeven oogenblik in de diepte.
Op het hulpgeroep der jongens kwam al spoedig een beambte van de Fr. Gron. Coöp. Suikerfabriek toesnellen die zich, zonder zich te bedenken, geheel gekleed te water begaf en den drenkeling op het droge bracht. Een oud-verpleegster, paste daar kunstmatige ademhaling toe.
De politie-dokter die spoedig ter plaatse was, kon helaas echter slechts den dood constateeren.
Het lijk werd later naar de ouderlijke woning aan de Rosensteinlaan 7 overgebracht.
In de buurt, waar men den gezonden en levenslustigen jongen zoo goed kende, heeft dit droeve gebeuren groote verslagenheid gebracht en men leeft er begrijpelijkerwijze van harte mee in het verdriet der zoo zwaar bezochte ouders.
------
Het "zandmeertje" ligt onder de gemeente Eelde en het is dus wel moeilijk daarop geregeld politie-toezicht te laten houden.
Wanneer zich in deze argeloos uitziende plas echter verraderlijke diepten bevinden, is het zeker wel tijd om aan het zwemmen daar ter plaatse een einde te maken of maatregelen te nemen die dergelijke ongevallen in de toekomst buitensluiten.

   2.  Annie Johanna, geboren op 12 nov. 1919. Gehuwd met P. van OOSTRUM.
   3.  Rinske Theodora, geboren op 10 aug. 1922. Gehuwd met F.P. RUTGERS.
   4.  Johanna Gerredina, geboren op 27 mei 1925. Gehuwd met F. REENDERS.
   5.  Gerrit Pieter, geboren op 31 jan. 1927.
   6.  Teije Johan, geboren op 9 sept. 1928. Gehuwd met J.M. BULTHUIS.
   7.  Hotse Willem, geboren op 18 juli 1931.
   8.  Willem Hotse, geboren op 18 juli 1931. Gehuwd met A. HOEKSTRA.

Generatie II

 
2    Hotse BAKKER, broodbakker, geboren op 12 febr. 1867 te Witmarsum (Dantumadeel), begraven te Groningen, N-Begraafplaats.
Gehuwd op 25 april 1891 te Workum met
3    Rinske STIP, geboren op 10 febr. 1867 te Witmarsum, overleden op 6 jan. 1933 te Groningen, begraven te Groningen, N-Begraafplaats.
Uit dit huwelijk:
   1.  Teije, geboren op 28 nov. 1892 te Groningen.
Gehuwd op 5 nov. 1920 te Hengelo met Fenna Huigje BRAAMSE, geboren ca. 1896 te Aengwirden, dochter van Jacobus BRAAMSE en Margaretha Gerda RUSIUS.
   2.  Johan, geboren op 4 febr. 1896 te Groningen.
   3.  Willem, geboren op 28 aug. 1897 te Groningen (zie 1).
   4.  Sietske, "tante Sie", geboren op 20 jan. 1899 te Groningen.
   5.  Elizabeth, geboren op 23 mei 1900 te Groningen.
   6.  Doutsje, geboren op 24 april 1902 te Groningen.
   7.  Rolina, geboren op 25 sept. 1904 te Groningen.

Generatie III

 
4    Teye Fokkes BAKKER, geboren op 18 nov. 1831 te Bekkum, gem. Leeuwarderadeel, overleden op 18 april 1906 te Groningen.
Gehuwd op 15 mei 1857 te Oostdongeradeel met
5    Elisabeth Willems BOOYENGA, geboren op 14 nov. 1836 te Sibrandahuis, Oostdongeradeel.
Uit dit huwelijk:
   1.  Riemke Teyes, geboren op 10 febr. 1858 te Sibrandahuis (Dantumadeel), overleden op 29 sept. 1924 te Westdongeradeel.
Gehuwd (1) met Wytze Johannes GLAS.
Gehuwd (2) op 1 juli 1899 te Wybritseradeel met Auke PLAT.
   2.  Fokke, geboren op 20 nov. 1860 te Dantumadeel, overleden op 3 jan. 1879 te Wymbritseradeel.
   3.  Geiske, geboren op 22 aug. 1862 te Sibrandahuis (Dantumadeel), famlisearch.org geeft als geboortedatum 20-10-1862. Overleden op 3 aug. 1892 te IJlst.
Gehuwd op 21 juni 1884 te Wymbritseradeel met Harmen HARINGA.
   4.  Willem, geboren op 21 aug. 1864 te Dantumadeel, overleden op 16 sept. 1886 te Wymbritseradeel.
   5.  Hotse, geboren op 12 febr. 1867 te Witmarsum (Dantumadeel) (zie 2).
   6.  Jan, geboren op 26 jan. 1869 te Wymbritseradeel.
   7.  Trijntje, geboren op 23 mei 1870 te Wymbritseradeel, overleden op 20 juni 1870 te Wymbritseradeel.
   8.  Catrinus, geboren op 18 aug. 1871 te Wymbritseradeel, overleden op 14 sept. 1871 te Wymbritseradeel.
   9.  Trijntje, geboren op 30 maart 1874 te Wymbritseradeel.
   10.  Rinske, geboren op 11 maart 1876 te Wymbritseradeel, overleden op 6 april 1876 te Wymbritseradeel.
   11.  Baukje, geboren op 11 maart 1876 te Wymbritseradeel, overleden op 21 juni 1876 te Wymbritseradeel.
   12.  Fokke, "brander" (1895) bij zijn broer Hotse in Groningen, geboren op 21 okt. 1879 te Heeg, Wymbritseradeel, overleden op 13 nov. 1937 te Bolsward.
Gehuwd op 17 mei 1902 te Wymbritseradeel met Eelkje WIERSMA.

6    Johan Everts STIP, geboren op 9 febr. 1842 te Wonseradeel.
Gehuwd op 12 mei 1866 te Wonseradeel met
7    Sytske Alberts ALBERDA, geboren op 4 dec. 1838 te Franeker, Frl.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rinske, geboren op 10 febr. 1867 te Witmarsum (zie 3).
   2.  Albert Johans, geboren op 24 dec. 1868 te Wonseradeel, overleden op 31 dec. 1868 te Wonderadeel.
   3.  Albert Johans, geboren op 16 juni 1875 te Wonseradeel, overleden op 19 sept. 1879 te Wonseradeel.
   4.  Doutzen Johans, geboren op 8 juli 1877 te Wonseradeel.
Gehuwd op 10 aug. 1907 te Workum met Jorke KAMSTRA, geboren op 24 febr. 1868 te Wonseradeel, zoon van Bauke Harmens KAMSTRA en Aukje Jorkes ALTENA.

Generatie IV

 
8    Fokke Teijes BAKKER, boerenknecht (1830), geboren op 2 jan. 1807 te Leeuwarden, gedoopt op 21 jan. 1807 te Leeuwarden, overleden op 11 nov. 1890 te Wymbritseradeel.
Gehuwd op 16 mei 1830 te Leeuwarden met
9    Trijntje Hotzes HOEKSTRA, dienstmeid, wonende onder Lekkum (1830), geboren ca. 1808 te Warga.
Uit dit huwelijk:
   1.  Teye Fokkes, geboren op 18 nov. 1831 te Bekkum, gem. Leeuwarderadeel (zie 4).
   2.  Hotze Fokkes, geboren op 17 juli 1834 te Leeuwarderadeel, overleden op 20 sept. 1917 te Leeuwarderadeel.
Gehuwd (1) op 29 okt. 1857 te Westdongeradeel met Antje Tietes de GROOT, geboren ca. 1837, overleden op 25 nov. 1858 te Westdongeradeel.
Gehuwd (2) op 11 juni 1863 te Dantumadeel met Sjoekje LOODIJZEN (LOODIJSEN).
   3.  Trijntje Fokkes, geboren op 24 april 1840 te Leeuwarderadeel, overleden op 5 febr. 1903 te Westdongeradeel.
Gehuwd op 3 mei 1860 te Dantumadeel met Kornelis van der LAAN, geboren ca. 1840.

10    Willem Johannes BOOYENGA, geboren ca. 1802, overleden op 6 aug. 1868 te Oostdongeradeel.
Gehuwd (1) op 16 juni 1827 te Oostdongeradeel met Sieuwke Jans KUIPERS, geboren ca. 1808, overleden op 16 mei 1833 te Oostdongeradeel.
Gehuwd (2) op 16 mei 1834 te Oostdongeradeel met Riemke Dirks BLOEMBERG (zie 11).
Gehuwd (3) op 5 juli 1866 te Oostdongeradeel met Froukje Dirks BLOEMBERG, geboren ca. 1811.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Johannes Willems, geboren op 30 aug. 1829 te Oostdongeradeel, overleden op 22 dec. 1848 te Oostdongeradeel.
   2.  Jan Willems, geboren op 10 mei 1832 te Oostdongeradeel, overleden op 6 juni 1832 te Oostdongeradeel.
   3.  Jan Willems, geboren op 5 mei 1833 te Oostdongeradeel, overleden op 6 aug. 1905 te Oostdongeradeel.
Gehuwd op 23 mei 1874 te Oostdongeradeel met Betske Lieuwes MOKMA.
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Gijske Willems, geboren op 21 mei 1835 te Oostdongeradeel.
Gehuwd op 15 mei 1857 te Oostdongeradeel met Pieter Klazes TERPSTRA.
   5.  Elisabeth Willems, geboren op 14 nov. 1836 te Sibrandahuis, Oostdongeradeel (zie 5).
   6.  Dirk Willems, geboren op 29 maart 1838 te Oostdongeradeel, overleden op 10 april 1909 te Oostdongeradeel.
Gehuwd op 16 mei 1867 te Oostdongeradeel met Sytske van der KOOI.
   7.  Douwe Willems, geboren op 1 maart 1840 te Oostdongeradeel, overleden op 21 okt. 1840 te Oostdongeradeel.
   8.  Baukje Willems, geboren op 16 febr. 1843 te Oostdongeradeel, overleden op 26 aug. 1925 te Oostdongeradeel.
Gehuwd op 16 mei 1867 te Oostdongeradeel met Klaas Daniëls SYTSMA, geboren op 1 febr. 1841 te Oostdongeradeel, zoon van Daniël Klazes SYTSMA en Tietje Keimpes van der KOOI.
11    Riemke Dirks BLOEMBERG, geboren ca. 1804, overleden op 6 mei 1864 te Oostdongeradeel.
Uit dit huwelijk: 5 kinderen (zie onder 10).
 
12    Everhard Rudolph STIPP (Evert Johans), gedoopt op 8 febr. 1807 te Makkum, overleden op 23 jan. 1873 te Wonseradeel.
Gehuwd op 30 sept. 1837 te Wonderadeel met
13    Rinske Symons POSTMA, geboren op 16 sept. 1811 te Wonseradeel, overleden op 12 juli 1862 te Wonseradeel.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wytske Everts STIP (STIPP), geboren op 17 juni 1838 te Wonseradeel, overleden op 15 april 1875 te Franeker.
Gehuwd op 10 mei 1862 te Wonseradeel (Witmarsum) met Paulus Siebes REKKER, geboren op 2 okt. 1836 te Bolsward, overleden op 2 febr. 1930 te Franeker, zoon van Siebe Paulus REKKER en Trijntje Lieuwes VOS.
   2.  Jeltje Everhards STIP, geboren op 28 dec. 1839 te Wonseradeel, overleden op 23 sept. 1861 te Wonseradeel.
   3.  Johan Everts STIP, geboren op 9 febr. 1842 te Wonseradeel (zie 6).
   4.  Symontje Everts, geboren op 20 mei 1845 te Wonseradeel, overleden op 20 aug. 1848 te Wonseradeel.
   5.  Symon Everts, geboren op 28 dec. 1853 te Wonseradeel, overleden op 25 febr. 1856 te Wonseradeel.

14    Albert Jans ALBERDA, geboren op 21 april 1806 te Pietersbierum, gedoopt op 4 mei 1806 te Pietersbierum, overleden 1850.
Gehuwd op 13 sept. 1828 te Wonseradeel met
15    Doutzen (Doutje, Doutsen) Huites (Hoites) TJEERDEMA, geboren op 27 jan. 1799 te Pingjum, gedoopt op 10 maart 1799 te Pingjum, overleden 1878.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Alberts, geboren op 26 april 1829 te Wonseradeel.
   2.  Trijntje Alberts, geboren op 27 nov. 1831 te Wonseradeel.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 26 sept. 1861 te Wonseradeel met Jacob Hayes KOOYINGA.
   3.  Hoite Alberts, geboren op 24 dec. 1833 te Franekeradeel.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 1 juli 1858 te Wonseradeel met Trijntje Hayes KOOYINGA.
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 5 febr. 1874 te Wonseradeel met Sijke ALGERA, geboren op 9 maart 1850 te Franekeradeel, dochter van Sjoerd Klazes ALGERA en Aafke Lammerts FYNJUS.
   4.  Hendrik Alberts, geboren op 8 nov. 1835 te Franekeradeel.
   5.  Sytske Alberts, geboren op 4 dec. 1838 te Franeker, Frl. (zie 7).
   6.  Corneliske Alberts, geboren op 26 aug. 1843 te Wonseradeel.

Generatie V

 
16    Teije Gosses BAKKER, "van Lekkum", geboren ca. 1774, overleden op 8 dec. 1818 te Leeuwarderadeel.
Gehuwd voor de kerk op 23 mei 1802 te Lekkum met
17    Trijntje Fokkes van der VEEN, geboren op 24 dec. 1778 te Leeuwarden, gedoopt op 10 jan. 1779 te Leeuwarden, overleden op 27 april 1821 te Leeuwarderadeel.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gosse Teijes, geboren op 15 aug. 1803 te Lekkun, gedoopt op 4 sept. 1803 te Lekkum en Miedum, overleden 1875 te Avereest.
   2.  Trijntie Teyes, geboren op 25 nov. 1805 te Leeuwarden, gedoopt op 18 dec. 1805 te Leeuwarden.
   3.  Fokke Teijes, geboren op 2 jan. 1807 te Leeuwarden (zie 8).
   4.  Trijntje, geboren op 29 aug. 1813 te Jelsum, Leeuwarderadeel, (Tresoar geeft aan: geboren te Lekkum), gedoopt op 26 sept. 1813 te Lekkum en Miedum.

18    Hotze Geerts HOEKSTRA, arbeider, wonende te Wartena (1830), bij huwelijk van Aegum, geboren ca. 1781.
Gehuwd op 28 sept. 1806 te Idaard, Idaarderadeel met
19    Rinske Harmens SMEDINGA (SMINIA), bij huwelijk van Aegum, geboren ca. 1781.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje Hotzes, geboren ca. 1808 te Warga (zie 9).
   2.  Hotze Hotzes, geboren ca. 1811, overleden op 23 dec. 1882 te Leeuwarderadeel.
Gehuwd op 26 april 1838 te Leeuwarderadeel met Rinske Hendriks van der VEEN (FEEN).
   3.  Korneliske Hotzes, geboren ca. 1819.
Gehuwd op 28 okt. 1841 te Leeuwarderadeel met Bauke Hendriks HESLINGA, overleden op 6 okt. 1855 te Leeuwarden.
   4.  Jetske (Jitske) Hotzes, geboren op 22 april 1820 te Leeuwarderadeel, overleden op 18 nov. 1859 te Leeuwarderadeel.
Gehuwd op 7 mei 1846 te Leeuwarderadeel met Hidde Pieters OENEMA.
   5.  Baukjen Hotzes, geboren ca. 1821, overleden op 26 april 1822 te Rauwerdahem.
   6.  Douwe Hotzes, geboren op 27 april 1825 te Idaarderadeel, overleden op 23 jan. 1873 te Leeuwarderadeel.
Gehuwd op 5 okt. 1849 te Leeuwarderadeel met Jitske Jelles SIXMA.
   7.  Hendrik Hotzes, geboren ca. 1838.
Gehuwd op 27 juni 1863 te Leeuwarderadeel met Anna Francina KRANZEN.
   8.  Sjouke Hotzes.
Gehuwd (1) op 11 sept. 1867 te Leeuwarderadeel met Minke Ypes RINGNALDA.
Gehuwd (2) op 9 mei 1877 te Leeuwarderadeel met Geeltje Douwes VOGEL.
   9.  Harmen Hotzes.
Gehuwd op 9 april 1835 te Idaarderadeel met Bintje Freerks STIENSTRA.

20    Johannes Boyens BOYENGA, gedoopt op 3 mei 1767 te Stiens, overleden op 26 juni 1834 te Dantumadeel.
Gehuwd voor de kerk (1) op 7 aug. 1791 te Oudkerk (Herv.) met Geiske (Geeske) Willems (zie 21).
Gehuwd (2) op 27 nov. 1820 te Dantumadeel met Geertje Hanses CUPERUS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Baukje Johannes BOOYENGA, geboren ca. 1795, overleden op 8 april 1846 te Oostdongeradeel.
Gehuwd (1) op 15 mei 1819 te Ferweradeel met Wybren Jenses TERPSTRA.
Gehuwd (2) op 31 mei 1839 te Oostdongeradeel met Gerrit Jelles BOERSMA.
   2.  Boyen Johannes BOOYENGA, geboren ca. 1797, overleden op 19 juli 1874 te Oostdongeradeel.
Gehuwd op 2 juni 1827 te Oostdongeradeel met Sijke Hylkes HOEKSTRA, geboren ca. 1805, overleden op 24 juni 1848 te Oostdongeradeel.
   3.  Antje Johannes, geboren op 21 april 1800.
Gehuwd op 3 okt. 1819 te Dantumadeel met Eelke Johannes de JONG.
   4.  Willem Johannes BOOYENGA, geboren ca. 1802 (zie 10).
21    Geiske (Geeske) Willems, geboren op 12 febr. 1766, gedoopt op 29 okt. 1773 te Oudkerk, overleden op 12 nov. 1812 te Dantumadeel.
Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder 20).
 
22    Dirk Douwes BLOEMBERG, "van Hardegarijp", geboren ca. 1770.
Gehuwd voor de kerk op 11 sept. 1796 te Hardegarijp, (bevestiging) met
23    Elisabeth (Lijsbert) Allardus NICOLAI, "van Tietjerk", geboren ca. 1772, overleden op 10 april 1829 te Dantumadeel.
Uit dit huwelijk:
   1.  Akke Dirks, geboren ca. 1797.
Gehuwd op 18 mei 1819 te Kollumerland met Tjebbe Meinderts BEINTEMA.
   2.  Seelie Dirks, geboren ca. 1799, overleden op 27 okt. 1855 te Oostdongeradeel.
   3.  Trijntje Dirks, geboren ca. 1802, overleden op 26 mei 1881 te Dantumadeel.
Gehuwd op 24 aug. 1829 te Dantumadeel met Pieter Hemkes van der ZWAAG, geboren ca. 1802, overleden op 31 mei 1888 te Dantumadeel, zoon van Hemke Harmens en Hiltje Pieters.
   4.  Riemke Dirks, geboren ca. 1804 (zie 11).
   5.  Douwe Dirks, geboren ca. 1807, overleden op 2 juni 1848 te Oostdongeradeel.
   6.  Janke Dirks, geboren ca. 1809, overleden op 24 maart 1837 te Dantumadeel.
Gehuwd op 29 nov. 1832 te Oostdongeradeel met Gerryt Pieters KOOISTRA.
   7.  Froukje Dirks, geboren ca. 1811.
Gehuwd (1) op 10 mei 1835 te Dantumadeel met Klaas Klases PRANGER.
Gehuwd (2) op 24 april 1845 te Oostdongeradeel met Jacob Sakes POSTHUMUS, geboren ca. 1818, overleden op 4 april 1864 te Oostdongeradeel.
Gehuwd (3) op 5 juli 1866 te Oostdongeradeel met Willem Johannes BOOYENGA (zie 10).
   8.  Sjoerdtje Dirks, geboren ca. 1815, overleden op 11 jan. 1843 te Dantumadeel.
Gehuwd op 16 mei 1841 te Dantumadeel met Johannes Jans van der MEULEN.
   9.  Baukje Dirks, geboren op 11 okt. 1817 te Kollumerland.
Gehuwd op 7 juni 1840 te Dantumadeel met Dirk Jans van der MEULEN.

24    Johan (Jan) Daniël STIP(P), geboren op 25 dec. 1754 te Makkum, gedoopt op 16 jan. 1755 te Makkum.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 1 mei 1785 te Makkum met
25    Jeltje Piers van der ZEE, bij huwelijk afkomstig van Makkum, geboren ca. 1765.
Uit dit huwelijk:
   1.  Everhard Rudolph STIPP, gedoopt op 31 aug. 1788 te Makkum.
   2.  Pier Johans STIPP, gedoopt op 8 juli 1792 te Makkum, overleden voor 1798.
   3.  Rinske Jans (Johans?) STIP (STIPP), geboren op 5 mei 1796 te Makkum, overleden op 23 jan. 1842 te Wonseradeel.
Gehuwd op 21 mei 1820 te Franeker met Jurjen Heeres (Herres) DRIJFHOUT, geboren ca. 1798, overleden op 25 jan. 1883 te Wonseradeel, zoon van Heere Dirks DRIJFHOUT en Marijke Jurjens KLEINHOUT.
   4.  Pier Johans STIPP, gedoopt op 14 okt. 1798 te Makkum.
   5.  Everhard Rudolph STIPP (Evert Johans), gedoopt op 8 febr. 1807 te Makkum. (zie 12).

26    Symon Symons POSTUMA.
Kind:
   1.  Rinske Symons POSTMA, geboren op 16 sept. 1811 te Wonseradeel (zie 13).
27    Wytske Rinses.
Kind: 1 kind.
 
28    Jan Alberts ALBEDA (ALBERDA), geboren op 28 sept. 1776 te Pietersbierum, gedoopt op 13 okt. 1776 te Pietersbierum, overleden op 23 juni 1839 te Oostdongeradeel.
Ondertrouwd op 17 mei 1800 te Franeker, gehuwd voor de kerk op 8 juni 1800 te Franeker (Herv.) met
29    Sietske Hendriks, geboren te van Franeker.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertje Jans ALBEDA, geboren op 7 mei 1801 te Pietersbierum, gedoopt op 17 mei 1801 te Pietersbierum.
   2.  Hendrik Jans ALBEDA, geboren op 13 maart 1803 te Pietersbierum, gedoopt op 27 maart 1803 te Pietersbierum.
   3.  Albert Jans ALBERDA, geboren op 21 april 1806 te Pietersbierum (zie 14).

30    Huite (Hoyte) Ulbes TJEERDEMA, overleden op 4 nov. 1824 te Wonseradeel.
Gehuwd voor de kerk op 20 sept. 1789 te Pingjum met
31    Trijntie Cornelis.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ulbe, geboren 1790.
   2.  Trijntje, geboren 1792.
   3.  Cornelis, geboren 1794.
   4.  Cornelis, geboren 1795.
   5.  Pieter, geboren 1797.
   6.  Doutzen (Doutje, Doutsen) Huites (Hoites), geboren op 27 jan. 1799 te Pingjum (zie 15).
   7.  Pietertje, geboren 1802.

Generatie VI

 
32    Gosse Teijes (BAKKER), geboren ca. 1738, begraven op 12 maart 1788 te Leeuwarden (Oldenhoofster).
Gehuwd voor de kerk op 10 april 1763 te Warga met
33    Eelkjen Simons.
Uit dit huwelijk:
   1.  Teije Gosses BAKKER, geboren ca. 1774 (zie 16).

34    Fokke Clases, geboren te van Leeuwarden.
Ondertrouwd op 19 jan. 1773 te Leeuwarden, gehuwd voor de kerk op 7 maart 1773 te Leeuwarden (Galileër kerk) met
35    Eelkje Baukes, geboren ca. 1750 te "van het Vliet", begraven op 28 jan. 1806 te Leeuwarden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Claas Fokkes, geboren op 9 juni 1774 te Leeuwarden, gedoopt op 26 juni 1774 te Leeuwarden.
   2.  Trijntje Fokkes van der VEEN, geboren op 24 dec. 1778 te Leeuwarden (zie 17).

40    Boyen Pieters, gedoopt op 3 maart 1737 te Marrum, overleden nov. 1778? te Tzummarum, (er is twijfel over deze overlijdensdatum).
Gehuwd voor de kerk op 18 mei 1760 te Britsum met
41    Baukje Jans van der WOUDE, geboren ca. 1740, overleden op 24 mei 1820 te Britsum.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Boyens BOOYENGA, geboren op 5 april 1761, gedoopt op 3 mei 1761 te Britsum, overleden op 26 febr. 1847 te Leeuwarderadeel.
Gehuwd voor de kerk (1) op 16 mei 1790 te Britsum met Geertje Foekes.
Gehuwd voor de kerk (2) op 26 mei 1799 te Britsum met Trintje Hendriks.
   2.  Jan Boyens BOYENGA, geboren op 20 maart 1762, gedoopt op 11 april 1762 te Britsum, overleden op 2 febr. 1838 te Leeuwarderadeel.
Gehuwd voor de kerk (1) op 21 mei 1786 te Stiens met Trijntje Jelmers, overleden voor 1790.
Gehuwd voor de kerk (2) op 23 mei 1790 te Stiens met Tietje Nammens POELSTRA, geboren te Stiens, overleden te Stiens.
   3.  Tjalling Boyens, geboren op 9 mei 1763, gedoopt op 16 mei 1763 te Britsum, overleden voor 1765, (voor 12 aug 1764).
   4.  Tjalling Boyens, gedoopt op 12 aug. 1764 te Stiens, overleden voor 1771, (voor 22 apr 1770).
   5.  Johannes Boyens BOYENGA, gedoopt op 3 mei 1767 te Stiens (zie 20).
   6.  Tjalling Boyens BOYENGA, gedoopt op 22 april 1770 te Stiens, overleden op 16 maart 1855 te Marrum, Ferweradeel.
Gehuwd voor de kerk (1) op 3 jan. 1796 te Marssum met Trijntje Lammerts.
Gehuwd (2) op 28 mei 1815 te Ferweradeel, (mairie Marrum) met Trijntje Gelts de VRIES.
   7.  Trijntje Boyens BOYENGA, geboren op 28 jan. 1772, gedoopt op 16 febr. 1772 te Oosterbierum, overleden voor 1811.
   8.  Douwe Boyens BOYENGA, geboren op 15 jan. 1774, gedoopt op 20 febr. 1774 te Oosterbierum.
Gehuwd met Afke Dirks (Durks) de JONG.
   9.  Saakje (Zaakje) Boyens BOYENGA, geboren op 24 maart 1775, gedoopt op 23 april 1775 te Oosterbierum.
Gehuwd voor de kerk (1) op 9 okt. 1803 te Britsum, (bevestiging) met Jan Hommes BRUINSMA, geboren ca. 1776, overleden op 3 mei 1823 te Leeuwarderadeel.
Gehuwd (2) op 5 febr. 1825 te Leeuwarderadeel met Anne Johannes STIENSTRA, geboren ca. 1795, overleden op 26 maart 1834 te Leeuwarderadeel, zoon van Johannes Annes STIENSTRA.
   10.  Harmen Boyens BOYENGA, geboren op 6 febr. 1778, gedoopt op 22 nov. 1778 te Oosterbierum, overleden op 3 juni 1853 te Leeuwarderadeel.
Gehuwd voor de kerk op 18 jan. 1807 te Stiens met Hijke Sjoerds GREBEN.

42    Willem Tammes, geboren op 30 jan. 1725 te Oudkerk.
Gehuwd voor de kerk op 4 nov. 1757 te Roodkerk met
43    Antje Teedes.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tamme Willems, geboren op 9 dec. 1759, gedoopt op 29 okt. 1773 te Oudkerk.
   2.  Antje Willems, geboren op 11 nov. 1762, gedoopt op 29 okt. 1773 te Oudkerk.
   3.  Geiske (Geeske) Willems, geboren op 12 febr. 1766 (zie 21).
   4.  Mintje Willems, geboren op 21 april 1769, gedoopt op 29 okt. 1773 te Oudkerk.
   5.  Taede Willems, geboren op 18 aug. 1769, gedoopt op 29 okt. 1773 te Oudkerk.

46    Allardus Klazes NICOLAI, "van Oudega"(1758), "van Tietjerk" (1776), geboren ca. 1735.
Gehuwd voor de kerk (1) op 26 febr. 1758 te Suawoude-Tietjerk, (derde proclamatie) met Acke Sikkes (zie 47).
Gehuwd voor de kerk (2) op 12 mei 1776 te Suawoude-Tietjerk met Fokje Ludzers, "van Tietjerk" (1776).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Sikke Allardus, "van Rijperkerk", geboren ca. 1765 te Tietjerk, overleden op 30 sept. 1846 te Leeuwarden.
Gehuwd voor de kerk op 1 jan. 1792 te Rijperkerk-Hardegarijp, (attestatie afgegeven) met Saakjen Barteles, "van Leeuwarden".
   2.  Trijntje Allardus, geboren ca. 1768, overleden op 1 febr. 1829 te Tietjerksteradeel.
   3.  Elisabeth (Lijsbert) Allardus, geboren ca. 1772 (zie 23).
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Harmke Allardus, geboren ca. 1783, overleden op 22 maart 1829 te Hennaarderadeel.
   5.  Ludzer Allardus.
Gehuwd op 8 mei 1821 te Tietjerksteradeel met Aaltje Symens ALGRA.
47    Acke Sikkes, "van Tietjerk".
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder 46).
 
48    Everhard Rudolph STIP, mr. chirurgijn, bij huwelijk afkomstig van Makkum, geboren ca. 1723.
Ondertrouwd op 5 mei 1748 te Kornwerd, gehuwd op 12 mei 1748 te Makkum (Cornwerd) met
49    Antje IJnses, Inses (WONSMA, WOLSMA), bij huwelijk afkomstig van Makkum, geboren op 16 dec. 1723, gedoopt op 19 dec. 1723 te Makkum.
Uit dit huwelijk:
   1.  Grijttie, geboren op 13 aug. 1751 te Makkum, gedoopt op 26 aug. 1751 te Makkum.
   2.  Johan (Jan) Daniël STIP(P), geboren op 25 dec. 1754 te Makkum (zie 24).
   3.  Inse, geboren op 1 okt. 1756 te Makkum, gedoopt op 21 okt. 1756 te Makkum.
   4.  Frederik Christiaan, geboren op 22 aug. 1759 te Makkum, gedoopt op 6 sept. 1759 te Makkum.
   5.  Sophia Geertruida STIPP, bij huwelijk: "van Makkum", geboren op 27 jan. 1765 te Makkum, gedoopt op 5 april 1765 te Makkum, overleden op 6 maart 1814 te Workum.
Gehuwd op 22 maart 1789 te Makkum met Bauke Ulbes HILVERSUM, kofschipper, bij huwelijk: van Workum, geboren ca. 1758, overleden op 8 dec. 1818 te Workum.

56    Albert Willems.
Kind:
   1.  Jan Alberts ALBEDA (ALBERDA), geboren op 28 sept. 1776 te Pietersbierum (zie 28).
57    Geertje Sijbrands.
Kind: 1 kind.
 
Generatie VII

 
64    Teye Gosses, bakker te Cornjum, geboren ca. 1711, overleden ca. 1776.
Gehuwd (1) voor 1736 met Geertje (Getje) Tiallings (Tjallings) (zie 65).
Gehuwd voor de kerk (2) op 16 april 1758 te Cornjum, (Historisch Centrum Leeuwarden geeft: 1658; dit kan niet correct zijn) met Aafke (Afke) Eiberts.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Gosse Teijes (BAKKER), geboren ca. 1738 (zie 32).
65    Geertje (Getje) Tiallings (Tjallings), geboren ca. 1711, overleden ca. 1753.
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 64).
 
80    Pieter Boyens, geboren ca. 1705.
Ondertrouwd op 17 april 1735 te Marrum met
81    Trijntje Pieters, geboren ca. 1705.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Pieters, gedoopt op 19 febr. 1736 te Marrum.
   2.  Boyen Pieters, gedoopt op 3 maart 1737 te Marrum (zie 40).
   3.  Klaaske Pieters, gedoopt op 3 aug. 1738 te Marrum.
   4.  Harmen Pieters, gedoopt op 23 aug. 1739 te Marrum.
   5.  Akke Pieters, gedoopt op 15 jan. 1741 te Marrum, overleden voor 1743.
   6.  Akke Pieters, gedoopt op 21 april 1743 te Marrum.

82    Jan Pieters.
Gehuwd met
83    Saakje Simons.
Uit dit huwelijk:
   1.  Baukje Jans van der WOUDE, geboren ca. 1740 (zie 41).
   2.  Antje Jans van der WOUDE, geboren op 11 jan. 1749 te Britsum, gedoopt op 16 febr. 1749 te Britsum, overleden op 19 maart 1819 te Damwoude.

84    Tamme.
Kind:
   1.  Willem Tammes, geboren op 30 jan. 1725 te Oudkerk (zie 42).
85    Geeske.
Kind: 1 kind.
 
86    Taede.
Kind:
   1.  Antje Teedes (zie 43).
87    Antje.
Kind: 1 kind.
 
98    Ynse Sietses (Sijtses), bij huwelijk: "Lessa Wons/onder Wons (j.m.), geboren ca. 1692.
Gehuwd op 5 sept. 1717 met
99    Baukjen Lolkes, gedoopt op 29 maart 1694 te Makkum.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje IJnses, Inses (WONSMA, WOLSMA), geboren op 16 dec. 1723 (zie 49).
   2.  Aane Ynses, gedoopt op 15 febr. 1728 te Makkum.

Generatie VIII

 
160    Boyen.
Kinderen:
   1.  Pieter Boyens, geboren ca. 1705 (zie 80).
   2.  Tjalling Booyens, geboren ca. 1710, zoon van Klaaske (zie 161).
Gehuwd voor de kerk op 30 aug. 1739 te Sexbierum met Trijntje Scheltes, geboren ca. 1714.
161    Klaaske.
Kinderen: 2 kinderen.
 
162    Pieter.
Kind:
   1.  Trijntje Pieters, geboren ca. 1705 (zie 81).
163    Akke.
Kind: 1 kind.
 
164    Pieter Jans.
Gehuwd voor de kerk op 14 okt. 1703 te Britsum met
165    Sjoukje Gerbens.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Pieters (zie 82).

198    Lolke Aennis, bij huwelijk van Makkum, geboren ca. 1665.
Gehuwd op 29 dec. 1691 te Makkum met
199    Grietie Jans, bij huwelijk van Makkum, geboren ca. 1665.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Lolkes, gedoopt op 23 okt. 1692 te Makkkum.
   2.  Baukjen Lolkes, gedoopt op 29 maart 1694 te Makkum (zie 99).
   3.  Aane Lolkes, gedoopt op 3 april 1701 te Makkum.
   4.  Jarich Lolkes, gedoopt op 15 febr. 1705 te Makkum.
   5.  Pijttie Lolkes, gedoopt op 1 aug. 1706 te Makkum.
   6.  Auckjen Lolkes, gedoopt op 19 dec. 1711 te Makkum.

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software