Reenders

 

Genealogy

 

 

 

      Site Navigation


Home

Search this site
powered by FreeFind


Nederlands

Zeer waarschijnlijk is iedereen die de achternaam Reenders draagt een nazaat van Reender (of Reinder, Reijnder, Riender) Martens. Hij werd geboren in Onderwierum en op 12 februari 1736 aldaar gedoopt als zoon van Bartelt Sierts en Grietje Rienders.

Reender Martens trouwde omstreeks 1760 met Ebeltje Berends en was schipper van beroep. In 1773 overleed hij op vrij jonge leeftijd. Bijna 40 jaar later, in 1811, lieten vijf van zijn zes kinderen hun patroniem 'Reenders' als hun achternaam vastleggen.

Eenrum

Reender Martens en Ebeltje Berends woonden in Eenrum, een prachtig dorp in het Noorden van de provincie Groningen (nu gemeente De Marne).
Een halve eeuw lang was Eenrum de enige plek ter wereld waar Reenders-en woonden.

Daarom op deze site speciale aandacht voor bronnen die betrekking hebben op Eenrum. Bovendien wordt er gewerkt aan een dorpsgenealogie van Eenrum (van eind 17e tot midden 19e eeuw).

Naamgeving en logo

Een enkele maal gebeurde het dat de strakke regels voor de vernoeming van kinderen werden doorbroken. Zo ook bij Reender Martens. Zijn naam was exact gelijk (voornaam čn patroniem) aan de naam van zijn grootvader van moeders kant. Dit moet een eerbetoon zijn geweest aan de grootvader die een paar jaar voor de geboorte van Reender, waarschijnlijk in de winter 1730-1731, was overleden.

Deze grootvader Reijnder Martens was landdagcomparant voor Onderwierum van 1709 tot 1731 en ouderling te Onderwierum van 1724 tot 1731. Hij kon niet schrijven maar toch is een soort handtekening van hem overgeleverd. Als ouderling ondertekende hij op 8 juni 1729 een "Acta Consistoria" van de kerk te Onderwierum (zie onderstaand). Predikant M. Antonides verklaart daarbij dat Riender Martens zelf met het merk heeft ondertekend. Deze handtekening is het logo van deze site.


(Grand Haven, MI, USA)(Eenrum, the Netherlands)

English

Very likely all people with the surname Reenders are decendents of Reender (or Reinder, Reijnder, Riender) Martens (born in Onderwierum in 1736; son of Bartelt Sierts en Grietje Rienders. Abt. 1760 Reender Martens married Ebeltje Berends.

In 1773 Reender Martens died at a rather young age. Almost 40 years later, in 1811, five of his six children adopted the family name Reenders.

Eenrum

Reender Martens and Ebeltje Berends lived the beautiful village Eenrum in the North of the province Groningen (community De Marne) in the Netherlands.

For about half a century all people with the surname Reenders lived in Eenrum. A good reason to pay special attention to Eenrum. On this site you can find transcriptions of Eenrum related sources and we are working on the genealogy of the village (abt. 1700 to 1850).

Name and Logo

In the 18th century in the province of Groningen it was very common to name a child using only a Christian name and a patronymic. Only in some special cases this rule was abandoned. Family names were rare.
When Reender Martens was baptized his name should have been Reender Bartelds. Instead he got exactly the same patronymic as the father of his mother who died a few years before in the winter of 1730-1731. This was a way to honor the deceased grandfather.

The grandfather Reijnder (or Riender) Martens was an important person in his village. He represented Onderwierum from 1709 to 1731 and was elder in the church from 1724 to 1731. Although he never learned to write we found his signature in a church book of Onderwierum. On June 8, 1729 the reverent M. Antonides declares that the special mark was the signature that Riender Martens wrote in his presence (see the handwriting above). This signature of Riender Martens is the logo of this website.

Remark

Presently much of the information on this website is in Dutch. My apologies. At the moment I am concentrating on gathering information rather than presenting it.

 

 

 

 © 2010 Fred Reenders Last update on .