Reenders

 

 Genealogy

 

 

 

      Site Navigation


Danhof

Search this site
powered by FreeFind


Tot voor kort werd aangenomen dat er verschillende, niet gerelateerde families Danhof waren. Na onderzoek begint het echter steeds meer op te lijken dat alle takken Danhof met elkaar verwant zijn.

Bij huwelijken van de eerste leden van de Groninger familie Danhof stuiten we rond 1700 steevast op de vermelding "afkomstig van het graafschap Lippe". We mogen er dus vanuit gaan dat de oorsprong van deze familie Danhof aan het eind van de 17e eeuw in het toenmalige graafschap Lippe ligt. In Lippe was het indertijd gebruikelijk om mensen te noemen naar de boerderij waar men woonde. Die boerderijen waren meest vierkant van vorm rondom een binnenplaats en er woonde behalve de eigenaren ook veel personeel. Als men verhuisde naar een andere boerderij, werd een andere "achternaam" gehanteerd. Met wat fantasie kunnen we aannemen dat de naam Danhof duidt op een boerderij met de naam "Dan". Er blijkt rond 1700 in Lippe één zo'n boederij te zijn geweest. Dat is het huis "Danne", wat viel onder de kerkelijke gemeente Cappel bij het plaatsje Brüntrup, middenin de driehoek tussen Detmold, Blomberg en Lemgo in Lippe. Er is helaas geen doop- en trouwboek uit die tijd overgeleverd zodat het gissen blijft wat er zich voor 1700 heeft afgespeeld. Het is de bedoeling het plaatsje nog eens te bezoeken.
Ik ben op een enkele plaats in de bronnen leden van de Danhof familie ook tegengekomen met de achternamen 'Dan' en 'Danne'. Dit maakt de link met het huis 'Danne' in Lippe extra aannemelijk. Aan de andere kant werden in Lippe mensen genoemd naar de boerderij. Dat betekent dus niet dat ze ook daadwerkelijk familie van elkaar waren.

Een groot struikelblok bij de reconstructie van deze familie is het ontbreken van doop- en andere gegevens van Obergum in het begin van de 18e eeuw.

Waarschuwing: Het begin van de parenteel op deze site is zeer experimenteel en dient uitsluitend als uitgangspunt voor verder onderzoek. In de eerste generaties zit een aantal aannames. Wees dus heel voorzichtig met overnemen van gegevens!

 


 

 

 

 © 2005 Fred Reenders Last update on .