Reenders

 

 Genealogy

 

 

 

      Site Navigation


Kruizenga (Kruizinga)

Search this site
powered by FreeFind


Er zijn vele, niet met elkaar verwante families met de achternaam Kruizenga of Kruizinga. De familie Kruizenga die in mijn kwartierstaat voorkomt is afkomstig uit het Groninger Marnegebied (Ulrum, Zoutkamp). De naam wordt in twee varianten gebruikt die door elkaar (soms zelfs in één gezin!) voorkomen: Kruizenga en Kruizinga. In het vervolg kan met 'Kruizenga' af en toe ook 'Kruizinga' bedoeld zijn. Pas in de tweede helft van de 19e eeuw kreeg in deze familie de variant met de 'e' de overhand.

De achternaam Kruizenga werd bij de naamsaannemingen in 1811 geregistereerd voor de kinderen van de voerman Folkert Jans en zijn vrouw Pieterke Gozens te Zoutkamp. Waarom kozen ze die naam? De enige aannemelijke verklaring is dat dit werd geïnspireerd door de achternaam Cruse die de familie van de zwager van Pieterke Gosens al eerder hanteerde. De zuster van Pieterke, Martje Gosens, woonde in Warffum en was getrouwd met Pieter Jans Cruse. Alle kinderen van dit laatstgenoemde echtpaar namen in 1811 ook de achternaam Kruizenga aan. De vader van die Pieter Jans Cruse, Jan Hindriks Cruse,  was een "roomsgezinde" kleermaker te Warffum. Mogelijk was 'Cruse' (kruis) een soort bijnaam die hij kreeg omdat de naam Jan Hindriks niet genoeg was om hem te onderscheiden van een andere Jan Hindriks in het dorp. 

In Gruoninga van 1963 (p. 94) schrijft de onderzoeker P.J. Ritsema over deze familie: "Het geslacht dat zich in 1811 KRUIZINGA liet noemen, kan mede tot de oudste families van Zoutkamp gerekend worden. Bewijsbaar vangt het aan met FOLKERT JANS en PIETERKE GOSENS, die omstreeks 1750 gehuwd zullen zijn". Hij vervolgt even verderop met: "De leden van het hieronder te bespreken geslacht zijn op maatschappelijk en kerkelijk terrein nimmer op de voorgrond getreden en er kan dan van deze familie eigenlijk slechts gezegd worden, dat ze er is geweest." Zoveel eer hebben we toch niet verdiend?
Inmiddels zijn er computers waarmee het zoeken en vastleggen van gegevens een stuk beter gaat dan in de tijd van P.J. Ritsema. Voortbordurend op zijn gegevens zijn we een stukje verder terug in de tijd gegaan en weten we meer over het wedervaren van ons voorgeslacht met de naam Kruizenga.

 

 

 

 

 © 2005 Fred Reenders Last update on .