De familie Lantinga (Bolsward, Nrd-Groningen)

Parenteel van Tyaerdt Freercx


 
I.1    Tyaerdt Freercx, geboren ca. 1600.
Gehuwd (1) voor 1626 met Pietrick Pyters, geboren ca. 1600.
Gehuwd (2) met Webeltie Tjallings.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Freerck Tjeerds (LANTINGA) (zie II.1).

II.1    Freerck Tjeerds (LANTINGA), schuitenmaker te Bolsward, geboren ca. 1631, overleden 1675 te Bolsward, zoon van Tyaerdt Freercx (zie I.1) en Pietrick Pyters.
Gehuwd voor de kerk op 10 febr. 1661 te Bolsward met Trijntje Gerbens, geboren ca. 1636.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerben Freerks LANTINGA (zie III.1).
   2.  Tjeerd Freerks LANTINGA (zie III.3).

III.1    Gerben Freerks LANTINGA, vroedsman, koopman te Bolsward, geboren 1663 te Bolsward, overleden op 13 sept. 1711 te Bolsward, zoon van Freerck Tjeerds (LANTINGA) (zie II.1) en Trijntje Gerbens.
Gehuwd voor de kerk op 20 jan. 1689 te Bolsward met Antje Gerrydts, geboren ca. 1664.
Uit dit huwelijk:
   1.  Freerk Gerbens (zie IV.1).
   2.  Tjamke Gerbens (zie IV.7).

III.3    Tjeerd Freerks LANTINGA, burgemeester en bakker te Bolsward, gedoopt op 19 okt. 1665 te Bolsward, overleden voor 1722, (voor 10 maart 1721), zoon van Freerck Tjeerds (LANTINGA) (zie II.1) en Trijntje Gerbens.
Gehuwd voor de kerk op 15 jan. 1688 te Bolsward met Antie Jans COSTERUS, geboren ca. 1668, dochter van Jan Foppes en Gerlantje Sjoerds.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Tjeerds (zie IV.9).
   2.  Freerk Tjeerds (zie IV.11).

IV.1    Freerk Gerbens LANTINGA, stadsmajoor, gedoopt op 7 sept. 1690 te Bolsward, zoon van Gerben Freerks LANTINGA (zie III.1) en Antje Gerrydts.
Gehuwd voor de kerk (1) op 3 dec. 1710 te Bolsward met Barber Jans FABER, gedoopt Dec. 1685 te Bolsward, overleden voor 1724.
Gehuwd voor de kerk (2) op 6 aug. 1724 te Bolsward met Geeske IJpes, overleden voor 1729 te Bolsward.
Gehuwd voor de kerk (3) op 20 maart 1729 te Bolsward met Wybrig Reins HANNEMA, overleden voor 1735 te Bolsward.
Gehuwd voor de kerk (4) op 3 maart 1735 te Bolsward met Trijntje Taekes, overleden voor 1741 te Bolsward.
Gehuwd voor de kerk (5) op 22 okt. 1741 te Bolsward met Aaltie Sijmens.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Gerben Freerks (zie V.1).
   2.  Jan Freerks (zie V.3).

IV.7    Tjamke Gerbens LANTINGA, bakker, koopman te Bolsward, geboren op 3 juni 1692 te Bolsward, overleden voor 1750, zoon van Gerben Freerks LANTINGA (zie III.1) en Antje Gerrydts.
Gehuwd voor de kerk op 13 dec. 1716 te Bolsward met Joukjen Jans TUYNSMA, overleden na 1748
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerben Tjamkes.
Gehuwd voor de kerk op 26 aug. 1753 te Longerhouw, Wonseradeel met Vroukjen Wybes SYNSMA.

IV.9    Jan Tjeerds LANTINGA, burgemeester, kerkvoogd te Bolsward, geboren Oct 1689 te Bolsward, gedoopt op 16 nov. 1689 te Bolsward, overleden op 3 febr. 1758 te Bolsward, begraven te Bolsward, Martinikerk, zoon van Tjeerd Freerks LANTINGA (zie III.3) en Antie Jans COSTERUS.
Gehuwd voor de kerk op 27 dec. 1716 te Bolsward met Dieuwertje Jans de HAAN, geboren op 22 dec. 1694, overleden op 31 maart 1772 te Bolsward, begraven te Bolsward, Martinikerk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antie Jans, geboren op 6 jan. 1718 te Bolsward, gedoopt op 6 jan. 1718 te Bolsward, overleden op 1 sept. 1781 te Bolsward, begraven te Bolsward, Martinikerk.
Gehuwd voor de kerk op 1 febr. 1750 te Bolsward met Watse Jeltes BAARDA, wolkammer te Bolsward, geboren op 9 maart 1719 te Bolsward, gedoopt op 12 maart 1719 te Bolsward, overleden op 31 mei 1774 te Bolsward, begraven te Bolsward, Martinikerk.
   2.  Sjoukjen Jans, geboren op 6 april 1726 te Bolsward, gedoopt op 14 april 1726 te Bolsward, overleden op 27 mei 1779 te Bolsward, begraven te Bolsward, Martinikerk.
Gehuwd voor de kerk op 18 febr. 1759 te Bolsward met Wiegerus Seerp SWERMS, Mr. Chirurgijn te Bolsward, geboren op 20 nov. 1734 te Harlingen[?], overleden op 28 dec. 1772 te Bolsward, begraven te Bolsward, Martinikerk, zoon van Seerp Stevens SWERMS en Tyttie Wijgers MOCKEMA.
   3.  Tjeert Jans (zie V.11).

IV.11    Freerk Tjeerds LANTINGA, molenmaker, koopman te Bolsward, geboren 1694 te Bolsward, zoon van Tjeerd Freerks LANTINGA (zie III.3) en Antie Jans COSTERUS.
Gehuwd voor de kerk op 30 maart 1721 te Bolsward met Auckien Reins van der MEULEN, woonde te Burgwerd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rein Freerks, burger hopman, geboren op 6 maart 1738 te Bolsward, gedoopt op 9 maart 1738 te Bolsward.
Gehuwd voor de kerk op 23 maart 1777 te Bolsward met Idske Gerbens LANTINGA, geboren op 7 mei 1750 te Gaastmeer, gedoopt op 10 mei 1750 te Gaastmeer, overleden op 20 april 1809 te Bolsward, dochter van Gerben Freerks LANTINGA (zie V.1) en Sytske van der BURG.

V.1    Gerben Freerks LANTINGA, geboren op 27 dec. 1715 te Bolsward, gedoopt op 29 dec. 1715 te Bolsward, overleden op 10 april 1768 te Toppenhuizen, zoon van Freerk Gerbens LANTINGA (zie IV.1) en Barber Jans FABER.
Gehuwd voor de kerk op 15 okt. 1741 te Bolsward met Sytske van der BURG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Idske Gerbens, geboren op 7 mei 1750 te Gaastmeer, gedoopt op 10 mei 1750 te Gaastmeer, overleden op 20 april 1809 te Bolsward.
Gehuwd voor de kerk op 23 maart 1777 te Bolsward met Rein Freerks LANTINGA, burger hopman, geboren op 6 maart 1738 te Bolsward, gedoopt op 9 maart 1738 te Bolsward, zoon van Freerk Tjeerds LANTINGA (zie IV.11) en Auckien Reins van der MEULEN, woonde te Burgwerd.

V.3    Jan Freerks LANTINGA, zoon van Freerk Gerbens LANTINGA (zie IV.1) en Barber Jans FABER.
Gehuwd voor de kerk op 23 maart 1755 te Bolsward met Hiltie Simons BLAUMUTS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Berber BLAUMUTS van LANTINGA.
Gehuwd voor de kerk op 8 juni 1778 te Bolsward met Willem HEINEMAN.

V.11    Tjeert Jans LANTINGA, koopman te Onderdendam, geboren op 28 okt. 1728 te Bolsward, gedoopt op 4 nov. 1728 te Bolsward, overleden op 2 sept. 1808 te Menkeweer, zoon van Jan Tjeerds LANTINGA (zie IV.9) en Dieuwertje Jans de HAAN.
Gehuwd op 6 juli 1755 te Bolsward, met Trijntje Abels STELLEMA, geboren ca. 1734, overleden na 1783.
Uit dit huwelijk:
   1.  Diewertje (Dieuwerke) Tjeerts (zie VI.5).
   2.  Jan Tjeerts (zie VI.6).
   3.  Abel Tjeerts (zie VI.8).
   4.  Sijmen Tjeerts, gedoopt op 27 sept. 1761 te Menkeweer, overleden op 9 nov. 1799.
   5.  Angenietie Tjeerts, gedoopt op 6 nov. 1763 te Menkeweer, overleden voor 1774, obiit.
   6.  Tjeert Tjeerts (zie VI.12).
   7.  Dieuke Tjeerts (zie VI.15).
   8.  Tjietske Tjeerts, gedoopt op 1 juli 1770 te Menkeweer, obiit.
   9.  Angenietje Tjeerts (zie VI.18).

VI.5    Diewertje (Dieuwerke) Tjeerts LANTINGA, gedoopt op 13 april 1756 te Bolsward, overleden op 15 juli 1813 te Winsum (Gr.), dochter van Tjeert Jans LANTINGA (zie V.11) en Trijntje Abels STELLEMA.
Gehuwd voor de kerk op 14 juli 1782 te Winsum met Gerrit Jans WIERINGA, herbergier van de Gouden Karper te Winsum, gedoopt op 22 juli 1742 te Leens, overleden op 21 april 1806 te Winsum.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Gerrits (zie VII.1).
   2.  Trientje Gerrits, geboren op 9 april 1786 te Winsum, gedoopt op 17 april 1786 te Winsum.
   3.  Tjeert Gerrits LANTINGA (WIERINGA), geboren op 5 sept. 1788 te Winsum, gedoopt op 14 sept. 1788 te Winsum.
   4.  Maria Gerrits, geboren op 29 april 1791 te Winsum, gedoopt op 1 mei 1791 te Winsum.
Gehuwd op 25 okt. 1811 te Winsum met Jelte Jakobs VONK, geboren op 20 aug. 1786 te Ezinge, zoon van Jacob Olferts VONK en Ida Jeltes.
   5.  Janna (Anna) Gerrits (zie VII.9).

VI.6    Jan Tjeerts LANTINGA, schipper, gedoopt op 5 febr. 1758 te Menkeweer, overleden voor 1801, zoon van Tjeert Jans LANTINGA (zie V.11) en Trijntje Abels STELLEMA.
Gehuwd 1780 te Menkeweer/Huizinge (hc) met Hilje Egberts, geboren ca. 1760.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tjeert Jans (zie VII.10).
   2.  Trijntje Jans (zie VII.13).
   3.  Egbert Jans (zie VII.14).
   4.  Hindrikje Jans (zie VII.17).

VI.8    Abel Tjeerts LANTINGA, trekschipper, gedoopt op 25 nov. 1759 te Menkeweer, overleden op 10 okt. 1826 te Bolsward, zoon van Tjeert Jans LANTINGA (zie V.11) en Trijntje Abels STELLEMA.
Gehuwd op 12 maart 1785 te Bolsward met Dieuwke Ruurds PIEKEMA, geboren 1764, overleden op 15 jan. 1807 te Bolsward, dochter van Ruurd Piekes PIEKEMA en Anke Laazes.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje Abels, geboren op 18 april 1786 te Menkeweer.
   2.  Ruurd Abels (zie VII.19).
   3.  Trijntje Abels (zie VII.25).
   4.  Tjeerd Abels (zie VII.27).
   5.  Anke Abels (zie VII.31).
   6.  Diewer Abels (zie VII.33).
   7.  Elisabeth Abels (zie VII.35).

VI.12    Tjeert Tjeerts LANTINGA, landbouwer op Helwerd, later wonende te Onderdendam, gedoopt op 27 febr. 1766 te Menkeweer, zoon van Tjeert Jans LANTINGA (zie V.11) en Trijntje Abels STELLEMA.
Gehuwd 1787 te Huizinge, gehuwd voor de kerk 6 juli 1787 te Usquert met Crijnje (Krijnje) Ritzes, geboren op 16 jan. 1768, gedoopt op 16 jan. 1768, overleden te Onderdendam (vermoedelijk), dochter van Ritze Crijns, landbouwer op Helwerd te Usquert, en Eelje Cornellis.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Tjeerts (zie VII.36).
   2.  Tjeert Tjeerts (zie VII.38).
   3.  Ritze Tjeerts, geboren op 19 mei 1797 te Menkeweer, gedoopt op 6 aug. 1797 te Menkeweer.

VI.15    Dieuke Tjeerts LANTINGA, gedoopt op 8 nov. 1767 te Menkeweer, overleden op 8 juli 1812 te Winsum, dochter van Tjeert Jans LANTINGA (zie V.11) en Trijntje Abels STELLEMA.
Gehuwd 1789 te Warffum/Breede (hc), gehuwd voor de kerk op 25 dec. 1789 te Menkeweer met Hindrik Egberts TILLEMA, hospes te Onderdendam, in 1809 tapper te Winsum, gedoopt op 26 april 1761 te Menkeweer, overleden op 18 sept. 1826 te Groningen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Egbert Hindriks, geboren op 3 nov. 1790 te Menkeweer, gedoopt op 14 nov. 1790 te Menkeweer.
   2.  Tjeert Hendriks LANTINGA, geboren op 26 aug. 1793 te Menkeweer, gedoopt op 8 sept. 1793 te Menkeweer.
   3.  Trijntje Hindriks, geboren op 19 mei 1796 te Menkeweer, gedoopt op 29 mei 1796 te Menkeweer.
   4.  Harmannus Hindriks, geboren op 30 maart 1799 te Menkeweer, gedoopt op 14 april 1799 te Menkeweer.
   5.  Simon (Sijmen) Hindriks LANTINGA TILLEMA, beroemd buikspreker, geboren op 19 nov. 1801 te Menkeweer, gedoopt op 6 dec. 1801 te Menkeweer, overleden op 18 juni 1866 te Schoterland.
Gehuwd op 28 febr. 1830 te Leek met Sjouktje Eilers FABER, geboren ca. 1806 te Harlingen, dochter van Eile FABER en Catharina HOMBURG.
   6.  Hinderika Hindriks, geboren op 3 mei 1804 te Menkeweer, gedoopt op 21 mei 1804 te Menkeweer.
Gehuwd op 28 febr. 1827 te Bedum met Derk la FEBER, geboren op 21 okt. 1803 te Menkeweer, zoon van Johannes la FEBER en Fenje Derks.
   7.  Jan Hindriks LANTINGA TILLEMA, geboren op 26 aug. 1807 te Menkeweer, gedoopt op 20 sept. 1807 te Menkeweer.
Gehuwd op 20 mei 1837 te Bedum met Antje Pieters HORN, geboren op 16 juni 1818 te Bedum, dochter van Pieter Jacobs HORN en Anje Jacobs.

VI.18    Angenietje Tjeerts LANTINGA, gedoopt op 18 sept. 1774 te Menkeweer, dochter van Tjeert Jans LANTINGA (zie V.11) en Trijntje Abels STELLEMA.
Gehuwd ca. 1796 met Frerik (Freerk) DUBBELBOER, geboren ca. 1771.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geert Freerks, geboren ca. 1796 te Groningen, overleden op 17 sept. 1813 te Westernieland.
   2.  Tjeert Freerks, geboren op 11 mei 1797 te Groningen.
Gehuwd op 15 maart 1819 te Warffum met Anna Fransina HUIS, geboren op 6 jan. 1799 te Warffum, dochter van Harmannus HUIS en Sara Klasen van DIJK.
   3.  Angenietje Lantinga (zie VII.55).

VII.1    Jan Gerrits WIERINGA, koopman (1821, 1822, 1823, 1827), commissionair (1843), geboren op 30 april 1784 te Winsum, gedoopt op 23 mei 1784 te Winsum, overleden op 12 febr. 1852 te Usquert, zoon van Gerrit Jans WIERINGA, herbergier van de Gouden Karper te Winsum, en Diewertje (Dieuwerke) Tjeerts LANTINGA (zie VI.5).
Gehuwd voor de kerk (1) op 15 nov. 1801 te Obergum met Trientje Rennes DIJKHUIS, koopmansche, geboren te op Menneweer, Vierhuizen, gedoopt op 29 nov. 1778 te Vierhuizen, dochter van Renne Luies DIJKHUIS, koopman, winkelier en landbouwer, en Anje Helprichs.
Gehuwd (2) op 21 mei 1821 te Usquert met Stijntje Jans HOMAN, geboren op 23 dec. 1788 te Usquert, gedoopt op 28 dec. 1788 te Usquert, overleden op 31 juli 1851 te Usquert, dochter van Jan Egberts HOMAN, bode, besteder, en IJke (Eike) Pieters GROENEVELD.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Diewerke Jans, geboren op 3 jan. 1803 te Menkeweer, gedoopt op 30 jan. 1803 te Menkeweer.
Gehuwd op 22 mei 1823 te Usquert met Hindrik Dieters DEKKER, dekker (1823), geboren te Usquert, gedoopt op 4 maart 1787 te Usquert, zoon van Dieter Hindriks DEKKER, dekker (1823), en Trientje Bonnes, dekkersche (1823).
   2.  Anna Jans, geboren op 1 juni 1805 te Menkeweer, gedoopt op 16 juni 1805 te Menkeweer.
Gehuwd op 29 juni 1822 te Usquert met Pauwel Jans BULTHUIS, turfschipper (1822), geboren ca. 1799 te Groningen, zoon van Jannes Adolphs, schipper (1822), en Hindrikje Pauwels, turfschippersche (1822).
   3.  Gerritdina Jans, geboren op 15 juni 1807 te Menkeweer, gedoopt op 12 juli 1807 te Menkeweer.
   4.  Hillegonda Maria Jans, dienstmeid (1827), geboren op 7 okt. 1808 te Menkeweer, gedoopt op 13 nov. 1808 te Menkeweer.
Gehuwd op 19 juli 1827 te Usquert met Tamme Alberts HUIZINGA, verver (1827), planter in Nrd.-Amerika, geboren te Usquert, gedoopt op 2 febr. 1800 te Usquert, zoon van Albert Tammes, winkelier (1827), en Geeske Leffers van ES, winkelierster (1827).
   5.  Gerrit Jans, geboren ca. 1811, overleden op 28 sept. 1831 te Amersfoort.
Uit het tweede huwelijk:
   6.  Eike Jans, geboren op 29 mei 1823 te Usquert, overleden op 17 juli 1865 te Uithuizen.
Gehuwd op 19 okt. 1843 te Usquert met Jakob Klasens GLAS, verver (1843), geboren op 14 juni 1821 te Oosternieland, overleden op 15 maart 1905 te Uithuizen, zoon van Klaas Jakobs GLAS, glazenmaker (1843), en Geertje Sibelts.
   7.  Jan, geboren op 28 sept. 1825 te Usquert.

VII.9    Janna (Anna) Gerrits WIERINGA, geboren op 7 mei 1798 te Winsum, gedoopt op 20 mei 1798 te Winsum, overleden op 28 aug. 1834 te Wehe, dochter van Gerrit Jans WIERINGA, herbergier van de Gouden Karper te Winsum, en Diewertje (Dieuwerke) Tjeerts LANTINGA (zie VI.5).
Gehuwd op 6 sept. 1817 te Winsum met Jakob Roelfs HAZEKAMP, geboren op 26 okt. 1794 te Ulrum, overleden op 4 dec. 1844 te Wehe, zoon van Roelf Alberts HAZEKAMP, kastelein te Ulrum, daarna landbouwer op de Kleine Haar (5 ha) te Vierhuizen, en Aafke Jans BEUKEMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelf, geboren op 15 dec. 1818 te Zuurdijk, overleden op 9 dec. 1820 te Zuurdijk.
   2.  Dieuwertje, geboren op 14 sept. 1820 te Zuurdijk, overleden op 14 sept. 1844 te Leens.
Gehuwd op 14 sept. 1844 te Leens met Alle Jacobs DRENTH, geboren op 16 dec. 1823 te Vierhuizen, zoon van Jakob Arnoldus DRENTH, dagloner, arbeider, en Anke Alles van der LAAN, dagloonster.
   3.  Roelf Jakobs (zie VIII.15).
   4.  Gerrit, geboren op 16 maart 1824 te Zuurdijk, overleden op 5 maart 1839 te Zuurdijk.
   5.  Jan, geboren op 13 jan. 1826 te Zuurdijk, overleden op 22 febr. 1827 te Zuurdijk.
   6.  Jan Jakobs, geboren op 20 dec. 1826 te Zuurdijk, overleden op 20 juni 1877 te Wehe.
Gehuwd met Anna van der HORST, geboren op 11 okt. 1832 te Den Ham, overleden te Muskegon, USA, dochter van Wibbe Harmannus van der HORST en Johanna Harms de VRIES.
   7.  Aafke (zie VIII.22).

VII.10    Tjeert Jans LANTINGA, geboren op 6 nov. 1780 te Menkeweer, gedoopt op 3 dec. 1780 te Menkeweer, zoon van Jan Tjeerts LANTINGA (zie VI.6) en Hilje Egberts.
Gehuwd met Vrouke Jans.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan, geboren op 6 nov. 1803 te Groningen.
Gehuwd op 15 nov. 1829 te Groningen met Taatje PLUIMKER, geboren op 9 dec. 1802 te Nieuweschans, dochter van Hindrik PLUIMKER en Antje Geerts.
   2.  Hindrik (zie VIII.25).

VII.13    Trijntje Jans LANTINGA, geboren op 17 juni 1783 te Menkeweer, gedoopt op 29 juni 1783 te Menkeweer, overleden voor 1820, dochter van Jan Tjeerts LANTINGA (zie VI.6) en Hilje Egberts.
Ondertrouwd op 16 aug. 1806 te Menkeweer, gehuwd voor de kerk te Warffum met Albert (Allert?) Pieters KUIPERS, van Warffum, geboren op 6 mei 1770 te Usquert.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Aates KUIPER, geboren 1807, overleden op 16 sept. 1807 te Warffum.
   2.  Hilje Alders, geboren ca. 1813 te Usquert.
Gehuwd op 10 april 1834 te Usquert met Hendrik PENTERMAN, geboren ca. 1807 te Bramsche, Dld. Zoon van Gerhard Hendriks PENTERMAN en Chatarina Maria JUNGELING.
   3.  kind Alberts, overleden op 13 sept. 1808 te Warffum.

VII.14    Egbert Jans LANTINGA, bakker en pelmolenaar te Wetsinge, geboren op 17 mei 1785 te Menkeweer, gedoopt op 29 mei 1785 te Menkeweer, overleden 1833, zoon van Jan Tjeerts LANTINGA (zie VI.6) en Hilje Egberts.
Gehuwd met Grietje Pieters KRUIZINGA (KRUISINGA), geboren 1787, overleden 1867, dochter van Pieter Ceje's (Ceius) KRUIZINGA (KRUIZENGA), bakker te Wetsinge, en Bouwke FOKKES, broodbakkersche.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bouwke Egberts, geboren op 17 juli 1811 te Wetsinge, gedoopt op 18 aug. 1811 te Wetsinge.
Gehuwd op 18 okt. 1847 te Adorp met Jurrien Jakobs BOER, geboren ca. 1819 te Usquert, zoon van Jacob Jurriens BOER en Martje Koenes RITSEMA.
   2.  Petronella Egberts, geboren op 22 juli 1813 te Wetsinge, gem. Adorp, overleden 1899.
Gehuwd (1) op 9 juli 1838 te Adorp met Niklaas Jacobs BOER, geboren op 24 juni 1813 te Usquert, overleden voor 1854, zoon van Jacob Jurriens BOER en Martje Koenes RITSEMA.
Gehuwd (2) op 23 sept. 1854 te Baflo met Hessel SMIT, geboren op 9 mei 1823 te Noordhorn, zoon van Freerk Hessels SMIT en Dieuwerke Klazens.
   3.  Jan Egberts (zie VIII.36).
   4.  Hindrik Egberts, geboren ca. 1819 te Wetsinge.
Gehuwd op 22 mei 1848 te Adorp met Geertje Hindriks BRAKER, geboren ca. 1827 te Adorp, dochter van Hindrik Alberts BRAKER en Kornelske (Korneliske) Julles ZUIDVELD.

VII.17    Hindrikje Jans LANTINGA, geboren op 9 dec. 1787 te Menkeweer, gedoopt op 23 dec. 1787 te Menkeweer, dochter van Jan Tjeerts LANTINGA (zie VI.6) en Hilje Egberts.
Gehuwd met K WESTERHOFF.
Uit dit huwelijk:
   1.  kraamkindje, geboren 1811, overleden op 16 april 1811 te Noordwolde.

VII.19    Ruurd Abels LANTINGA, meester-gortmaker te Bolsward, geboren op 27 mei 1787 te Bolsward, gedoopt op 24 juni 1787 te Bolward, overleden op 1 mei 1860 te Bolsward, zoon van Abel Tjeerts LANTINGA (zie VI.8) en Dieuwke Ruurds PIEKEMA.
Gehuwd (1) op 7 juni 1807 te Bolsward met Tjetske Gerbens BOKSMA, geboren op 10 juni 1787 te Bolsward, overleden op 25 april 1808 te Bolsward.
Gehuwd (2) op 8 april 1818 te Bolsward met Foekjen Lolles STEENSMA, geboren op 5 mei 1791 te Bolsward, overleden op 17 aug. 1818 te Bolsward, dochter van Lolle Romkes STEENSMA, doctor en vroedmeester, en Jiskjen Pieters BUWALDA.
Gehuwd (3) op 17 okt. 1819 te Bolsward met Jantje Pieters ZELDENTHUIS, geboren op 22 okt. 1788 te Bolsward, gedoopt op 9 nov. 1788 te Bolsward, overleden op 20 maart 1825 te Bolsward, dochter van Pieter Jacobs SELDENTHUIS, uurwerkmaker, en Jetske Cornelis de WAY.
Gehuwd (4) op 23 febr. 1840 te Bolsward met Wimke Jans WESTERBAAN, geboren 1788, overleden op 15 febr. 1843 te Bolsward.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Dieuwke Ruurds (zie VIII.42).
   2.  Lolle Ruurds (zie VIII.43).
   3.  Jiskje Ruurds, wonende te Bolsward, geboren op 28 april 1815 te Bolsward, overleden op 16 juli 1836 te Bolsward.
   4.  Trijntje Ruurds (zie VIII.47).
Uit het derde huwelijk:
   5.  Jetske Ruurds, geboren op 31 mei 1820 te Bolsward, overleden op 1 febr. 1821 te Bolsward.
   6.  Jetske Ruurds, geboren nov.1821 te Bolsward, overleden op 14 okt. 1845 te Bolsward.
   7.  Petronella Ruurds, geboren op 15 juli 1824 te Bolsward, overleden op 29 sept. 1824 te Bolsward.

VII.25    Trijntje Abels LANTINGA, winkeliersche te Bolsward, geboren 1789 te Menkeweer, gedoopt op 9 aug. 1789, overleden op 8 jan. 1856 te Bolsward, dochter van Abel Tjeerts LANTINGA (zie VI.8) en Dieuwke Ruurds PIEKEMA.
Gehuwd (1) op 4 aug. 1816 te Bolsward met Pieter Hiddes STALLINGA, geboren 1790 te Bolsward, gedoopt (RK) op 30 dec. 1790 te "St. Franciscus", overleden op 15 febr. 1827 te Bolsward, zoon van Hidde Eeltjes STALLINGA, kastelein, en Teetske Pieters HOEKSMA.
Gehuwd (2) op 30 maart 1828 te Bolsward met Marten Jacobs de JONG, turfdrager en soldaat, wonende te Bolsward, geboren op 25 juli 1797 te Bolsward, gedoopt (Geref.) op 10 aug. 1797 te Bolsward, overleden op 21 april 1847 te Bolsward, zoon van Jacob Lolles en Akke Martens, turfmeetersche.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Teetske Pieters, geboren op 8 okt. 1816 te Bolsward, overleden op 8 maart 1851 te Bolsward.
   2.  Abel Pieters, geboren op 20 nov. 1817 te Bolsward, overleden op 29 okt. 1857 te Bolsward.
Gehuwd op 20 nov. 1842 te Bolsward met Dieuwke Wiebes STEENSMA, geboren op 24 april 1819 te Witmarsum, overleden op 29 jan. 1900 te Witmarsum, dochter van Wiebe Sikkes STEENSMA en Geertje Gerrits van BUREN.
   3.  Dieuwke Pieters, geboren op 3 jan. 1821 te Bolsward, overleden op 4 okt. 1857 te Bolsward.
Gehuwd op 4 jan. 1852 te Bolsward met Sjoerd Ruurds FOEKEMA, geboren op 18 nov. 1823 te Bolsward, overleden op 17 dec. 1878 te Bolsward, zoon van Ruurd Sjoerds FOEKEMA en Cornelia Eelkes de JONG.

VII.27    Tjeerd Abels LANTINGA, bakker te Bolsward, geboren op 18 okt. 1791 te Bolsward, gedoopt op 6 nov. 1791 te Bolsward, overleden op 19 mei 1859 te Bolsward, zoon van Abel Tjeerts LANTINGA (zie VI.8) en Dieuwke Ruurds PIEKEMA.
Gehuwd (1) op 18 juli 1819 te Bolsward met Antje Pieters MICHIELSEN, geboren op 19 nov. 1794 te Bolsward, (????), gedoopt (RK) op 6 jan. 1794, overleden op 7 jan. 1824 te Bolsward, dochter van Pieter Joostes MICHIELSEN, koperslager, en Sipkje Pieters.
Gehuwd (2) op 13 febr. 1825 te Bolsward met Anna Harings TEERNSTRA, geboren te Burgwerd, Frl. Gedoopt (RK) op 12 mei 1792 te Bolsward ("St. Martinus), overleden op 16 okt. 1846 te Bolsward, dochter van Haring Jans TEERNSTRA en Romske Hotzes.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Pieter Tjeerds, geboren op 25 april 1820 te Bolsward.
   2.  Dieuwke Tjeerds (zie VIII.58).
   3.  Lisabeth Tjeerds, geboren op 2 jan. 1824 te Bolsward, overleden op 20 jan. 1824 te Bolsward.
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Abel Tjeerds, geboren op 12 april 1826 te Bolsward, overleden op 18 nov. 1863 te Norg (Dr.).

VII.31    Anke Abels LANTINGA, geboren op 18 april 1794 te Bolsward, overleden op 21 maart 1835 te Bolsward, dochter van Abel Tjeerts LANTINGA (zie VI.8) en Dieuwke Ruurds PIEKEMA.
Gehuwd op 21 mei 1815 te Bolsward met Tammerus Tammerus CANTER VISSCHER, geboren 1792, overleden op 8 okt. 1857 te Bolsward, zoon van Tamerus Santer VISSCHER en Klaaske Pieters HESSELING.
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaas, geboren op 18 dec. 1815 te Bolsward, overleden op 29 juni 1882 te Bolsward.
   2.  Carolus, geboren op 1 jan. 1818 te Bolsward.
   3.  Dieuwke, geboren op 6 april 1820 te Bolsward, overleden op 16 okt. 1853 te Bolsward.
   4.  Sinetje, geboren op 28 april 1823 te Bolsward.
   5.  Carolina Susanna, geboren op 13 aug. 1824 te Bolsward, overleden op 7 juni 1906 te Bolsward.
   6.  Klaaske, geboren op 16 april 1827 te Bolsward.
   7.  Tammerus, geboren op 11 mei 1830 te Bolsward.
   8.  Jeltje, geboren op 11 mei 1830 te Bolsward, overleden op 15 maart 1910 te Zuidlaren (Dennenoord).
   9.  Gelida, geboren op 16 mei 1833 te Bolsward, overleden op 24 nov. 1855 te Bolsward.

VII.33    Diewer Abels LANTINGA, geboren op 31 aug. 1798 te Bolsward, gedoopt op 4 okt. 1798 te Bolsward, overleden op 29 maart 1859 te Bolsward, dochter van Abel Tjeerts LANTINGA (zie VI.8) en Dieuwke Ruurds PIEKEMA.
Gehuwd op 8 april 1821 te Bolsward met Teede Hiddes STALLINGA, zadelmaker, geboren op 18 okt. 1791 te Bolsward, (???), gedoopt (RK) op 11 mei 1800 te Bolsward ("St. Franciscus"), overleden op 8 febr. 1864 te Bolsward, zoon van Hidde Eeltjes STALLINGA, kastelein, en Teetske Pieters HOEKSMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Teetske Teedes, geboren op 21 mei 1821 te Bolsward, overleden op 28 aug. 1824 te Bolsward.
   2.  Abel Teedes (zie VIII.71).
   3.  Teetske Teedes, geboren op 11 dec. 1826 te Bolsward, overleden op 30 jan. 1827 te Bolsward.
   4.  Hidde, geboren op 17 maart 1828 te Bolsward (gezindte: RK), overleden op 13 mei 1898 te Bolsward.
   5.  Teetske, geboren op 1 maart 1831 te Bolsward, overleden op 28 juli 1834 te Bolsward.
   6.  Dieuwke (zie VIII.78).
   7.  Frans, geboren op 16 jan. 1837 te Bolsward (gezindte: RK), overleden op 8 juni 1838 te Bolsward.
   8.  Taetske, geboren op 16 mei 1839 te Bolsward (gezindte: RK), overleden op 12 mei 1908 te Bolsward.

VII.35    Elisabeth Abels LANTINGA, geboren op 18 sept. 1803 te Bolsward, gedoopt op 3 nov. 1803 te Bolsward, overleden op 22 okt. 1850 te Bolsward, dochter van Abel Tjeerts LANTINGA (zie VI.8) en Dieuwke Ruurds PIEKEMA.
Gehuwd op 29 april 1832 te Bolsward met Pieter Bouwes de VRIES, kantoorbediende te Bolsward, geboren op 24 nov. 1801 te Garijp, overleden op 14 mei 1869 te Bolsward, zoon van Bouwe Thysses de VRIES en Akke Pyters SMIDS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Abel Pieters, geboren op 23 okt. 1832 te Bolsward, overleden op 12 aug. 1833 te Bolsward.
   2.  Abel Pieters, geboren op 9 febr. 1837 te Bolsward.
   3.  Bouwe Pieters, geboren op 21 dec. 1839 te Bolsward.
   4.  Pieter Pieters, geboren op 12 okt. 1842 te Bolsward.
   5.  doodgeboren dochter, geboren op 11 jan. 1845 te Bolsward, overleden op 11 jan. 1845 te Bolsward.
   6.  Thijs Pieters, geboren op 16 nov. 1846 te Bolsward.

VII.36    Jan Tjeerts LANTINGA, kastelein, later daglooner te Warffum, geboren op 24 jan. 1790 te op Helwerd, gedoopt op 24 jan. 1790 te Usquert, overleden op 30 april 1843 te Warffum, zoon van Tjeert Tjeerts LANTINGA (zie VI.12) en Crijnje (Krijnje) Ritzes.
Gehuwd op 4 febr. 1810 te Warffum met Jantje Menkes NOORMAN, hoedenmaakster te Warffum, gedoopt op 18 dec. 1785 te Baflo-Rasquert, overleden op 14 sept. 1842 te Warffum, dochter van Menke Jans NOORMAN, herbergier, en Tietje Jans.

VII.38    Tjeert Tjeerts LANTINGA, bakker te Usquert, zonder beroep (1830) te Warffum, later (1843) gemeentebode te Warffum, geboren op 12 juli 1793 te Onderdendam (Bedum), gedoopt op 11 aug. 1793 te Menkeweer, overleden op 13 april 1847 te Warffum, zoon van Tjeert Tjeerts LANTINGA (zie VI.12) en Crijnje (Krijnje) Ritzes.
Gehuwd op 27 dec. 1812 te Warffum met Martje (Martjen) Menkes NOORMAN (Martha), kraamster (1848), gedoopt op 22 jan. 1791 te Baflo-Rasquert, overleden op 7 mei 1864 te Warffum, dochter van Menke Jans NOORMAN, herbergier, en Tietje Jans.
Uit dit huwelijk:
   1.  Titia Tjeerts (zie VIII.90).
   2.  Trientje Tjeerts, geboren op 20 okt. 1815 te Usquert, overleden ca. 1877.
   3.  Jantje Tjeerts, geboren op 19 okt. 1817 te Usquert.
Gehuwd (1) op 21 juni 1845 te Bedum met Johannes Hinderikus BROUWER, kleermaker (1845), geboren ca. 1815 te Menkeweer, overleden voor 1854, zoon van Hinderikus Jans BROUWER en Jantje Lammerts BOLHUIS.
Gehuwd (2) op 11 maart 1854 te Warffum met Geert Borgerts DIJKEN, schipper (1838), sloeproeijer (1854), geboren op 15 febr. 1810 te Veendam, zoon van Borgert Hillebrands DIJKEN en Anna Geerts KRAM.
   4.  Janna Tjeerts (zie VIII.96).
   5.  Menkalina Tjeerds, geboren op 20 febr. 1822, overleden op 31 maart 1883 te Warffum.
   6.  Jan LANTENGA (zie VIII.98).
   7.  Tjeert Tjeerts, geboren op 13 nov. 1827, overleden op 23 juni 1856 te Warffum.
   8.  Abel Tjeerts (zie VIII.101).

VII.55    Angenietje Lantinga DUBBELBOER, gedoopt op 11 jan. 1801 te Groningen, dochter van Frerik (Freerk) DUBBELBOER en Angenietje Tjeerts LANTINGA (zie VI.18).
Gehuwd op 15 febr. 1822 te Groningen met Joannis Theodoricus CREMER, gedoopt op 23 juni 1799 te Groningen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Frederica, geboren op 15 maart 1827 te Groningen, overleden op 26 april 1863 te Wildervank.
Gehuwd op 18 mei 1855 met Hendrik Klasens LEVER, zeeman, geboren op 28 juni 1823 te Wildervank, zoon van Klaas Hindriks LEVER, zeeman, en Geertruit Adriaans VEENHOVEN.

VIII.15    Roelf Jakobs HAZEKAMP, geboren op 27 mei 1822 te Zuurdijk, zoon van Jakob Roelfs HAZEKAMP en Janna (Anna) Gerrits WIERINGA (zie VII.9).
Gehuwd op 7 maart 1849 te Leek met Anna Jakobs ZIJLSTRA, geboren op 29 dec. 1825 te Zevenhuizen, dochter van Jakob Tammes ZIJLSTRA en Pieterke Harms MENNINGA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan, geboren ca. 1853 te Zevenhuizen, gem. Leek.
Gehuwd op 21 mei 1879 te Kloosterburen met Grietje ZIJLSTRA, geboren ca. 1849 te Eenrum, dochter van Tiemen Garmts ZIJLSTRA en Geertje Harms VINKELES.

VIII.22    Aafke HAZEKAMP, geboren op 1 aug. 1830 te Zuurdijk, overleden op 10 mei 1902 te Hornhuizen, dochter van Jakob Roelfs HAZEKAMP en Janna (Anna) Gerrits WIERINGA (zie VII.9).
Gehuwd op 21 okt. 1854 te Kloosterburen met Olfert MOLENHUIS, stroodekker te Hornhuizen, geboren op 6 aug. 1828 te Hornhuizen, overleden op 3 april 1901 te Hornhuizen, zoon van Garmt Hindriks MOLENHUIS en Grietje Olferts NIEUWENHUIS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Garmt (zie IX.3).
   2.  Janna, dienstmeid te Vierhuizen, geboren op 15 sept. 1857 te Hornhuizen.
Gehuwd op 5 april 1884 te Ulrum met Ailt WIERINGA, boerenknecht te Ulrum, geboren 1862 te Vierhuizen.
   3.  Jacob (zie IX.8).
   4.  Grietje, geboren op 2 juli 1861 te Hornhuizen.
   5.  Diewertje, geboren op 24 okt. 1866 te Hornhuizen.

VIII.25    Hindrik LANTINGA, geboren op 3 aug. 1810 te Groningen, zoon van Tjeert Jans LANTINGA (zie VII.10) en Vrouke Jans.
Gehuwd op 14 juni 1835 te Groningen met Kunnegien WESTENBORG, geboren ca. 1805 te Groningen, dochter van Wijbet Arents WESTENBORG en Margien Obbens.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tjeert Jan, gedoopt op 14 april 1836 te Groningen.

VIII.36    Jan Egberts LANTINGA, geboren ca. 1816 te Wetsinge, zoon van Egbert Jans LANTINGA (zie VII.14) en Grietje Pieters KRUIZINGA (KRUISINGA).
Gehuwd op 9 mei 1842 te Adorp met Hilje Hindriks BRAKER, geboren ca. 1823 te Adorp, dochter van Hindrik Alberts BRAKER en Kornelske (Korneliske) Julles ZUIDVELD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Knelske, geboren ca. 1844 te Adorp.
Gehuwd op 8 juni 1867 te Adorp met Willem HAVER, geboren ca. 1835 te Onderdendam, gem. Bedum, zoon van Garmt Sents HAVER en Jacobje Willems WOLDENDORP.
   2.  Grietje (zie IX.16).
   3.  Hindrik, geboren ca. 1850 te Adorp.
Gehuwd op 2 maart 1874 te Ezinge met Jantje BOLHUIS, geboren ca. 1850 te Oldehove, dochter van Harm BOLHUIS en Jantje Lammerts VOLHAND.
   4.  Egberdina (zie IX.20).
   5.  Egbert (zie IX.21).

VIII.42    Dieuwke Ruurds LANTINGA, dienstmeid, geboren 1811, overleden op 5 sept. 1857 te Oudega (Wym), dochter van Ruurd Abels LANTINGA (zie VII.19) en Foekjen Lolles STEENSMA.
Gehuwd op 22 mei 1842 te Bolsward met Rinse Symens OUDEBOON, overleden voor 1857 te Wymbritseradeel.
Uit dit huwelijk:
   1.  levenloos kind, geboren op 17 april 1843 te Bolsward, overleden op 17 april 1843 te Bolsward.

VIII.43    Lolle Ruurds LANTINGA, geboren op 29 jan. 1813 te Bolsward, overleden op 23 aug. 1868 te Bolsward, zoon van Ruurd Abels LANTINGA (zie VII.19) en Foekjen Lolles STEENSMA.
Gehuwd op 7 okt. 1838 te Bolsward met Sybrigje Sybrens van der MEULEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ruurd, geboren op 29 juni 1839 te Bolsward.
   2.  Foekje, geboren op 8 aug. 1843 te Bolsward.
   3.  Sijbren, geboren ca. 1845 te Bolsward.
Gehuwd op 19 aug. 1875 te Loenen (Utr.) met Anna Christina GOUSSET van HEEL, geboren ca. 1854 te Loosdrecht, dochter van Marinus Eliza GOUSSET van HEEL en Elisabeth Johanna Margaretha van der VLIET.
   4.  Jan Jacob, geboren op 15 aug. 1850 te Bolsward.
   5.  Thomas Lolles, geboren op 2 maart 1853 te Bolsward, overleden op 1 juni 1853 te Bolsward.
   6.  levenloze dochter, geboren op 25 maart 1855 te Bolsward, overleden op 25 maart 1855 te Bolsward.

VIII.47    Trijntje Ruurds LANTINGA, geboren op 1 nov. 1817 te Bolsward, overleden op 5 jan. 1896 te Bolsward, dochter van Ruurd Abels LANTINGA (zie VII.19) en Foekjen Lolles STEENSMA.
Gehuwd op 16 okt. 1842 te Bolsward met Jenneke Lieuwes VOS, geboren op 3 april 1818 te Bolsward, overleden op 2 jan. 1894 te Bolsward, zoon van Lieuwe Jennekes VOS en Aagje Jochems van der HELM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aagje, geboren op 23 juli 1843 te Bolsward, overleden op 23 maart 1904 te Bolsward.
   2.  doodgeboren zoon, geboren op 6 aug. 1844 te Bolsward, overleden op 6 aug. 1844 te Bolsward.
   3.  Ruurd, geboren op 25 dec. 1845 te Bolsward.
   4.  Foekje, geboren op 10 jan. 1848 te Bolsward, overleden op 26 febr. 1858 te Bolsward.
   5.  Lieuwe, geboren op 8 juni 1850 te Bolsward.
   6.  Lolle, geboren op 16 sept. 1852 te Bolsward.
   7.  Trijntje, geboren op 30 jan. 1854 te Bolsward.
   8.  Jochum, geboren op 23 dec. 1855 te Bolsward, overleden op 26 dec. 1865 te Bolsward.
   9.  Jetze, geboren op 18 jan. 1858 te Bolsward, overleden op 4 april 1858 te Bolsward.

VIII.58    Dieuwke Tjeerds LANTINGA, geboren op 22 nov. 1821 te Bolsward, dochter van Tjeerd Abels LANTINGA (zie VII.27) en Antje Pieters MICHIELSEN.
Gehuwd op 26 okt. 1851 te Bolsward met Jacobus Harmens OTTEMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tjeerd, geboren op 2 juni 1854 te Bolsward.
Gehuwd op 13 mei 1894 te Groningen met Trientje DRENT, geboren op 18 mei 1859 te Leek, dochter van Klaas DRENT en Janna LINKER.
   2.  Tjitske Jacobus, geboren op 2 okt. 1856 te Bolsward, overleden op 5 febr. 1857 te Bolsward.

VIII.71    Abel Teedes STALLINGA, zadelmaker, geboren op 10 jan. 1824 te Bolsward, overleden op 12 maart 1888 te Bolsward, zoon van Teede Hiddes STALLINGA, zadelmaker, en Diewer Abels LANTINGA (zie VII.33).
Gehuwd (1) op 21 mei 1848 te Bolsward met Antje (Anna) Arjens HAMERSMA, geboren op 14 aug. 1821 te Stavoren (gezindte: RK), overleden op 28 mei 1858 te Bolsward, dochter van Arjen Wiebes HAMERSMA, smid, en Geertruida Willems LIMBURG.
Gehuwd (2) op 12 nov. 1865 te Bolsward met Attje Johannes NORY, geboren op 27 sept. 1830 te Burgwerd, (gezindte: RK), overleden op 19 nov. 1874 te Bolsward, dochter van Johannes Jans NORY, schipper, en Wijpkjen Tammes de VRIES.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Taede, geboren op 23 febr. 1849 te Bolsward (gezindte: RK), overleden op 5 juni 1902 te Bolsward.
Gehuwd op 28 mei 1881 te Workum met Sjuttje HUISMAN, geboren op 5 okt. 1856 te Workum (gezindte: RK), dochter van Ypke Lieuwes HUISMAN, boerenknecht en schipper, en Reinskjen Jelmers van DIJK, dienstmeid.
   2.  Adrianus, wonende te Bolsward, geboren op 28 jan. 1852 te Bolsward (gezindte: RK), overleden op 7 jan. 1917 te Bolsward.
Gehuwd (1) op 20 nov. 1887 te Bolsward met Elisabeth TUINSTRA, geboren op 17 juli 1846 te Bolsward, dochter van Pier Sijmons TUINSTRA en Nieske Douwes de BOER.
Gehuwd (2) op 17 nov. 1895 te Bolsward met Marijke van der MEER, wonende te Bolsward, geboren op 14 okt. 1862 te Irnsum, overleden op 25 mei 1924 te Bolsward, dochter van Lammert Sippes van der MEER en Berber Harmens BOSMA.
   3.  Hidde, geboren op 15 sept. 1853 te Bolsward (gezindte: RK), overleden op 18 juli 1873 te Bolsward.
   4.  Dieuwke, geboren op 3 aug. 1855 te Bolsward (gezindte: RK), overleden op 24 nov. 1859 te Bolsward.
   5.  Regina, geboren op 24 juni 1857 te Bolsward (gezindte: RK), overleden op 23 febr. 1859 te Bolsward.
Uit het tweede huwelijk:
   6.  doodgeboren zoon, geboren op 28 nov. 1866 te Bolsward, overleden op 28 nov. 1866 te Bolsward.
   7.  Dieuwke, geboren op 26 aug. 1868 te Bolsward (gezindte: RK).
   8.  Wypkje, geboren op 5 mei 1870 te Bolsward (gezindte: RK), overleden op 18 jan. 1936 te Bolsward.
   9.  Anna, geboren op 8 juni 1872 te Bolsward (gezindte: RK), overleden op 27 sept. 1933 te Bolsward.

VIII.78    Dieuwke STALLINGA, geboren op 20 febr. 1834 te Bolsward, overleden op 2 mei 1892 te Bolsward, begraven op 5 mei 1892 te Bolsward (RK Afd.), dochter van Teede Hiddes STALLINGA, zadelmaker, en Diewer Abels LANTINGA (zie VII.33).
Gehuwd op 19 sept. 1858 te Bolsward met Jan Yeps YPMA, geboren op 18 okt. 1810 te Witmarsum, gedoopt (RK) op 18 okt. 1810 te Bolsward ("St. Franciscus"), overleden op 19 dec. 1878 te Witmarsum, zoon van Yeb Jans YPMA en Antje Sibles van der WERF.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sibbele Jans, chirurgijn, wonende te Bolsward, geboren 1861 te Bolsward (gezindte: RK), overleden op 30 mei 1889 te Bolsward.

VIII.90    Titia Tjeerts LANTINGA, hoedenmaakster (1846), geboren op 9 april 1813 te Warffum, overleden op 6 juli 1887 te Warffum, dochter van Tjeert Tjeerts LANTINGA (zie VII.38) en Martje (Martjen) Menkes NOORMAN (Martha), kraamster (1848).
Gehuwd op 7 febr. 1846 te Warffum met Jan Harmannus NOORDHOORN SMIT, stuurman te Warffum, zeeman (1846), geboren 1808 te Groningen, overleden op 11 juli 1863 te Warffum, zoon van Harmannus SMIT en Jacomina NOORDHOORN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jakomina Klara, geboren op 11 okt. 1846, overleden op 13 jan. 1869.

VIII.96    Janna Tjeerts LANTINGA, naaister (1848) en winkeliersche (1877), geboren op 29 nov. 1819 om 13:00 uur te Usquert, overleden op 22 maart 1888 te Warffum, dochter van Tjeert Tjeerts LANTINGA (zie VII.38) en Martje (Martjen) Menkes NOORMAN (Martha), kraamster (1848).
Gehuwd op 20 april 1848 te Warffum met Marten Reenders REENDERS, schoenmaker (1848, 1859, 1870, 1875), winkelier (1877) en landbouwer (1879) te Eenrum, geboren op 26 sept. 1821 te Eenrum, overleden op 20 mei 1900 te Warffum, zoon van Reender Martens REENDERS, schoenmakersknecht (1820) en schoenmaker (1828, 1832, 1848, 1852) te Eenrum, en Sybrig (Sibreg) Garmts DANHOF, dienstmeid (1820).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sijbrig Martens (zie IX.58).
   2.  Reender Martens (zie IX.59).
   3.  Martje Martens (zie IX.62).
   4.  Tjeert (George) Martens (zie IX.63).
   5.  Garmt Martens (zie IX.65).
   6.  Jan Martens, geboren op 22 okt. 1859 te Eenrum, overleden op 23 okt. 1859 te Eenrum.

VIII.98    Jan LANTENGA, smid te Stedum, ijzersmidsknecht (1857), geboren op 19 dec. 1826 te Warffum, overleden op 22 juli 1889 te Stedum, zoon van Tjeert Tjeerts LANTINGA (zie VII.38) en Martje (Martjen) Menkes NOORMAN (Martha), kraamster (1848).
Gehuwd op 21 febr. 1857 te Bedum met Eltje van DIJK, dienstmeid (1857), geboren op 15 sept. 1831 te Bedum (St. Annen, gem ten Boer?), overleden op 22 juli 1906 te Stedum, dochter van Jan Azings (Klaasen) van DIJK en Aaltje Obbes KRAAIMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan LANTINGA (zie IX.68).
   2.  Martje LANTINGA, geboren op 28 sept. 1860 te Zijldijk, overleden op 27 aug. 1933 te Roden.
Gehuwd op 13 aug. 1887 met Gerrit BOTTEMA, landbouwer te Noordhorn, geboren op 14 okt. 1857 te Losdorp, overleden op 13 nov. 1935 te Westerbork.
   3.  Aaltje LANTINGA, geboren op 11 mei 1863 te Zijldijk, overleden op 10 maart 1930.
Gehuwd op 27 febr. 1897 met Johannes EGGENS, smid, geboren op 30 sept. 1868 te Garmerwolde.
   4.  Titia LANTINGA, geboren op 5 dec. 1866, overleden op 24 okt. 1952.
Gehuwd op 30 maart 1894 met Pieter ten CATE, luitenant en schilder, geboren op 21 jan. 1869 te Scherpenzeel, overleden op 18 febr. 1937 te Zutphen.
   5.  Nieske LANTINGA, geboren op 6 april 1870, overleden op 3 juni 1937.
Gehuwd 1888 met Luppo LUURSEMA, opzichter, geboren op 25 febr. 1865 te Appingedam, overleden op 6 nov. 1930 te Muskegon, USA.

VIII.101    Abel Tjeerts LANTINGA, daglooner te Warffum, geboren op 21 okt. 1831, overleden op 1 juni 1862 te Warffum, zoon van Tjeert Tjeerts LANTINGA (zie VII.38) en Martje (Martjen) Menkes NOORMAN (Martha), kraamster (1848).
Gehuwd op 20 juni 1857 te Warffum met Stientje Harms VOGEL, kraamster (1857), dagloonster (1883, 1884, 1891), geboren op 8 nov. 1828 te Warffum, overleden op 27 maart 1894 te Warffum, dochter van Harm Kornelis VOGEL en Maria Geerts van STRATING.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tjeert (zie IX.78).
   2.  Harm (zie IX.80).
   3.  Jan (zie IX.82).

IX.3    Garmt MOLENHUIS, rietdekker te Hornhuizen, geboren op 17 sept. 1855 te Hornhuizen, overleden op 3 mei 1940 te Hornhuizen, zoon van Olfert MOLENHUIS, stroodekker te Hornhuizen, en Aafke HAZEKAMP (zie VIII.22).
Gehuwd (1) op 17 mei 1883 te Wehe met Jeike BUIKEMA, geboren op 27 nov. 1854 te Wehe, overleden op 6 jan. 1889 te Hornhuizen, dochter van Jan Cornellis BUIKEMA, dagloner te Wehe, en Grietje WIERINGA.
Gehuwd (2) op 4 maart 1891 te Kloosterburen met Antje GROENENDAL, geboren op 10 juni 1855 te Veendam, overleden op 16 febr. 1924 te Hornhuizen, dochter van Ties Harms GROENENDAL en Geesjen Jans HOVING.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Aafke, geboren op 14 april 1883 te Hornhuizen, overleden op 1 april 1979 te Zuidlaren.
   2.  Grietje, geboren op 19 maart 1885 te Hornhuizen, overleden op 1 april 1970 te Zuidlaren.
   3.  Ulfert, geboren op 17 dec. 1886 te Hornhuizen, overleden op 2 jan. 1969 te Loppersum.
   4.  Jantje, geboren op 29 nov. 1888 te Hornhuizen, overleden op 11 april 1971 te Zuidlaren.
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Ties, geboren op 18 mei 1891 te Hornhuizen, overleden op 2 maart 1957 te Groningen.
   6.  Jacob, geboren op 27 mei 1894 te Hornhuizen.
   7.  Gerard.

IX.8    Jacob MOLENHUIS, landbouwer, geboren op 27 april 1860 te Hornhuizen, overleden op 11 dec. 1928 te Chicago, Cook, IL, USA, begraven op 15 dec. 1928 te Forest Homes Cemetery, Sect HL, Forest Park, IL, USA, zoon van Olfert MOLENHUIS, stroodekker te Hornhuizen, en Aafke HAZEKAMP (zie VIII.22).
Gehuwd op 28 mei 1885 te Eenrum met Anje CLEVERINGA, geboren op 17 maart 1865 te Pieterburen, overleden op 2 okt. 1934 te Chicago, Cook, IL, USA, begraven op 4 okt. 1934 te Forest Homes Cemetery, Sect HL, Forest Park, IL, USA, dochter van Derk CLEVERINGA, boerenknecht, en Grietje BAKEMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Olfert (Alfred) MOLENHOUSE, geboren op 13 nov. 1886 te Pieterburen.
   2.  Frouwina Catriena (Flora) MOLENHOUSE, geboren op 18 maart 1888 te Pieterburen.
   3.  Derk Abel (Richard; Dick) MOLENHOUSE, geboren op 22 sept. 1889 te Pieterburen.
   4.  Aafke (Effie) MOLENHOUSE, geboren op 24 maart 1891 te Pieterburen.
   5.  Allert (Allie; Ollie) MOLENHOUSE, geboren op 2 febr. 1893 te Pieterburen, overleden feb 1954, begraven te Forest Home Cemetery, Forest Park, IL, USA.
   6.  Grietje (Grace) MOLENHOUSE, geboren op 1 dec. 1894 te Pieterburen, overleden op 11 dec. 1956 te USA, begraven te Riverside Cemetery, Kalamazoo, MI, USA.
   7.  Jennie MOLENHOUSE, geboren 1898 te Chicago, Cook, IL, USA.
   8.  George MOLENHOUSE.
   9.  Cathie (Kate) MOLENHOUSE.

IX.16    Grietje LANTINGA, geboren op 29 jan. 1848 te Adorp, overleden op 26 juli 1885 te Pieterburen, dochter van Jan Egberts LANTINGA (zie VIII.36) en Hilje Hindriks BRAKER.
Gehuwd op 13 okt. 1877 te Adorp met Derk BROEKEMA, landbouwer, geboren op 23 febr. 1848 te Pieterburen, gem. Eenrum, overleden op 26 juli 1886 te Pieterburen/Ulrum, zoon van Harmannus Havinga BROEKEMA, landbouwer, en Aafke Pieters TORRINGA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan.
   2.  Aafke.
   3.  Hilje.

IX.20    Egberdina LANTINGA, geboren ca. 1851 te Adorp, overleden op 20 april 1919 te Assen, dochter van Jan Egberts LANTINGA (zie VIII.36) en Hilje Hindriks BRAKER.
Gehuwd op 17 april 1871 te Adorp met Jelmer KUIPERS, geboren ca. 1847 te Noordhorn, gem. Zuidhorn, zoon van Jan Reinders KUIPERS en Antje Jelmers STEENHUIZEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantina, geboren op 1 febr. 1875 te Feerwerd.
Gehuwd op 30 maart 1899 te Groningen met Jacobus MULDER, geboren op 6 dec. 1874 te Onderdendam, zoon van Jacobus MULDER en Pietje HOEKSTRA.

IX.21    Egbert LANTINGA, geboren ca. 1856 te Adorp, zoon van Jan Egberts LANTINGA (zie VIII.36) en Hilje Hindriks BRAKER.
Gehuwd op 24 mei 1893 te Bedum met Fokeltje DATEMA, geboren ca. 1871 te Zuidwolde, gem. Bedum.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje, geboren ca. 1896 te Bedum.
Gehuwd op 17 aug. 1918 te Onstwedde met Harm WESSELS, geboren ca. 1886 te Onstwedde, zoon van Jakob WESSELS en Aaltje HAAN.

IX.58    Sijbrig Martens REENDERS, geboren op 7 febr. 1849 te Eenrum, overleden op 22 dec. 1920 te Groningen, dochter van Marten Reenders REENDERS, schoenmaker (1848, 1859, 1870, 1875), winkelier (1877) en landbouwer (1879) te Eenrum, en Janna Tjeerts LANTINGA (zie VIII.96).
Gehuwd op 23 juli 1870 te Eenrum met Jan Reintje's VOS, koopman, handelsagent te Middelstum, geboren op 20 dec. 1848 te Pieterburen, overleden op 6 febr. 1922 te Groningen, zoon van Rentje (Reintje) Jans VOS en Grietje Jeltes BUIKEMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Janna, geboren op 16 maart 1871 te Eenrum, overleden op 7 dec. 1937 te Zoutkamp, gem. Ulrum.
Gehuwd op 31 okt. 1902 te Groningen met Adriaan DORST, hoofdopzichter bij de Rijkswaterstaat te Zoutkamp, geboren op 6 sept. 1873 te Oosterland, Zeeland, overleden op 20 febr. 1936 te Zoutkamp.
   2.  Reintje, geboren op 19 sept. 1872 te Middelstum, overleden op 25 maart 1879 te Middelstum.
   3.  Margaretha, geboren op 14 mei 1874 te Middelstum, overleden op 9 jan. 1951 te Groningen.
   4.  Maria, in modes te Groningen, geboren op 25 aug. 1876 te Middelstum, overleden op 23 mei 1939 te Groningen.
   5.  Marinus, boekhandelaar te Chicago, Ill, U.S.A., later z.b. te Grand Rapids, geboren op 10 jan. 1878 te Middelstum.
Gehuwd Aug. 1913 te Chicago met Aukje LANDSTRA, geboren op 19 nov. 1880 te Middelstum.
   6.  Grietje, geboren op 19 nov. 1880 te Middelstum, overleden op 10 dec. 1944 te Haren (Gr.).
Gehuwd op 18 maart 1914 te Groningen met Geert GROENEVELD (GROENVELD), landbouwer op Popkenheerd, te Merum, Garrelsweer, later z.b. te Haren (Gr.), geboren op 10 febr. 1854 te Merum, Garrelsweer (Loppersum), overleden op 25 sept. 1931 te Haren (Gr.), zoon van Jan Leenderts GROENEVELD (GROENVELD) en Margaretha Geerts TUINENGA.
   7.  Reintje, makelaar te Groningen, geboren op 11 april 1882 te Middelstum, overleden op 3 juni 1945 te Groningen.
Gehuwd op 19 april 1906 te Groningen met Katharina (Katriena) VEEN, geboren op 28 nov. 1879 te Bruinisse, Zeeland, dochter van Wilken VEEN en Trijntje WOLTHUIS.
   8.  Reender, grossier te Groningen, reiziger (1908), koopman (1916), geboren op 15 juni 1883 te Middelstum, overleden op 8 okt. 1916 te Groningen.
Gehuwd op 30 april 1908 te Zuidhorn met Sapke WITTERHOLT, geboren op 8 jan. 1885 te Zuidhorn, overleden 1954 te Groningen, dochter van Harm WITTERHOLT en Jantje AKKERMAN.

IX.59    Reender Martens REENDERS, landbouwer (1879, 1912), landgebruiker (1881), geboren op 17 juli 1850 te Eenrum, overleden op 26 maart 1923 te Bedum, zoon van Marten Reenders REENDERS, schoenmaker (1848, 1859, 1870, 1875), winkelier (1877) en landbouwer (1879) te Eenrum, en Janna Tjeerts LANTINGA (zie VIII.96).
Gehuwd op 10 juli 1875 te Middelstum met Harmke WEG, 17 jaar oud, landbouwersche (1879, 1893), landgebruikersche (1881), geboren op 31 juli 1857 te Zijldijk, overleden op 9 sept. 1923 te Bedum, dochter van Freerk Simons WEG, kuipersknecht (1851), landbouwer onder Engeweer (1875), rentenier (1886), en Trijntje (Trientje) Hindriks BULTHUIS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trientje, geboren op 23 maart 1877 te Eenrum, overleden op 24 juni 1960 te Winsum, begraven te Bellingeweer.
Gehuwd op 3 maart 1898 te Wehe met Ailko BRANDS, landbouwer te Maarhuizen, Winsum, geboren op 30 april 1863 te Bellingeweerstermeeden, overleden op 8 mei 1950 te Maarhuizen, zoon van Kornelis Reinders BRANDS, landbouwer te Bellingeweer, gem. Winsum, en Hilje Sierts EKENS.
   2.  Janna, geboren op 16 aug. 1879 te Eenrum, overleden op 16 okt. 1879 te Eenrum.
   3.  Marinus, geboren op 26 aug. 1880 te Eenrum, overleden op 24 maart 1881 te Eenrum.
   4.  Janna, geboren op 2 nov. 1881 te Eenrum, overleden op 18 okt. 1978 te Apeldoorn op 96-jarige leeftijd, begraven te Kommerzijl.
Gehuwd op 26 mei 1911 te Winsum met Rieuwert KLADDER, onderwijzer, hoofd der school te Kommerzijl, geboren op 25 febr. 1879 te Winsum, overleden op 4 juni 1931 te Kommerzijl, gem. Oldehove, begraven te Kommerzijl, zoon van Evert KLADDER, sluiswachter, en Hillechien de VRIES.
   5.  Marinus, landbouwer te Wolddijk, Bedum, later cultivateur te Montauban, Frankrijk, geboren op 24 dec. 1883 te Grijssloot, Wehe, overleden op 2 dec. 1938 te Montauban, Frankrijk, begraven te Montauban, Frankrijk.
Gehuwd (1) op 1 maart 1912 te Wehe, gescheiden op 15 juni 1928 te Groningen van Henderika Egberdina KRUIZENGA, geboren op 19 juni 1889 te Leens, overleden op 25 juni 1969 te Groningen, begraven te Alg. Begraafplaats te Ulrum, dochter van Geert Gozens KRUIZENGA, zeevisser, schipper, beurtschipper Leens-Groningen (1912), korenschipper (1918), en Aulina Catrina (Catharina) Roelfs MEIJER.
Gehuwd (2) op 1 april 1929 te Montauban, Frankrijk met Aafke (Eva) GROENEWOLD, geboren op 6 nov. 1906 te Bedum, (of 8-11-1906? te Westerdijkshorn (Bedum)), overleden op 7 okt. 1995 te Montauban, Frankrijk, dochter van Lammert GROENEWOLD en Hillechien GROENEWOLD.
   6.  Sybrig, geboren op 13 jan. 1886 te Grijssloot, Wehe, overleden op 27 sept. 1946 te Hilversum, begraven te Hilversum, (Noorder (Nh)).
Gehuwd op 7 juni 1913 te Winsum met Wieger BEKS, voerman (1913), graanhandelaar te Groningen, later commissiehandel in granen, zaden en peulvruchten te Hilversum, geboren op 14 febr. 1886 te Groningen, overleden op 22 dec. 1955, begraven te Hilversum, (Noorder (Nh)), zoon van Klaas BEKS, voerman (1883), en Antje BOSMA.
   7.  Martje, geboren op 25 dec. 1887 te Grijssloot, Wehe, overleden op 5 aug. 1965 te Bellingwolde.
Gehuwd op 25 april 1918 te Winsum met Gooitzen KRUIZENGA, korenschipper (1918), landbouwer te Houwerzijl (Aulinahoeve), later landbouwer te Bellingwolde (vanaf 1948), geboren op 18 mei 1891 te Leens, overleden op 3 dec. 1984 te Blijham, zoon van Geert Gozens KRUIZENGA, zeevisser, schipper, beurtschipper Leens-Groningen (1912), korenschipper (1918), en Aulina Catrina (Catharina) Roelfs MEIJER.
   8.  Aafke, geboren op 29 sept. 1889 te Grijssloot, Wehe, overleden op 16 okt. 1968 te Warffum, begraven te Warffum.
Gehuwd op 13 maart 1918 te Winsum met Tonnis Enno's MUSSCHENGA, landbouwer op Vredehoeve in de Zuiderhorn, later wonende te Warffum, geboren op 21 mei 1889 te Kloosterburen, overleden op 19 jan. 1980 te Warffum, begraven te Warffum, zoon van Enno MUSSCHENGA, cichoreifabrikant, en Trientje NIENHUIS.
   9.  Frederik, landbouwer te Warffum, geboren op 29 dec. 1890 te Grijssloot, Wehe, overleden op 2 juni 1975.
Gehuwd op 23 maart 1920 te Warffum met Willemke BOUMAN, geboren op 2 okt. 1897 te Ezinge, dochter van Popke BOUMAN, landbouwer, en Jantje FRITSEMA.
   10.  Simon, geboren op 28 maart 1893 te Grijssloot, Wehe, overleden op 18 dec. 1893 te Grijssloot, Wehe, gem. Leens.
   11.  Simon, commissionair te Zuidbroek, later te Hilligersberg, ook vertegenwoordiger, geboren op 7 april 1894 te Grijssloot, Wehe, overleden op 28 juni 1956 te Arnhem, begraven te Rotterdam, (Hilligersberg).
Gehuwd (1) op 9 mei 1918 te Oldekerk, gescheiden op 12 maart 1932 te Oldekerk van Grietje ZUIDEMA, verhuurde na haar scheiding kamers aan studenten aan de Kraneweg in Groningen. Geboren op 13 febr. 1894 te Niekerk, overleden op 18 mei 1984, begraven te Niekerk, dochter van Simen ZUIDEMA, landbouwer, en Tjitske BOEREMA.
Gehuwd (2) op 28 mei 1942 te Oisterwijk met Baukje OTTER, geboren op 28 mei 1893 te Hoogkerk, overleden op 28 aug. 1980 te Gouda, begraven op 2 sept. 1980 te Amsterdam, dochter van Kornelis OTTER, arbeider (1856, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1876, 1877, 1889), en Martje REINDERS, dienstmeid (1876).
   12.  Eza, geboren op 29 aug. 1895 te Grijssloot, Wehe, overleden op 30 sept. 1895 te Grijssloot, Wehe, gem. Leens.
   13.  Garmt, landbouwer te Rasquert op 't Hammeland, later wonende te Winsum, geboren op 29 aug. 1895 te Grijssloot, Wehe, overleden op 29 aug. 1970 te Winsum.
Gehuwd (1) op 29 okt. 1919 te Middelstum met Jantje ZUIDEMA, geboren op 22 juli 1897 te Onderdendam, overleden op 22 aug. 1936 te Groningen, begraven te Baflo, dochter van Harm ZUIDEMA, landbouwer, en Geertje WIERSUM.
Gehuwd (2) op 20 okt. 1938 met Anje (Annie) LANINGA, geboren op 31 juli 1903 te Hoogezand, overleden op 23 april 1986 te Bennekom, begraven op 26 april 1986 te Winsum.
   14.  Eza, geboren op 2 febr. 1897 te Grijssloot, Wehe.
Gehuwd (1) op 3 mei 1923 te Bedum met Pieter BOLT, kandidaat in de Theologie, wonende te Nunspeet, later predikant te Schoonebeek, geboren op 2 febr. 1895 te Ten Boer, overleden op 26 dec. 1927 te Schoonebeek, zoon van Eisse BOLT en Antje ZUIDHOF.
Gehuwd (2) op 14 okt. 1942 met Jan van den BROEK, grossier in levensmiddelen te Apeldoorn, geboren op 2 jan. 1883 te Barneveld.
   15.  Henderika, geboren op 13 nov. 1898 te Grijssloot, Wehe, overleden op 25 nov. 1898 te Grijssloot, Wehe, gem. Leens.
   16.  Henderika, geboren op 31 dec. 1899 te Grijssloot, Wehe, overleden op 12 febr. 1900 te Grijssloot, Wehe, gem. Leens.

IX.62    Martje Martens REENDERS, geboren op 15 nov. 1852 te Eenrum, overleden op 14 okt. 1901 te Uithuizen, dochter van Marten Reenders REENDERS, schoenmaker (1848, 1859, 1870, 1875), winkelier (1877) en landbouwer (1879) te Eenrum, en Janna Tjeerts LANTINGA (zie VIII.96).
Gehuwd op 28 april 1877 te Eenrum met Albertus Roelfs POOL, smidsgezel (1877), smid te Uithuizen, grafsmid (1881), geboren op 18 sept. 1851 te Warffum, overleden op 21 jan. 1940 te Uithuizen, zoon van Roelf Alberts POOL, textielwinkelier te Warffum, en Derkje Klaassens BOS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Derkje, geboren op 25 maart 1878 te Uithuizen, overleden op 17 nov. 1949 te Warffum.
Gehuwd op 29 april 1910 te Uithuizen met Taco Pieters MEIMA, meubelfabrikant te Warffum, later wonende te Uithuizen, geboren op 30 aug. 1882 te Rasquert, overleden op 15 mei 1974 te Uithuizen, begraven te Warffum, zoon van Pieter MEIMA en Frouwke LENTING.
   2.  levenloos kind, geboren op 10 okt. 1879 te Uithuizen, overleden op 10 okt. 1879 te Uithuizen.
   3.  levenloos kind, geboren op 3 sept. 1881 te Uithuizen, overleden op 3 sept. 1881 te Uithuizen.
   4.  Marinus, rijwielhandelaar te Uithuizen, winkelier, koperslager (1926), geboren op 8 okt. 1882 te Uithuizen, overleden op 17 dec. 1926 te Uithuizen.
Gehuwd op 9 nov. 1911 te Bierum met Anje SMIDT, geboren op 12 febr. 1886 te Holwierde, overleden op 24 maart 1970 te Hilversum, dochter van Jakob SMIDT, smid, en Jantje SMIT.
   5.  Roelf, geboren op 14 maart 1885 te Uithuizen, overleden op 15 maart 1885 te Uithuizen.
   6.  Roelf, ijzersmid (1914) te Uithuizen, geboren op 17 nov. 1886 te Uithuizen, overleden op 21 juli 1966 te Uithuizen.
Gehuwd op 22 juli 1914 te Bedum met Annechien HUT, geboren op 3 mei 1885 te Bedum, overleden op 16 sept. 1969 te Middelstum, dochter van Harm HUT, huisschilder, en Martje KREMER.
   7.  Janna, geboren op 10 juni 1889 te Uithuizen, overleden op 2 juni 1954 te Anjum (Frl.).
Gehuwd op 9 aug. 1918 te Uithuizen met Arie SMIT, onderwijzer (1918), hoofd der bijzondere school te Anjum (Frl.), geboren op 22 febr. 1891 te Uithuizen, overleden op 25 febr. 1961 te Aalten, zoon van Freerk SMIT, timmerman, en Ietje Fenna Catharina STERENBERG.
   8.  Klaas, koperslager, rijwielhandelaar en kachelsmid te Ulrum, geboren op 12 juli 1891 te Uithuizen, overleden op 16 okt. 1979 te Amersfoort.
Gehuwd op 25 april 1918 te Winsum met Henderika SIEGERS, geboren op 19 dec. 1892 te Winsum, overleden op 31 maart 1972 te Ulrum, dochter van Kornelis SIEGERS, dienstbode, voerman (1918), bedrijfsleider, veehouder, en Eltje HAMMINGH.
   9.  Sieverdina, geboren op 27 mei 1894 te Uithuizen, overleden op 19 nov. 1961 te Uithuizen.
Gehuwd op 14 okt. 1926 te Uithuizen met Geert BOERMA, meubelfabrikant te Uithuizen, geboren op 30 juli 1892 te Uithuizen, overleden op 22 dec. 1945 te Uithuizen.

IX.63    Tjeert (George) Martens REENDERS, bakkersknecht (1879), bakker te Den Andel, daarna melkverkoper te Kalamazoo, Mich. USA, geboren op 15 sept. 1855 te Eenrum, overleden op 22 april 1933 te Kalamazoo, MI, USA, zoon van Marten Reenders REENDERS, schoenmaker (1848, 1859, 1870, 1875), winkelier (1877) en landbouwer (1879) te Eenrum, en Janna Tjeerts LANTINGA (zie VIII.96).
Gehuwd op 25 april 1879 te Warffum met Jantje (Jennie) Roelfs POOL, geboren op 7 jan. 1856 te Warffum, overleden op 28 okt. 1916 te Kalamazoo, MI, USA, dochter van Roelf Alberts POOL, textielwinkelier te Warffum, en Derkje Klaassens BOS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Martin Marinus, reiziger voor een vruchtenhandel, geboren op 26 april 1880 te Den Andel, overleden op 25 jan. 1956 te Salt Lake City, Utah, USA.
Gehuwd op 10 mei 1919 te Salt Lake City, Utah. USA met Josie Ellen MAXFIELD, geboren op 15 maart 1889 te Salt Lake City, Utah, USA, overleden op 18 april 1984 te Salt Lake City, Utah, USA, begraven te Salt Lake City, Utah, USA, dochter van Richard Dunwell MAXFIELD en Mary Lewellyn HUNT.
   2.  Roelf (Ralph), geboren op 25 sept. 1881 te Den Andel, overleden op 17 febr. 1901 te Kalamazoo, MI, USA, begraven te Riverside Cemetery.
   3.  Jan (John), geboren op 21 okt. 1883 te Den Andel, overleden op 30 dec. 1918 te Kalamazoo, MI, USA, , begraven te Riverside Cemetery.
   4.  Derkje (Dena), geboren op 14 dec. 1886 te Den Andel, overleden op 13 sept. 1957 te Kalamazoo, begraven te Riverside Cemetery.
   5.  Reender (Rynder), geboren op 7 sept. 1888 te Den Andel, overleden op 27 okt. 1973 te Kalamazoo, MI, USA, begraven op 30 okt. 1973 te Riverside Cemetery.
   6.  Willem (William), melkverkoper te Kalamazoo, geboren op 2 april 1890 te Den Andel, overleden 1953 te Kalamazoo, begraven te Riverside Cemetery.
Gehuwd op 10 okt. 1913 te Kalamazoo met Kate MUNTER, geboren op 3 dec. 1893 te Kalamazoo, MI, USA, overleden op 12 okt. 1961 te Kalamazoo, begraven te Riverside Cemetery.

IX.65    Garmt Martens REENDERS, landbouwer, rentenier (1893), geboren op 28 maart 1857 te Eenrum, overleden op 8 okt. 1906 te Warffum, zoon van Marten Reenders REENDERS, schoenmaker (1848, 1859, 1870, 1875), winkelier (1877) en landbouwer (1879) te Eenrum, en Janna Tjeerts LANTINGA (zie VIII.96).
Gehuwd op 12 maart 1893 te Usquert met Pieterke OUDMAN, geboren op 18 okt. 1863 te Usquert, overleden op 6 aug. 1930 te Ulrum, dochter van Heine Benes OUDEMAN en Harmtje Pieters TIMMER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marten, landbouwer te Holwinde, Rottum, gem. Kantens, later te Winnipeg, Man. Canada, geboren op 4 juni 1893 te Warffum, overleden op 18 dec. 1983 te Winnipeg, Man., Canada.
Gehuwd op 29 april 1920 te Winsum met Grietje SIEGERS, geboren op 9 dec. 1894 te Winsum, overleden op 23 mei 1982 te Winnipeg, Man., Canada, dochter van Kornelis SIEGERS, dienstbode, voerman (1918), bedrijfsleider, veehouder, en Eltje HAMMINGH.
   2.  Harmke, geboren op 8 nov. 1895 te Warffum, overleden op 17 juni 1961 te Thesinge, begraven op 22 juni 1961 te Ulrum.
   3.  Heine, geboren op 12 jan. 1900 te Warffum, overleden op 18 juni 1923 te Wehe, gem. Leens.
   4.  Janna, geboren op 24 juli 1902 te Warffum, overleden op 23 dec. 1990 te Delfzijl.
Gehuwd (1) voor 1934 met Joost BOUWSEMA, landbouwer te Thesinge, geboren op 16 juli 1883 te Thesinge, overleden op 20 nov. 1950 te Thesinge, zoon van Pieter BOUWSEMA en Aaltje Siemens BOLHUIS.
Gehuwd (2) op 12 juli 1962 te Ezinge met Albert OOSTERHOF, landbouwer, geboren op 26 nov. 1902 te Leegkerk, overleden op 22 aug. 1967 te Ezinge, zoon van Pieter OOSTERHOF en Liefke MEDEMA.

IX.68    Jan LANTINGA, smid te Stedum, geboren op 11 febr. 1858 te Zijldijk, overleden op 5 april 1928 te Stedum, zoon van Jan LANTENGA (zie VIII.98) en Eltje van DIJK, dienstmeid (1857).
Gehuwd op 27 maart 1907 met Jantje WILMS, geboren op 29 jan. 1869 te Gasselte, overleden op 13 okt. 1949 te Groningen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Berend, geboren op 31 dec. 1908.
   2.  Berend Jan, geboren op 18 april 1913.

IX.78    Tjeert LANTINGA, dagloner (1883, 1905 en 1906), geboren op 22 maart 1858 te Warffum, zoon van Abel Tjeerts LANTINGA (zie VIII.101) en Stientje Harms VOGEL, kraamster (1857), dagloonster (1883, 1884, 1891).
Gehuwd op 26 juli 1883 te Warffum met Henderika BIJLSEMA, geboren ca. 1861 te Wierhuizen, gem. Eenrum, dochter van Renne BIJLSEMA en Weike RONDA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Stientje, geboren ca. 1882 te Warffum.
Gehuwd op 27 dec. 1906 te Usquert met Pieter BIRZA, koopman (1906), geboren ca. 1883 te Winsum, zoon van Reinder BIRZA en Anna VENHUIZEN.
   2.  Maria, dienstmeid (1905), geboren ca. 1885 te Warffum.
Gehuwd op 30 sept. 1905 te Usquert met Adolf van OOSTEN, voerman (1905), geboren ca. 1882 te Warffum, zoon van Jakob van OOSTEN en Stientje SIEKMAN.

IX.80    Harm LANTINGA, daglooner (1884, 1905) te Warffum, geboren op 26 aug. 1859 te Warffum, overleden op 5 mei 1910 te Warffum, zoon van Abel Tjeerts LANTINGA (zie VIII.101) en Stientje Harms VOGEL, kraamster (1857), dagloonster (1883, 1884, 1891).
Gehuwd op 14 nov. 1884 te Warffum met Kornelia Kornelis MARING, geboren op 23 april 1859 te Warffum, overleden op 21 dec. 1936 te Warffum, dochter van Kornelis MARING en Gepke Geerts ELING.
Uit dit huwelijk:
   1.  Stientje, dienstmeid (1905), geboren op 23 dec. 1882 te Warffum, overleden op 1 maart 1961, begraven te Warffum.
Gehuwd op 13 mei 1905 te Warffum met Hidde Hendriks TEMPEL, boerenknecht (1905), opzichter der begraafplaats te Warffum, geboren op 24 sept. 1881 te Warffum, overleden op 4 april 1965 te Warffum, begraven te Warffum, zoon van Hendrik Geerts TEMPEL, landarbeider, en Barberdina COMPAAN.
   2.  Gepke, geboren op 17 april 1885, overleden op 28 jan. 1943 te Warffum.
   3.  Kornelis, dagloner (1914), geboren op 3 sept. 1886.
Gehuwd op 23 mei 1914 te Warffum met Grietje PANJER, dienstmeid (1914), geboren ca. 1886 te Zandeweer, gem. Kantens, dochter van Jan PANJER en Dientje ACHTERHOF.
   4.  Abeltje, geboren op 22 jan. 1893 te Warffum.
Gehuwd op 3 juli 1920 te Warffum met Jan VOGEL, schoenmaker (1920), geboren op 28 maart 1883 te Warffum, zoon van Geert VOGEL en Jantje VONK.
   5.  Aaltje, geboren op 5 aug. 1894.
Gehuwd met Hendrik MUNTING, handelaar en landgebruiker, geboren op 16 maart 1894 te Usquert.
   6.  Harm, landarbeider, geboren op 18 sept. 1897.

IX.82    Jan LANTINGA, schoenmaker (1891), eerst te Warffum, later te Groningen, geboren op 9 dec. 1861 te Warffum, overleden op 22 febr. 1905 te Groningen, zoon van Abel Tjeerts LANTINGA (zie VIII.101) en Stientje Harms VOGEL, kraamster (1857), dagloonster (1883, 1884, 1891).
Gehuwd op 20 juni 1891 te Warffum met Elisabeth BERGHUIS, dienstmeid (1891), geboren op 31 aug. 1870 te Uithuizen, overleden op 19 juli 1934 te Groningen, dochter van Aafke BERGHUIS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Abel, kelner te Rotterdam, geboren op 6 okt. 1889 te Warffum, overleden op 29 april 1941 te Rotterdam.
Gehuwd met Anna BRANS, geboren op 17 maart 1892 te Rotterdam.
   2.  Jan, bediende aan het Academisch Ziekenhuis te Groningen, geboren op 21 juni 1891 te Warffum.
Gehuwd met Wilhelmina Klazina de JONGE, geboren op 18 april 1898 te Muiden, N.-H.
   3.  Stientje, wonende te Groningen, geboren op 22 febr. 1893 te Warffum.
   4.  Aafke, geboren op 7 febr. 1895 te Warffum.
Gehuwd met Hendrik OLSEN, portier aan het Stadhuis te Rotterdam, geboren op 7 juni 1892, overleden op 18 febr. 1940 te Rotterdam.
   5.  Tjeerd, werkzaam bij het Staatsspoor te Groningen, geboren op 17 maart 1896 te Warffum.
Gehuwd met Geziena THIE, geboren op 16 juli 1897 te Haren, Gn.
   6.  Jantje, geboren op 23 aug. 1898 te Warffum.
Gehuwd met Martinus WIERINGA, stoker, daarna kleermaker te Groningen, geboren op 24 dec. 1896 te Uithuizermeeden.
   7.  Bertho, geboren op 22 aug. 1901 te Warffum, overleden op 1 okt. 1920 te Groningen.

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software