Reenders

 

 Genealogy

 

 

 

      Site Navigation


Bakker (o.a. te Cornjum en Lekkum)

Search this site
powered by FreeFind


De familie Bakker dankt zijn achternaam aan het beroep wat in de eerste helft van de 18e eeuw door oer-stamvader Teye Gosses werd uitgeoefend in het dorpje Cornjum bij Leeuwarden. Ook later kwamen er bakkers in de familie voor.

Het onderzoek naar deze familie is nog lang niet afgerond zodat hierbij slechts een beeld kan worden gegeven van de huidige stand van zaken:

 

 

 

 

 

  2005 Fred Reenders Last update on .